Care and Omission
Care and Omission

Care and Omission

Krijg grip op uw verzuimkosten

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is kort gezegd het pakket aan maatregelen die een organisatie treft om zo het verzuim en de verzuimkosten tot een minimum te beperken. Verzuimmanagement bestaat uit vele onderdelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een visie op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • Het opstellen van een gezondheidsbeleid
  • Een verzuimreglement en een verzuimprotocol
  • Verzuimpreventie
  • Een collectieve zorgverzekering

Daarnaast zijn ook de verzuimregistratie, het contracteren van een arbodienst en de keuze wel/geen eigenrisicodragerschap belangrijke onderdelen van verzuimmanagement. En hoewel data en ICT traditiegetrouw niet het domein van de mensgerichte HR-manager zijn, is die ‘harde’ kant is inmiddels wel een onmisbaar onderdeel geworden. Als HR-manager ben je namelijk businesspartner voor het management en finance. Als HR een serieuze gesprekspartner wil zijn voor de CEO, zullen de gesprekken niet alleen op basis van onderbuikgevoel moeten plaatsvinden, maar ook op basis van ‘harde’ cijfers. Je hebt nu eenmaal data nodig om je argumenten te onderbouwen. Data-analyse kan de HR-manager bijvoorbeeld helpen om een effectief verzuimbeleid op te stellen. 

Read more

Investeren in verzuim loont
Er gaat veel geld in verzuim om. Een zieke werknemer kost zomaar € 200,- tot wel € 400,- per dag. Inclusief vervangings- en re-integratiekosten kunnen de kosten zelfs verdubbelen. Met een goed ingericht proces en acief verzuimmanagement kunt u niet alleen veel geld besparen, het kan u ook geld opleveren. Een zieke werknemer, het aantrekken en inwerken van een vervanger gaat nu eenmaal gepaard met productieverlies. Als u in staat bent door gerichte investeringen het verzuim in uw organisatie terug te brengen, dan snijdt het mes voor u aan twee kanten. 1% minder ziekteverzuim kan u dan zomaar 1% meer winst opleveren.

Gemak en lage kosten voor het MKB
Wij begrijpen dat verzuimmanagement bij MKB-ondernemingen een andere aanpak vereist dan voor bedrijven in de groot zakelijke markt. Daarom richten we ons bij onze adviezen aan mkb-bedrijven vooral op gemak, snelheid en lage kosten terwijl we ons in de groot zakelijke markt meer richten op de strategische kant van het verzuimmanagement. 

Strategisch verzuimmanagement
Binnen ons verzuimmanagementprogramma richten we ons op zowel werkgever als werknemer. Zo helpen we werkgevers met het voorkomen van onnodige kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan ons strategisch verzuimmanagementprogramma maar ook aan de financieringskeuze eigenrisicodrager. Daarnaast begeleiden we werkgevers met het voorkomen van onnodig verzuim. Onder meer door te helpen met preventieprogramma’s én het inrichten van een financieel vangnet voor het geval de werknemer toch langdurig verzuimt of onverhoopt arbeidsongeschikt raakt.

Uw strategisch HR-partner
Als strategisch partner voor HR, pensioen en verzuim begeleiden wij u onder meer door uw verzuimkennis te verhogen en u werk uit handen te nemen. Voor een optimale verzuimbegeleiding werken wij samen met Vitaal Ondernemen. Vitaal Ondernemen biedt niet alleen arbodienstverlening aan, maar neemt ook de regie in het re-integratietraject van u over.

Actualiteiten

Focuspunten organisatie bij hoog verzuim

Focuspunten organisatie bij hoog verzuim

Meer weten over de focuspunten?

Heeft u te maken met (te) hoog verzuim en wilt u meer weten over hoe u uw verzuim kunt terugdringen? Neem dan contact op met één van onderstaande consultants. Zij staan u graag te woord. 

Attention for your personal situation

Your personal consultant is ready for you

Jeroen Hertog

Jeroen Hertog

Directie & Management