Uw strategisch HR-partner
Uw strategisch HR-partner

Uw strategisch HR-partner

Actuele HR-thema's

Takenpakket HR-Manager

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van een HR-manager. Ze zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan, maar zijn ook de link tussen het management en de werknemers. Hierdoor is de rol van een HR-manager gecompliceerd waarbij het vertrouwen van medewerkers in de HR-manager cruciaal is. 

Wij begrijpen dat bepaalde dossiers niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Zo staan het verzuimdossier en het pensioenakkoord bij de meeste HR-managers hoog op de agenda, maar bestaat de kans dat deze urgente dossiers blijven liggen. Begrijpelijk! Want het uitwerken en implementeren van dossiers kost tijd. Als een HR-manager structurele verbeteringen wil doorvoeren, moet er geïnvesteerd worden. Steeds vaker zien wij dan ook dat bedrijven hiervoor externe hulp inschakelen. 

Read more

HR-thema's
VLC & Partners heeft meerdere consultants in dienst met een diversiteit aan specialiteiten. Daardoor zijn wij in staat om werkgevers niet alleen bij te staan op dossiers die dicht bij onze verzekeringsadviespraktijk staan, maar kijken we veel verder dan de verzekering alleen. Volgens ons gaat een goede pensioenregeling verder dan het zijn van een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is een middel om bestaande medewerkers te behouden én onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten in de strijd om gekwalificeerd personeel. Daarnaast biedt een goed verzuimbeleid de mogelijkheid om te besparen op verzuimkosten en is het onderdeel van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Tot slot werken we als VLC & Partners ook samen met partijen wanneer het zeer specialistische zaken betreft. Zo hebben we een deelname in de arbodienst Vitaal Ondernemen. Zij bieden niet alleen arbodienstverlening aan, maar nemen ook de regie in het re-integratietraject van u over. Een ander voorbeeld is onze overname van ENgage-werkgeversadvies. ENgage is de specialist op het gebied van schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 

Recente nieuwsartikelen

Stappenplan Strategisch Verzuimmanagement

Stap 1

Preventie

Gezonde, vitale werknemers presteren beter, verzuimen minder en zijn meer betrokken bij hun organisatie. Met preventieve zorg heeft een  werkgever heeft hier meer invloed op dan hij denkt en kan hij kostbaar verzuim voorkomen.

Stap 2

Interventie

Een werkgever kan interventies inzetten om enerzijds verzuim te voorkomen en anderzijds om verzuim terug te dringen. Het is belangrijk om de juiste interventies te selecteren en deze op het juiste moment in te zetten. 

Stap 3

Curatieve zorg

Helaas! Ziekteverzuim is niet te voorkomen. Maar door goed in te zetten op re-integratie kan de lengte van het verzuim wel flink worden ingekort.  

Stap 4

Nazorg

Als een medewerker weer is hersteld is het belangrijk om nazorg te blijven verlenen om te voorkomen dat de medewerker een terugval krijgt en zich wederom moet ziekmelden. Ook hier zijn diverse oplossingen voor.  

Stap 5

Communicatie

Het is belangrijk om te allen tijde met de medewerkers in gesprek te gaan. Allereerst om ze de preventiemaatregelen serieus te laten opvolgen.  Maar ook in latere fases is het van groot belang om met de medewerkers in gesprek te gaan en blijven. De medewerker voelt zich begrepen en zal er alles aan doen om herhaling te voorkomen. 

AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Wist u dat?

HR-Data

Data hebben een voorspellende werking waardoor u sneller kunt anticiperen op veranderingen.

Krimpende arbeidsmarkt

De komende jaren krimpt de arbeidsmarkt. Per jaar zijn er 10% meer pensionarissen en 15% minder toetredende jongeren.

Investeren in verzuimbeleid loont

HR besteedt gemiddeld 4 uur per week aan de begeleiding van een langdurig zieke werknemer.

Pensioenen stijgen weer

Als gevolg van de stijgende rente laten veel pensioenfondsen de pensioenen dit jaar weer stijgen.

HR - Agenda 2022

08

Ouderschapsverlof

Nieuw! Bereid u voor op eerste verzoeken van medewerkers die gebruik willen maken van de regeling opname betaald aanvullend- en ouderschapsverlof

09

Prinsjesdag

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2023. Hoe kunnen we er nu al op anticiperen?
Read more

Attention for your personal situation

Your personal consultant is ready for you

Jeroen Hertog

Jeroen Hertog

Directie & Management