Pensioen
Pensioen

Pensioen

Uw strategisch partner voor pensioen

Download e-paper: Pensioen met Visie

Wat is pensioen?

Voor een werknemer is pensioen uitgesteld loon. Tijdens het actieve dienstverband wordt tot de pensioendatum een gedeelte van het loon ingehouden en gestort in een pensioenspaarpot bij een pensioenverzekeraar of pensioenfonds. Na het actieve dienstverband wordt deze pensioenspaarpot omgezet in een periodiek levenslang inkomen voor de -inmiddels ex- werknemer. Pensioen is daarmee naast onder meer het inkomen, de vakantiedagen, studie- en doorgroeimogelijkheden één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Ook voor een werkgever is pensioen een arbeidsvoorwaarde. Met een ruime pensioenregeling kan een werkgever zich profileren op de arbeidsmarkt. Zo kan een pensioenregeling de onderneming dus helpen bij het werven van werknemers. Ook kunnen ze bestaande werknemers binden zodat deze minder snel op zoek naar een andere werkgever. Hierbij speelt het begrip goed werkgeverschap een belangrijke rol, hoe ziet u namelijk zelf uw maatschappelijke rol. Stelt u een maximale regeling op? Wat regelt u voor de nabestaanden? Wat en wanneer communiceert u met uw werknemers? Als werkgever gaat u uiteindelijk op zoek naar een goede balans tussen het belonen van werknemers en het beheersbaar houden van personeelskosten.

Read more

Samenstellen pensioenregeling
Wij adviseren werkgevers om de pensioenregeling samen te stellen vanuit een visie. Stelt u de pensioenregeling samen vanuit de verzorgingsgedachte of kijkt u juist naar het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden? Of is het kostenaspect voor u doorslaggevend? Dit maakt namelijk nogal wat uit voor de uiteindelijke pensioenregeling. En wat verwachten uw werknemers van de pensioenregeling?

Pensioenadvies
Als uw strategische partner voor HR, pensioen en verzuim helpen wij u graag bij het opstellen van uw visie en het samenstellen van een bij u en uw onderneming passende pensioenregeling als onderdeel van uw totale arbeidsvoorwaardenpakket. Maar wij helpen u ook graag bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden ten tijde van een fusie of overname.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij diverse actuariële berekeningen en kunt u bij ons terecht voor een BPF-onderzoek. Een BPF-onderzoek is belangrijk als de werkzaamheden binnen uw organisatie wijzigen. Mogelijk moet u dan uw pensioenregeling daarna onderbrengen in een pensioenfonds. U kunt ook bij ons terecht voor begeleiding bij individuele en collectieve waardeoverdracht.

Pensioenakkoord
Onlangs hebben de overheid en de sociale partners in een historisch pensioenakkoord afspraken gemaakt over een nieuw transparant(er) pensioenstelsel. Als uw strategisch HR-partner laten wij u op basis van het doorrekenen van één of meer scenario’s zien wat de mogelijke gevolgen voor u als werkgever zijn wat de mogelijke impact voor de individuele werknemers kan zijn. Hier betrekken wij vroegtijdig de ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordiging bij zodat de uiteindelijke wijzigingen breed worden gedragen.

Pensioencommunicatie
Voor werknemers wordt het helaas steeds lastiger om goed pensioenoverzicht te hebben en te houden. Weliswaar ontvangt de werknemer het Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht maar dat geeft lang niet altijd het gewenste inzicht. Veel werknemers hebben inmiddels meerdere pensioenpotjes, soms met pensioenleeftijd 65, 67 en 68 en een AOW die ingaat op bijvoorbeeld 67 jaar en 6 maanden. Wij voorzien dan ook dat de behoefte aan pensioencommunicatie alleen maar zal toenemen. Het VLC-werknemersportaal ondersteunt de communicatie. Op hun telefoon, tablet of gewoon op de PC hebben uw werknemers 24/7 inzicht in hun persoonlijke situatie. 

De laatste nieuwsberichten binnen een onderwerp

Stappenplan Pensioenadvies

1

Inventariseren

Allereerst inventariseren wij uw initiële wensen, doelstellingen, kennis & ervaring, risicobereidheid en financiële positie in relatie tot de pensioenregeling. Het is in deze fase belangrijk om uw visie op het pensioen vast te stellen.

2

Analyseren

Vervolgens analyseren we de ontvangen data, bestanden en financiële overzichten en rekenen één of meer scenario's door om zo de toekomstige betaalbaarheid te toetsen.

3

Adviseren

In deze fase brengen we de geïnventariseerde uitgangspunten en uitgevoerde analyses samen en zetten deze om in een persoonlijk advies; een passende pensioenregeling bij een passende pensioenuitvoerder.
Laad meer artikelen

Attention for your personal situation

Your personal consultant is ready for you

Jeroen Hertog

Jeroen Hertog

Directie & Management