Actievoorwaarden Ondernemers Check Up

Ondernemersloket VLC & Partners

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Ondernemers Check Up van VLC & Partners.nl. In deze actievoorwaarden wordt beschreven hoe de actie werkt, wanneer men in aanmerking komt voor het boeket bloemen en hoe een deelnemer het boeket bloemen ontvangt. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene actievoorwaarden.

1. Partijen

Deze actie wordt georganiseerd door VLC & Partners B.V. in samenwerking met Fleurop.

2. Werking van de actie

Alleen klanten van VLC & Partners die een afspraak maken en de Ondernemers Check Up ook daadwerkelijk afronden kunnen deelnemen aan deze actie. Deelnemers ontvangen een uitnodiging tot deelname aan de actie per post of per e-mail. De deelnemer ontvangt desgevraagd tezamen met het gespreksverslag een actiecode die geactiveerd kan worden op fleuropcard.nl/vlcenpartners voor een e-voucher van Fleurop ter waarde van €20,-.

3. Inwisselen van de actiecode

VLC & Partners werkt voor deze actie samen met Fleurop. De actiecodes zijn door Fleurop verstrekt aan VLC & Partners. VLC & Partners vertrekt de codes weer aan de deelnemers van de actie.

Na ontvangst van de actiecode door een deelnemer gaat deze naar fleuropcard.nl/vlcenpartners om de actiecode te activeren. Een deelnemer heeft 6 maanden na de afgeronde Ondernemers Check Up de tijd om deze actiecode te activeren. Niet geactiveerde actiecodes vervallen na 6 maanden. De deelnemer krijgt geen nieuwe code en ook geen vergoeding van de vervallen code. Na activatie van de actiecode ontvangt de deelnemer via Fleurop een voucher. Deze voucher kan besteed worden in een Fleurop winkel of op Fleurop.nl.

Zodra Fleurop de voucher heeft verstrekt zijn de leveringsvoorwaarden van Fleurop van toepassing en heeft VLC & Partners aan zijn verplichtingen voldaan. De voucher van Fleurop heeft een geldigheid van 5 jaar en kan in éen keer of in delen besteed worden.

4. Duur van de actie

De Ondernemers Check Up actie van VLC & Partners start op 1 juni 2020 en loopt tot en met 31 augustus 2020. VLC & Partners kan de voorwaarden voor de actie altijd wijzigen of zonder opgave van redenen de actie direct beëindigen.

5. Algemeen

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. VLC & Partners is niet aansprakelijk voor door een deelnemer geleden verlies of schade, die te maken heeft met het deelnemen aan de actie. Over de opzet van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. Als u een klacht of vragen heeft over deze actie, dan kunt u die sturen naar: ondernemersloket @vlc-partners.nl

Nadat u de actiecode geactiveerd heeft en klachten of vragen heeft over de voucher, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Fleurop.

VLC & Partners behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar motiverende redenen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens VLC & Partners.