Financieel fit?
Financieel fit?
Financieel fit?

Pensioengesprekken met werknemers

Financieel fit?

Aandacht voor oudere werknemers is een steeds belangrijker thema bij veel werkgevers. Zelfs zo belangrijk dat veel bedrijven een apart ‘ouderenbeleid’ opstellen. VLC & Partners krijgt met enige regelmaat het verzoek om persoonlijke pensioengesprekken te organiseren. Daarin worden oudere werknemers bijgepraat over hun persoonlijke financiële situatie en ontvangen zij, indien gewenst, een persoonlijk plan over hoe zij hun droom werkelijkheid kunnen maken.

Werknemers moeten steeds langer werken totdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Aan de andere kant is er onder de werknemers een grote behoefte om op latere leeftijd minder te gaan werken. Uit onderzoek is gebleken dat oudere werknemers (45+) zich niet echt zorgen maken over het hun pensioen, maar tegelijkertijd niet goed kunnen inschatten hoeveel geld zij straks nodig hebben om van te leven.

In een pensioengesprek van 60 tot 90 minuten laat een specialist zien wat er voor de werknemer op het gebied van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid is geregeld. Aan de hand van één of meerdere scenario’s wordt ook onderzocht of, en zo ja, per wanneer de werknemer vervroegd met pensioen kan. Van alle pensioengesprekken die VLC & Partners tot dusver heeft gevoerd beoordelen de werknemers het gesprek met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9.

“Ik had niet verwacht dat je zo goed inzicht zou krijgen van de situatie bij het
met pensioen gaan. Ik voel me veel minder onzeker hierover.”

“Ik vond het een prettig gesprek dat me inzicht heeft gegeven in mijn pensioen-
opbouw en de mogelijkheden om eerder met pensioen te kunnen gaan.”

“Een heel fijn gesprek over een voor mij moeilijk onderwerp.”

Voor de werkgever is er ook genoeg te winnen. Zij zien de gemiddelde leeftijd van hun werknemers stijgen en zijn wellicht bang dat de productiviteit daalt en de verzuimkosten toenemen. Een financieel fitte werknemer heeft overzicht over zijn financiële situatie, weet of en wanneer hij met pensioen kan en weet wat hij moet doen om zijn persoonlijke wensen mogelijk te maken. Als een werkgever investeert in de financiële fitheid van de werknemer, dan leidt dat niet alleen tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim, het biedt de werkgever ook belangrijke informatie.

De werkgever ziet tijdig wanneer een werknemer met pensioen gaat en kan op basis daarvan een planning gaan maken. Wanneer gaan de werknemers met pensioen? Worden bepaalde functies onbemand? Zijn dat cruciale functies? Als je dit in beeld hebt kun je hier in het ouderenbeleid én in het werving- en selectiebeleid rekening mee houden.

Investeer als werkgever dus niet alleen in de fysieke gezondheid, maar ook in de financiële fitheid van de werknemer. Het is eenvoudiger dan het lijkt. Geef iedere oudere werknemer (in de leeftijd van 45-55) een persoonlijk pensioengesprek en krijg controle over uw bedrijfsvoering.