Kennis maakt het verschil
Kennis maakt het verschil
Kennis maakt het verschil

HR-opleiding Hienfeld

Kennis maakt het verschil

Bij de HRM-afdeling van Hienfeld was de behoefte ontstaan om meer kennis te krijgen van de verzekerde arbeidsvoorwaarden. De aanwezige kennis was vooral toegespitst op de sociale verzekeringen zoals die in de HRM-opleiding wordt gegeven. Arthur Mijnsbergen van VLC & Partners nam de handschoen op en creërde een HR-opleiding op maat voor Hienfeld. Communicatie over pensioen en andere arbeidsvoorwaarden wordt steeds belangrijker. De wet pensioencommunicatie 2015 heeft hiervoor bijvoorbeeld al hele duidelijke richtlijnen gegeven. Wij onderschrijven het belang dat HR-managers en HR-medewerkers goed op de hoogte zijn van enerzijds het sociale verzekeringsstelsel in Nederland en anderzijds de aanvullende regelingen die de werkgever wel of niet heeft gefaciliteerd.

Anouk Roemelé-Slisser (HR-manager Hienfeld): 'De basiskennis is er vanuit de HRM-opleiding, maar als eindverantwoordelijke voor de juiste uitvoering van de arbeidsvoorwaarden vind ik dat ik meer moet weten dan alleen de basiskennis. Als ik met een nieuwe werknemer een startgesprek voer over de arbeidsvoorwaarden moet ik kunnen vertellen wat er vanuit de sociale verzekeringen is geregeld, wat er wel/niet aanvullend door Hienfeld is geregeld, welke (aanmeld)termijnen er gelden en wat ieders rechten en plichten zijn. Door de HR-opleiding van VLC & Partners heb ik betere inzichten gekregen en zijn losse puzzelstukjes in elkaar gevallen, met name op het gebied van onze eigen pensioenregeling. Er is als het ware een verbinding gemaakt tussen de sociale wetgeving en onze aanvullende regelingen.'

De HR-opleiding was op maat gemaakt voor Hienfeld. Steeds is er gezocht naar de koppeling tussen de actuele wetgeving en de aanvullende regelingen die Hienfeld heeft getroffen voor haar werknemers. Vervolgens zijn de wederzijdse rechten en plichten toegelicht aan de hand van life-events (zoals huwelijk/samenwonen, ziekte/arbeidsongeschiktheid en de geboorte van een kind).

'Het is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest dat deze opleiding door onze vaste adviseur van VLC & Partners is uitgevoerd. Deze is immers als geen ander op de hoogte van onze eigen regelingen en is daardoor in staat ons precies op de juiste punten te wijzen. Omdat we elkaar al jaren kennen is er geen belemmering om aanvullende vragen te stellen en om het e.e.a. nogmaals uit te leggen. De opleiding geeft mij echt het gevoel dat ik in control kan zijn bij de uitvoering. Ik zal een aantal interne processen nog eens kritisch doorlopen en ik kan in ons aannamebeleid de secundaire arbeidsvoorwaarden nog meer benadrukken en toelichten,' aldus Anouk.

Arthur Mijnsbergen (adviseur van VLC & Partners): Ik ben al sinds jaar en dag de vaste adviseur van Hienfeld en ken de regelingen en de cultuur binnen Hienfeld natuurlijk heel goed. Ik vond het heel uitdagend om de opleiding samen te stellen en te geven. Ik denk dat dit prima is gelukt en dat de onderliggende doelstellingen zeker zijn gehaald.

Hienfeld is een assuradeurenbedrijf en specialist in het verzekeren van niches, zoals de Collectieve Ongevallen Verzekering en de Carrière Stop Polis. Bij Hienfeld werken ruim 80 werknemers.