Op de Zuidas in Amsterdam
Op de Zuidas in Amsterdam
Op de Zuidas in Amsterdam

Werknemerscommunicatie bij een advocatenkantoor

Op de Zuidas in Amsterdam

Sinds ongeveer 13 jaar behandelen wij de verzekerde arbeidsvoorwaarden van een gerenommeerd advocatenkantoor. Omdat wij er bij VLC & Partners belang aan hechten dat de werknemers goed geïnformeerd worden over de arbeidsvoorwaarden, zit ik ieder kwartaal één hele dag bij dit advocatenkantoor op kantoor om met de werknemers in gesprek te gaan.

De werknemers kunnen de volgende onderwerpen met mij bespreken:

  • Nieuw in dienst: welke verzekerde arbeidsvoorwaarden zijn er en wat betekent dat voor mij en de keuzes die ik hierin kan maken?
  • Veranderingen in werk of privé: waar moet ik rekening mee houden ten aanzien van mijn verzekerde arbeidsvoorwaarden?
  • Pensioen: wat is er precies voor mij verzekerd, wat moet ik zelf nog regelen en welke keuzes heb ik allemaal?

De werknemers kunnen zich hiervoor van tevoren aanmelden bij HR en krijgen dan per persoon 45 minuten de tijd om zich bij te laten praten over de verschillende onderwerpen en andere vragen over de verzekerde arbeidsvoorwaarden die zij hebben.

Gesprek voor nieuwe werknemers

Samen bespreken wij een presentatie waarin ik uitleg hoe de AOW/Pensioen, de Anw en de WIA in Nederland werkt, hoe de werkgever dit aanvullend middels verzekeringen heeft geregeld en wat zij eventueel zelf nog privé zouden kunnen regelen. Deze gesprekken worden door de werknemers als zeer waardevol beschouwd, omdat ze zien wat de werkgever allemaal voor hen geregeld en verzekerd heeft en hoe dit zich verhoudt tot hun financiële mogelijkheden en wensen voor de toekomst.

Deze gesprekken worden ook gebruikt om samen te kijken of een waardeoverdracht van pensioenaanspraken die zijn opgebouwd bij (een) vorige werkgever(s) naar de pensioenregeling van dit advocatenkantoor zinvol kan zijn. Hierbij wordt de werknemer meegenomen hoe dit (langlopende) traject werkt en wat zij kunnen verwachten.

Werknemers die al een tijdje in dienst zijn en vragen hebben over de verzekerde arbeidsvoorwaarden

In deze gesprekken worden meestal de verschillende life events besproken. De belangrijkste life events die hier aan bod komen zijn: echtscheiding, overlijden, doorbeleggen en pensionering. Ook willen de werknemers vaak weten welke mogelijkheden er zijn om hun pensioeninkomen na pensionering te verhogen. Ik neem dan op een laagdrempelige en heldere manier de werknemer mee in wat er gebeurt, hoe dit gebeurt en wat zij van hun werkgever, ons en de verzekeraar(s) mogen verwachten.

Pensioengesprekken

Voor dit advocatenkantoor is het belangrijk dat de aanstaande pensionado’s goed geïnformeerd worden over hoe het aankopen van een pensioenuitkering gaat, welke keuzes de werknemer heeft en dat de werknemer ook de beste offerte krijgt op het moment dat hij met pensioen gaat. Omdat ik daar ieder kwartaal op kantoor zit kan ik de aanstaande pensionado’s ruim voor de pensioendatum regelmatig spreken, met hen de verschillende opties bespreken en hen helpen het uiteindelijke pensioen bij een pensioenuitvoerder aan te kopen. Als het pensioen eenmaal is aangekocht, controleer ik nog of de verzekeraar de geaccordeerde offerte correct uitvoert.

Deze gesprekken worden door de aanstaande pensionado’s als zeer prettig ervaren, omdat ik hen inzicht geef in hun totale pensioenplaatje.

Werknemerscommunicatie na aanpassing van de pensioenregeling

Naast bovengenoemde werknemerscommunicatie hebben wij dit advocatenkantoor ook geholpen met de pensioencommunicatie na het verlengen van hun pensioencontract. Dit hebben wij op de volgende manier ingericht;

  • Informatiestuk voor het intranet waarbij pensioen 123 de lagen 1 en 2 zijn te benaderen.
  • Individuele informatiememo met een bijlage waarin de verschillen tussen de oude – en de nieuwe pensioenregeling wordt toegelicht.
  • Werknemersbijeenkomsten waarin de wijzigingen in de pensioenregeling worden toegelicht.
  • Informatiestuk over de collectieve waardeoverdracht van de premievrije pensioenpotjes naar de nieuwe pensioenregeling.

Op deze manier proberen wij samen met het advocatenkantoor zo helder mogelijk de werknemers te informeren over en mee te nemen in wat er met hun nog op te bouwen en verzekerde pensioen (gaat) gebeuren. Ook dit wordt door de werknemers als zeer prettig ervaren omdat pensioen voor hen nog altijd een ingewikkeld dossier is welke meestal ook niet als hoogste prioriteit bij hen op het vizier staat.

Werknemerscommunicatie zorgt voor hoger waardering (verzekerde) arbeidsvoorwaarden

Dit totale pakket aan communicatie richting de werknemers van het advocatenkantoor zorgt ervoor dat de werknemers meer “de waarde” van hun verzekerde arbeidsvoorwaarden ervaren en niet alleen een stukje eigen bijdrage op hun maandelijkse loonstrookje zien.

 

Met goede communicatie is veel te winnen! 

Ga naar Pensioencommunicatie