Pionier in preventie
Pionier in preventie
Pionier in preventie

Vitaliteitsbeleid bij Hago Zorg

Pionier in preventie

Trots. Dat is wat tijdens het hele gesprek overheerst. Marloes Jansen, Manager Vitaal Vakmanschap bij Hago Zorg, zet zorgvuldig uiteen hoe preventie en duurzame inzetbaarheid boven aan de agenda kwam van Hago Zorg. De uitrol van hun duurzaamheidsprogramma Vitaal Vakmanschap heeft voor veel positiviteit gezorgd binnen  de organisatie. Bevlogen en inzetbaar personeel is het doel. En daar wordt hard aan gewerkt. Van directie tot werkvloer. Iedereen wordt betrokken.

Ook Hago Zorg richtte zich vooral op verzuimende medewerkers, terwijl een ruime meerderheid van de medewerkers niet verzuimt. Een heel arsenaal aan acties en maatregelen is de afgelopen jaren al uitgerold. Een reactief beleid op verzuim. Ondanks alle inspanningen heeft het niet geholpen. Het verzuim daalde onvoldoende Daarnaast vroegen andere ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, langer doorwerken en andere ontwikkelingen in de maatschappij om een andere aanpak. Dit besef is cruciaal geweest voor het waaien van een andere wind binnen Hago Zorg. Hoe houd je medewerkers betrokken en inzetbaar? Het inzicht dat initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid veel meer vruchten zouden gaan afwerpen werd bevestigd door het onderzoek dat CZ gedaan heeft.

‘Omdat het verzuim niet veranderde, wisten we dat we aan andere knoppen moesten draaien,’ opent Loek van Groesen, adviseur zorg en bedrijfszorg CZ. ‘Hago Zorg kwam met een hele prangende vraag: help ons duurzame inzetbaarheid te realiseren. We hebben met ons onderzoek onder andere de verzuimkosten per jaar inzichtelijk gemaakt. Stakeholders wisten het wel, maar als je de verzuimcijfers ziet staan op een scherm, dan komt dat toch binnen.

Daarnaast zijn er ook interviews afgenomen van directie tot werkvloer, om wat belangrijk voor mensen is in kaart te brengen. Vooral deze kwalitatieve data is nodig omdat je aanbod op het vlak van preventieve gezondheid moet aansluiten bij de behoefte van je medewerkers, je voornaamste kapitaal. De puzzel is uiteindelijk gelegd door data van MTO’s, zorgdata, verzuimdata en statistieken te combineren met de data vanuit de interviews. Daar is een adviesplan uitgekomen waar Hago Zorg mee verder kon.’

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

‘Het begon met het formuleren van een duidelijke visie op duurzame inzetbaarheid. Wat verstaan wij hieronder en wat betekent dit voor Hago Zorg en haar medewerkers? Waarom moeten we ermee aan de slag? En nog belangrijker, welke rol heb je hier als individu in? Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan gezondheid en vitaliteit. Dat moeten we blijven ontwikkelen,’ sluit Marloes Jansen aan. ‘Door te combineren wat allemaal al aanwezig was hebben we een mooi samenhangend programma gemaakt: Vitaal Vakmanschap. Eigenlijk het startpunt voor iedereen rondom Duurzame inzetbaarheid. Vitaal Vakmanschap kent 4 bouwstenen. Betekenisvol werk, Vitaliteit & gezondheid, Opleiding & ontwikkeling en Loopbaan & mobiliteit.

Dit zie je overal terug. Op de website, in het magazine, op onze social community en in mailings. Alle bouwstenen werken mee aan duurzame inzetbaarheid in brede zin. Met de campagne Goed bezig is Vitaal Vakmanschap gelanceerd door medewerkers aan het woord te laten die met hun succesverhaal invulling geven aan een van de bouwstenen.. Met als doel elkaar te informeren en vooral te inspireren.

‘Door preventiemaatregelen raak je ook de mens achter de medewerker. Je komt bij zijn privéleven. Juist daar kun je het verschil maken omdat het er echt toe doet dat er een balans is en zaken op orde zijn’, aldus Arjen Karelse, verzuimconsultant Van Lanschot Chabot. Arjen was in dit traject de spin in het web tussen CZ en Hago Zorg.

De integrale aanpak tussen Hago Zorg, CZ en Van Lanschot Chabot is bijzonder. De verschillende bedrijven vullen elkaar aan en dit heeft geresulteerd  in Vitaal Vakmanschap. Naast het onderzoek en advies, zijn er ook concrete acties uitgerold. Voorwerkers op de werkvloer zijn opgeleid tot ergo-coach. Met 2400 collega’s begint het nu pas. Adviezen gaan we binnen Hago Zorg omzetten naar acties en we gaan voor resultaten. Niet alleen bewustwording, natuurlijk ook daling van verzuim. ‘Of beter gezegd meer bevlogen en inzetbare medewerkers,’ concluderen Loek van Groesen en Arjen Karelse.

Ambassadeurs

‘In 2019 staat vooral bewustwording op het programma. Door ons leiderschapsprogramma Vitaal Leiderschap zijn alle leidinggevenden aangesloten en dragen ze het Vitaal Vakmanschap met verve uit.

Dit leiderschapsprogramma is ondersteunend aan de uitrol van Vitaal Vakmanschap. Zonder het commitment van deze groep, wordt het duurzaamheidsprogramma geen succes. Leidinggevenden krijgen ook écht tijd voor het uitvoeren van Vitaal Vakmanschap. Het komt niet bovenop het werk dat ze sowieso al deden Hago Zorg heeft namelijk als doel de span of control van leidinggevende daarop aan te passen.. Daar ben ik trots op,’ besluit Marloes Jansen.

 

‘Terugkijkend naar de adviezen en het meerjarenplan zien we dat er al heel veel is gerealiseerd. We zijn net begonnen, maar er staat al veel. De komende jaren gaan we door zodat iedereen binnen Hago Zorg weet wat Vitaal Vakmanschap is en wat hij daar zelf aan kan doen,’ vervolgt Marloes Jansen. ‘Het mooiste van dit project is misschien wel dat je er zoveel energie van krijgt. Je bent met zoveel positiviteit bezig. Dat werkt aanstekelijk. Wat ons de komende tijd te doen staat is het ontwikkelen van communicatievormen om iedereen te kunnen bereiken. We hebben te maken met 52 culturen, verschillende niveaus en al deze collega’s willen we bereiken. Dus we gaan komend jaar veel verschillende communicatievormen inzetten om te kijken wat het beste werkt.’

Sopstage

Wat we geleerd hebben in dit project? Marloes Jansen is heel duidelijk: ‘Je moet continu blijven toetsen in het veld of wat je bedenkt achter je bureau ook nodig is bij collega’s op de werkvloer. Je bent snel geneigd om in bekende oplossingen te denken of voor anderen te denken. Het continue karakter van dit proces is belangrijk. Je moet de hand blijven uitsteken om de temperatuur goed te meten in het veld. Past het nog steeds? Is het bruikbaar? Door zelf sopstage te lopen in het veld kijk je weer met eigen ogen rond en zie je wat collega’s nodig hebben om hun werk goed en gezond te kunnen blijven doen tot hun pensioen. Medewerkers hebben daar zelf het beste beeld bij. Hun input is cruciaal.

De gouden tip

‘Investeren in duurzame inzetbaarheid is zoveel breder dan managen van je verzuim. Je vangt namelijk ook krapte op in de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid moet eigenlijk niet voortvloeien uit een hoog of laag verzuim. Want dat zou impliceren dat je bij een laag verzuim niets hoeft te doen. En dat is juist net niet het geval. Ook bij een laag verzuim is investeren in preventie goed. Het helpt je als werkgever bij krapte in de arbeidsmarkt omdat medewerkers flexibeler zijn,’ concludeert Marloes Jansen.

Laatste tip van Marloes Jansen: ‘Ga eens met collega’s in een ander bedrijf praten. Maak een afspraak bij andere HR-managers. Leer van elkaars initiatieven. Het zit vooral in communicatie en bereiken van medewerkers. Er is al zoveel bedacht, zoveel geprobeerd. Kom langs, praat en ervaar. Hierbij de uitnodiging!

Plannen van het de regering in 2019

Ministerie van VWS is van mening dat zorgverzekeraars en werkgevers te weinig hebben bijgedragen aan het verlagen van zorgkosten. CZ ziet dit anders. De afgelopen jaren is er veel werk verzet door werkgevers en zorgverzekeraars op het vlak van gezondheid. Juist trajecten als Vitaal Vakmanschap bij Hago Zorg bieden werknemers en werkgevers kansen om verzuim te verlagen en de zorgkosten te beperken. Een werkgeverscollectiviteit is namelijk veel meer dan alleen korting.

Tot slot Arjen Karelse, consultant zorg & verzuim Van Lanschot Chabot: ‘ Duurzame inzetbaarheid moet niet gezien worden als een probleem dat snel opgelost moet worden. Het zal structureel op de agenda moeten staan van directie en raad van bestuur. Van belang is dat het onderwerp wordt gedragen door de totale organisatie en dat er een lange termijnvisie achter zit. Het is ook goed om te kijken waar de quick wins zijn te realiseren en deze op te pakken en de successen te delen binnen de organisatie. Wat je moet creëren is een goede stevige basis en vanuit daaruit doorpakken.  Hago Zorg heeft deze basis gelegd en ik ben er van overtuigd dat Hago Zorg daarmee duurzame inzetbaarheid succesvol gaat realiseren. Nu en in de toekomst,’