Particulier

Particulier

Uw vragen en onze antwoorden

Het coronavirus is duidelijk niet te onderschatten, waardoor het niet alleen voor sociale onrust zorgt, maar ook economische gevolgen heeft. Zo kunnen er namelijk gevolgen zijn voor bijvoorbeeld uw reisverzekering. De belangrijkste vragen en antwoorden rond uw (reis)verzekering hebben wij voor u op een rij gezet, zodat u weet waar u aan toe bent. Zijn er belangrijke wijzigingen en mededelingen, dan plaatsen wij deze zo snel mogelijk op onze site.

Dekking particuliere reisverzekering

Bent u nog op reis?

Er is sprake van minimaal code oranje voor alle landen. Ga niet reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Als u in het buitenland zit en u probeert terug te komen, adviseren wij u altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Meer informatie over genomen maatregelen tegen het coronavirus in verschillende landen leest u hier. Ook op de site van het RIVM vindt u uitgebreide informatie over het coronavirus.

Bijzondere bijstand buitenland
De mogelijkheid om aanvragen in te dienen via het loket Bijzonder Bijstand Buitenland is met ingang van 8 april jl. stopgezet.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Ziektes en epidemieën vallen niet onder deze definitie en daarom kan geen beroep worden gedaan op dit fonds. Op de site van Het Calamiteitenfonds leest u hier meer over.

Biedt de particuliere reisverzekering extra dekking voor reis- en verblijfkosten?

Ja, de dekking geldt bij een ernstige ziekte. De exacte dekking hangt af van het door u afgesloten product en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. Als er extra kosten worden gemaakt omdat uw reis wijzigt als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus terwijl u zelf niet ziek bent bestaat er echter geen dekking. De uitbraak van het Coronavirus is op zichzelf geen verzekerde gebeurtenis. Overigens biedt de Dekking samengestelde reis wel een uitkomst voor gemaakte kosten tot een maximum van EUR 500,00, maar hierbij geldt dat er sprake van moet zijn dat de luchtvaartmaatschappij een vlucht heeft geannuleerd binnen een door uzelf samengestelde reis en dat daar volgende reisonderdelen door worden beïnvloed. Zie hiervoor het onderdeel ‘Vlucht geannuleerd’ van de Q&A.

Ik word ziek tijdens mijn reis. Biedt mijn particuliere reisverzekering dekking?

Er is dekking voor:

  • tijdens de reis gemaakte ziektekosten voor zover uw Nederlandse Zorgverzekering deze niet vergoedt en voor zover deze onder uw particuliere reisverzekering zijn meeverzekerd;
  • de kosten van medische evacuatie als u lokaal niet behandeld kunt worden. De Alarmcentrale zoekt uit waar u wel behandeld kunt worden en regelt hiervoor alle formaliteiten.
Is er dekking op de reisverzekering als u reist naar een land/gebied waar een negatief reisadvies is (code Oranje)?

Ons advies is om altijd vooraf het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Reist u tegen het advies in toch naar een risicogebied (code rood of oranje), dan bent u niet of niet volledig verzekerd. Sommige verzekeraars bieden nl. helemaal geen dekking en sommige bieden geen dekking voor schade die verband houdt met het coronavirus. Ook het Calamiteitenfonds biedt hier geen dekking. Wilt u vooraf zekerheid hebben of uw reisverzekering wel/geen dekking biedt? Neem dan contact op met uw adviseur van VLC & Partners.

Heb ik dekking als ik eerder terugkeer vanwege corona?

Voor de dekking geldt dat de particuliere reis- en annuleringsverzekering nog steeds geen dekking bieden voor de extra kosten en/of de niet genoten dagen door eerdere terugkeer. Corona is geen verzekerde gebeurtenis. Het advies is om contact met de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie op te nemen. Als u zelf ziek wordt tijdens uw vakantie en om die reden, in overleg met de alarmcentrale, terug moet keren naar Nederland, bieden uw reis- en annuleringsverzekering overigens wel dekking.

U bevindt zich in een gebied waarvoor code rood of oranje is afgegeven, Heeft u recht op medische evacuatie en wat vergoeden we?

Wij vergoeden de kostprijs voor noodzakelijke medische evacuatie inclusief de kosten voor een verpleger en/of arts die met u meereist. Moeten we u evacueren uit een gebied waarvoor de Rijksoverheid de code rood heeft afgegeven? Dan is deze vergoeding maximaal € 75.000,-.

Bent u in een risicogebied waarvoor de Rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven? En heeft u de mogelijkheid gehad om het gebied te verlaten?

Dan geldt de volgende beperking op de dekking:

  • De vergoeding voor geneeskundige kosten inclusief eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,- per persoon en € 100.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,- per persoon en € 20.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt.

De beperking geldt niet wanneer u onder begeleiding van een gids door een risicogebied reist met code oranje.

 

Is er dekking op de reisverzekering als u reist naar een land/gebied waar het reisadvies code geel is (let op, veiligheidsrisico's)?

Het reizen naar een gebied met code geel betekent dat de reisverzekering de reguliere dekking biedt. Als u daar besmet bent geraakt met het virus dan neemt u zo snel mogelijk contact op met de alarmcentrale. Die kan u verder helpen.

Is er dekking op de reisverzekering in een code oranje gebied als u daar bent omdat u op doorreis bent naar een gebied waar code geel geldt?

In het gebied waar code rood of oranje geldt, bent u niet of niet volledig verzekerd. Sommige verzekeraars bieden nl. helemaal geen dekking en sommige bieden geen dekking voor schade die verband houdt met het coronavirus. Wilt u vooraf zekerheid hebben of uw reisverzekering wel/geen dekking biedt? Neem dan contact op met uw adviseur van VLC & Partners.

Is er dekking op de reisverzekering als tijdens mijn verblijf de code van geel naar oranje springt?

Springt de code tijdens het verblijf van geel naar oranje, dan moet de vakantieganger met eigen vervoer of dat van de reisorganisatie terugkeren. Mensen moeten er nu goed rekening mee houden dat wanneer code oranje weer wordt ingevoerd je je eigen vervoer moet regelen. Een eventueel langer verblijf is soms wel verzekerd. Wilt u vooraf zekerheid hebben of uw reisverzekering wel/geen dekking biedt? Neem dan contact op met uw adviseur van VLC & Partners.

Heeft u als klant van VLC & Partners de reisverzekering als onderdeel van uw summumpakket? dan gelden op dat moment de volgende beperkingen op de dekking:

  • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal EUR 75.000,- per persoon en EUR 100.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal EUR 10.000,- per persoon en EUR 20.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt.

De beperking geldt niet wanneer u onder begeleiding van een gids door een risicogebied reist met code oranje.

Annuleringsverzekering

Is de uitbraak van het coronavirus een geldige annuleringsreden?

Nee, dat is geen geldige annuleringsreden.

Wilt u niet reizen naar of eerder terugkeren uit een gebied waar het virus voorkomt?

Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Zij kunnen misschien een alternatief bieden of u informeren over andere mogelijkheden. Dit staat los van de reis- en annuleringsverzekering.

Vlucht geannuleerd

Hebt u zelf de reis samengesteld met losse onderdelen, zoals een vlucht en accommodatie en wordt de reis niet voortgezet/gaat niet van start?

Dan is er mogelijk dekking onder uw verzekering. Als de clausule ‘Dekking samengestelde reis’ op uw polisblad staat, bent u verzekerd voor de annuleringskosten.

Mogelijk worden er in de toekomst weer skigebieden gesloten. Bent u hiervoor verzekerd?

Voor de Dekking samengestelde reis geldt dat, als u per vliegtuig gaat en de vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, u bent verzekerd voor de annuleringskosten van het verblijf. Voor de kosten van de uitgevallen vlucht zelf dient u zich tot de luchtvaartmaatschappij te wenden. Voor het sluiten van de skigebieden bestaat geen dekking onder de annuleringsverzekering. Als u zelf besluit te annuleren komen de hieraan verbonden kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

U hebt een medisch beroep en u krijgt een reisverbod. Bent u hiervoor verzekerd?

De particuliere annuleringsverzekering biedt helaas geen dekking als u uw reis annuleert vanwege het uitreisverbod.

Worden in dat geval alle kosten van een samengestelde reis vergoed?

Nee, alleen de kosten voor de onderdelen van de reis die niet zijn uitgevallen en die volgen op het uitgevallen onderdeel. Deze worden vergoed tot het maximum verzekerde bedrag op de polis. Kosten voor het uitgevallen onderdeel zelf zijn niet verzekerd.

Zet u uw reis voort?

Dan zijn de annuleringskosten van de gemiste aansluitende accommodatie(s) of aansluitend vervoer verzekerd tot maximaal € 500,- per persoon plus de extra kosten tot maximaal € 150,- per dag voor maximaal vijf dagen.

Wanneer ontvangt u onder de Dekking samengestelde reis een vergoeding?

Alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoeden en niet voor vervanging kunnen zorgen. Als u een voucher heeft ontvangen, wordt dit gezien als vergoeding door de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie en kunt u geen beroep doen op de Dekking samengestelde reis.

Wat als de geldigheidsduur van een uitgegeven voucher dreigt te verstrijken zonder dat het voucher is verzilverd

Als de reis door de reisorganisatie is geannuleerd heeft u recht op teruggave van de reissom. Als deze teruggave in de vorm van een voucher is gerealiseerd mag hier wettelijk gezien geen vervaldatum aan gekoppeld worden. De vouchers blijven geldig of u kunt alsnog vragen om restitutie van de reissom. Als u hier vragen over heeft verwijzen wij naar de website www.checkkie.nl.

Hebt u een zakenreisverzekering?

Kijk dan in de polisvoorwaarden of neem contact op met u verzekeringsadviseur.

Besmetting tijdens uw reis

Bent u op reis en vermoedt u dat u besmet bent?

Neem dan contact op met de Alarmcentrale. Dit nummer is altijd bereikbaar en ze helpen u graag verder. U vindt dit nummer op uw polisblad. Klanten met een Summum reisverzekering kunnen bellen naar 070-314 54 64.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ik ben ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja, u kunt een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ik ben niet ziek maar (misschien) besmet met het coronavirus en moet daardoor in quarantaine. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, de arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt alleen dekking bij arbeidsongeschiktheid door ziekte. Bij quarantaine in verband met besmetting terwijl je niet ziek bent, is er geen dekking. Let op: sommige verzekeraars maken een uitzondering voor medici. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Door overheidsmaatregelen kan ik niet werken en/of heb ik geen opdrachten meer. Is dit verzekerd binnen mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, dit is niet verzekerd.

Door daling van mijn inkomsten weet ik niet of ik de premie kan betalen. Wat kan ik doen?

Verzekeraars denken graag met u mee. Neem contact op met uw adviseur die u in contact brengt met de verzekeraar.

Kan ik mijn verzekering tijdelijk stopzetten omdat ik veel minder opdrachten heb?

Ja dit kan bij de meeste verzekeraars. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die  grote consequenties kunnen hebben. Neem voor advies contact op met uw adviseur.

Kan ik het verzekerd bedrag tijdelijk verlagen omdat ik veel minder opdrachten heb?

Ja dit kan bij de meeste verzekeraars. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die grote consequenties kunnen hebben. Neem voor advies contact op met uw adviseur?

Ik maak mij zorgen om de situatie rondom corona. Wat kan ik doen?

Verzekeraars bieden informatie en ondersteuning. Heeft u behoefte om met iemand te praten? Uw adviseur informeert u graag over de mogelijkheden bij uw verzekeraar.

Wilt u informatie over financiële steunmaatregelen van de overheid, raadpleeg dan het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/corona

Hoe kan ik mijn adviseur arbeidsongeschiktheidsverzekering bereiken?

Uw adviseur is telefonisch bereikbaar via nummer 073 - 692 4770 of via e-mail: financieeladvies@vlc-partners.nl

Hypotheken

Ik wil graag een afspraak maken voor een hypotheekgesprek. Kan dit nog?

Ja, dit kan nog steeds en u doet dat eenvoudig via een videogesprek of telefonisch.

Is het mogelijk om belangrijke bescheiden zoals een bindend hypotheekaanbod digitaal te ondertekenen?

De meeste hypotheekaanbieders accepteren een digitale handtekening. Onze adviseur kan u hier meer over vertellen.

Is het mogelijk om de betaling van de rente en/of aflossing tijdelijk uit te stellen?

Veel banken bieden momenteel de mogelijkheid om rente en/of aflossing tijdelijk uit te stellen. De mogelijkheden daarin verschillen per bank en soms is er ook een andere oplossing mogelijk. Neem voor advies contact met ons op.

Ik voorzie betalingsproblemen. Welke maatregelen kan ik nemen om betalingsproblemen van mijn hypotheek te beperken?

Neem contact met ons op. Wij nemen uw huidige hypotheek met u door en kijken of er mogelijkheden zijn de lasten te verlagen. Daarnaast bieden veel verstrekkers momenteel de mogelijkheid tot (tijdelijke) uitstel van betaling.

Ik heb (tijdelijk) extra ruimte nodig om consumptief te besteden. Is dat mogelijk binnen de hypotheek?

Vaak kan dit binnen de huidige hypotheek en mogelijk hoeft u hiervoor niet opnieuw naar de notaris. Dat scheelt extra kosten. Om te bepalen wat voor u persoonlijk de beste oplossing is gaan we graag vrijblijvend en kosteloos een gesprek met u aan.

Kan mijn hypotheek nog wel passeren bij de notaris?

De meeste notariskantoren zijn gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen. Notarissen die op kantoor zijn, houden zich aan de regels van het RIVM in verband met het coronavirus.

Ik ben (vermoedelijk) besmet met het coronavirus, kan ik mijn hypotheek via een volmacht laten passeren?

Neem contact op met uw notaris op welke wijze hij u van dienst kan zijn bij het passeren van de hypotheekakte zonder dat u daar zelf voor tekent.

Ik ben nog geen klant bij VLC & Partners. Kan ik dan ook contact opnemen met de hypotheekadviseur?

Ook als de hypotheek niet via ons afgesloten is, gaan wij graag vrijblijvend en kosteloos met u in gesprek. Als volledig onafhankelijk aanbieder van vrijwel alle hypotheekverstrekkers kunnen wij u goed adviseren.

Kan ik straks rond mijn pensioen mijn hypotheek nog verlengen (op basis van inkomen) of is het verstandig nu al de mogelijkheden te bekijken?

De mogelijkheden om geld te lenen op basis van pensioeninkomen zijn anders dan met het inkomen daarvoor. Dit heeft te maken met de wettelijke normen. Vanaf 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt hier al mee gerekend. Het kan dan ook verstandig zijn om voor die datum de (toekomstige) mogelijkheden al te bekijken. Maak hiervoor kosteloos en vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs.

Zijn er kosten verbonden aan een gesprek met de hypotheekadviseur?

Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Hoe kan ik de hypotheekadviseur bereiken?

Onze adviseurs zijn zowel telefonisch als per email te bereiken:
Niels Vrinten: 06 83 97 25 44 of via email Niels.Vrinten@vlc-partners.nl
Edgar de Jager: 06 51 35 09 64 of via email: Edgar.deJager@vlc-partners.nl

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Kan ik aansprakelijk gesteld worden als ik iemand besmet?

Het niet volgen van de overheidsmaatregelen en de RIVM-voorschriften kan naast een boete ook tot aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade leiden. Bijvoorbeeld als iemand weet dat hij besmet is, toch contact zoekt met anderen en hen besmet. Of als een besmet persoon opzettelijk in iemands gezicht hoest of niest. Let op: er is géén dekking op aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als er sprake is van opzet!

Inboedelverzekering

Is mijn ingerichte werkplek thuis verzekerd?

Zijn er extra goederen voor die werkzaamheden aangeschaft? Zijn daar waardevolle zaken zoals computerapparatuur bij? Controleer of het totale bedrag boven het maximaal verzekerde bedrag van de computer en audioapparatuur komt.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen over uw verzekering, risico’s en dekking daarvan?

Neem dan contact op met uw adviseur bij VLC & Partners op 073 692 47 73.