Download

Het pensioenakkoord en de verzekerde middelloonregeling

Bijna het gehele Nederlandse pensioenstelsel wordt gewijzigd door het pensioenakkoord. In deze
Perspectief beschrijven wij de gevolgen van het pensioenakkoord voor de werkgever met een verzekerde middelloonregeling én de daarmee samenhangende gevolgen voor de pensioenopbouw van de werknemer.

Een verzekerde middelloonregeling is bij een professionele verzekeraar ondergebracht
(een rechtstreeks verzekerde regeling) en niet bij een pensioenfonds. Lees er meer over in deze Perspectief.

Het pensioenakkoord en de verzekerde middelloonregeling