Download

Perspectief Marktscan Brandverzekeringen

Zorg dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in de brandverzekeringen markt.

COVID-19 is vooralsnog onder controle en aan de coronasteun lijkt dan ook een einde te komen. De verwachting is dat hierdoor het aantal faillissementen zal stijgen, hierbij spelen ook de inflatie en hoge energieprijzen een belangrijke rol. Verzekeraars anticiperen hierop en passen onder andere hun beleid voor aansprakelijkheidsverzekeringen hierop aan. De brokers van VLC & Partners vertellen in deze Perspectief welke ontwikkelingen zij zien in de aansprakelijkheidsverzekeringen en geven tips om het vernieuwingsproces soepel te laten verlopen.

Perspectief Marktscan Brandverzekeringen