Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2024 op het gebied van sociale zekerheid

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2024 op het gebied van sociale zekerheid
Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2024 op het gebied van sociale zekerheid

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2024 op het gebied van sociale zekerheid

Publicatiedatum: 4 juli 2024

Op 1 juli 2024 treden er enkele belangrijke wetswijzigingen in werking. Dit jaar zijn er minder nieuwe wetten dan gebruikelijk, maar de veranderingen hebben aanzienlijke impact. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen aan: 

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2024 op het gebied van sociale zekerheid

Wijzigingen in de WIA per 1 juli 2024

Het demissionaire kabinet heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) die per 1 juli 2024 van kracht zijn geworden. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de beoordeling van arbeidsongeschiktheid te versnellen en nauwkeuriger te maken.
 

Belangrijkste wijzigingen

  • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt nu gebaseerd op het feitelijke inkomen in plaats van op een theoretische schatting.
  • Dit geldt voor WIA-claimbeoordelingen, herbeoordelingen en beoordelingen van herleefde rechten.
  • De maatregel is tijdelijk voor een periode van drie jaar en heeft tot doel de achterstanden in sociaal medische beoordelingen terug te dringen.
     

Effecten op uitkeringen
Er wordt een internetconsultatie gestart om te voorkomen dat mensen onbedoeld een lagere WIA-uitkering ontvangen als zij vanuit een andere uitkering, zoals WW, in de WIA terechtkomen. Dit volgt op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en wordt reeds toegepast voor nieuwe gevallen.
 

Conclusie
Deze wijzigingen zijn bedoeld om de efficiĆ«ntie en eerlijkheid van het arbeidsongeschiktheidsstelsel te verbeteren. Zowel werkgevers als werknemers dienen zich bewust te zijn van deze veranderingen en de mogelijke impact op uitkeringsprocedures en -hoogten. Voor meer informatie over de wijzigingen en hun consequenties kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.
 

Aanpassing minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,09%. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling van cao-lonen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder betekent dit een verhoging van 41 cent per uur. Op de website van het uwv treft u een overzicht van de actuele minimumlonen aan. 

 

Verval van vakantiedagen per 1 juli 2024

Wettelijke vakantiedagen uit 2023 vervallen op 1 juli 2024. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven echter vijf jaar geldig. Werknemers dienen zich ervan bewust te zijn dat ongebruikte vakantiedagen uit vorig jaar na deze datum niet meer geldig zijn.

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creĆ«ren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven.