Bent u DGA en heeft u uw pensioen in eigen beheer?

Bent u DGA en heeft u uw pensioen in eigen beheer?

Veel DGA’s weten niet dat het pensioen in eigen beheer voor 1 januari 2014 aangepast dient te zijn aan het nieuwe pensioenakkoord. Ook zijn weinig DGA’s zich bewust van de risico’s van pensioen in eigen beheer. U mag uzelf bijvoorbeeld ook niet meer zomaar dividend uitkeren.

Gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord
Het pensioenakkoord bepaalt dat u pas met 67 jaar met pensioen kunt gaan. Wilt u toch eerder stoppen met werken, dan wordt uw pensioenopbouw en uw uiteindelijke pensioenuitkering beperkt. Ook geldt er een (recent) gemaximeerd pensioengevend salaris, waardoor u mogelijk jaarlijks minder pensioen kunt opbouwen. Het is belangrijk om nu na te denken over de gewenste pensioendatum en gewenste hoogte van uw pensioen, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan.

Nieuwe regels voor het uitkeren van dividend
Bouwt u uw pensioen in eigen beheer op, dan mag u sinds kort uzelf alleen nog dividend uitkeren als eerst is getoetst of er – na de betaling van dividend – nog voldoende geld in de BV aanwezig is om uw pensioen aan uzelf uit te kunnen keren. Is dat niet zo, dan kan de Belastingdienst u een flinke boete opleggen, die zelfs kan oplopen tot wel 72% van uw totale pensioenvoorziening.

‘Die dividendtoets komt wel goed want ik heb genoeg op de balans staan’
Ten onrechte denken veel DGA’s dat de dividendtoets geen probleem is, omdat de pot geld voor het pensioen (genaamd: pensioenvoorziening rechts op de balans) voldoende gevuld is. Echter, het gaat hier eigenlijk niet om de daadwerkelijke voorziening, maar om een weergave van de pensioenverplichting. Links op de balans moeten er voldoende financiële middelen zijn om ook echt aan de verplichting te kunnen voldoen. Dat bedrag is al snel 1,5 tot 2 keer groter dan wat er aan de rechterkant staat.

‘Waarom is het verschil zo groot tussen de balans en wat ik echt nodig heb?’
Met fiscale regels kunt  u zich in feite ‘rijk rekenen’, want deze zijn gunstiger dan de realiteit. Zo is de (reken)rente hoger dan de werkelijke rente, waardoor het lijkt alsof u een hoger rendement haalt op uw jaarlijkse inleg. Ook is uw jaarlijkse inleg hierdoor eigenlijk (onterecht) lager. Zou u namelijk uitgaan van de werkelijke rente, dan moet uw jaarlijkse inleg hoger zijn om het gewenste pensioenbedrag op te bouwen. Hierdoor is de pensioenvoorziening op de balans lager dan wat u echt nodig heeft, want dit is de optelsom van jaarlijkse (te lage) ingelegde bedragen.

Ook gaat de Belastingdienst er vanuit dat u korter leeft dan de statistiek aangeeft (sterftetabel). Dit kan zorgen voor een tekort als u lang leeft.

Om het gewenste pensioen aan uzelf te kunnen betalen, is daarom meer geld nodig dan de DGA verwacht.

Veel gehoord advies: Banksparen in plaats van pensioen in eigen beheer
Het is zeker zo dat u zich de vraag moet stellen of u nog door moet gaan met pensioenopbouw in eigen beheer, nu er zoveel nieuwe (wettelijke) beperkingen zijn. Maar pensioen in eigen beheer heeft ook voordelen. U bent bijvoorbeeld flexibel als u wilt beleggen en maakt met beleggen kans op een hoger rendement dan met banksparen. Zeker ten opzichte van de huidige lage rente op de (bank)spaarrekening. Banksparen kan echter wel een goed alternatief zijn. Toch heeft ook deze vorm van pensioenopbouw eigen specifieke voor- en nadelen. Een goede afweging en vooral een goed advies is daarom belangrijk.

Een goed pensioen is het resultaat van een passend advies
U kunt niet zomaar met pensioen in eigen beheer stoppen. Dit moet op de juiste manier worden afgewikkeld. Maar belangrijker is dat u het pensioenadvies krijgt wat het beste bij uw wensen, doelen en situatie past. Aan dit advies én aan de professionaliteit en opleiding van pensioenadviseurs worden tegenwoordig strenge eisen gesteld.

Onze pensioenspecialisten geven het pensioenadvies dat bij u past
Van Lanschot Chabot is een ervaren en professionele partij, met pensioenspecialisten die al geruime tijd voldoen aan de nieuwe diploma-eisen. Onze specialisten gaan samen met u na wat de beste pensioenvorm voor u is. Zij adviseren en kunnen uw pensioen zodanig aanpassen, dat dit weer voldoet aan de wettelijke eisen én vooral aan uw wensen.

Onze specialisten staan voor u klaar en kunt u bereiken via:
Arno van Orsouw  |  06-200 923 10  |  arno.vanorsouw@vlc-partners.nl