Dat klinkt als een open deur....

Dat klinkt als een open deur....

Soms krijgen we een vraag die heel simpel lijkt maar waaraan meer consequenties zitten dan vooraf bedacht. Vanwege corona is het vaak wenselijk om ruimtes extra te ventileren. In combinatie met de zomermaanden kan er gedachten worden aan het extra openen van ramen en deuren. Klinkt als een hele simpele en voor de hand liggende oplossing, een open deur!

Verzekeringstechnisch kan dit wel wat consequenties hebben, onderstaand twee voorbeelden met tips:

1. In het geval van een openstaande deur of raam neemt het insluip gevaar toe. Het kan makkelijk zijn voor vreemden om een gebouw te betreden en zaken te ontvreemden. De gebruikelijke zakelijke verzekeringen bieden alleen dekking in het geval van braakschade, dus dit kan tot teleurstellingen leiden. Het is dus aan te raden goed te kijken welke ramen en deuren open blijven en hier goed zicht op te houden.

2. Het is zeker extra oppassen als deze deuren branddeuren betreft. Vanwege de veiligheid van aanwezigen in het pand maar ook om de omvang van de schade te beperken, dienen deze deuren juist dicht te zijn op het moment van een calamiteit. Het open laten staan kan vervelende juridische gevolgen hebben. Specifiek voor deze deuren raden wij aan om de mogelijkheden te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld preventiemaatregelen mogelijk waarbij de deur automatisch sluit bij een calamiteit.

Wij raden aan om in deze specifieke gevallen rekening te houden met de veiligheid en de gegeven adviezen van de brandweer. Ook om teleurstelling achteraf te voorkomen raden wij aan deze situatie bij ons door te geven zodat wij de verzekeraar kunnen informeren.