Controle WHK-beschikking belangrijker dan ooit!

Controle WHK-beschikking belangrijker dan ooit!

Eind vorig jaar heeft u de beschikking voor de WerkHervattingsKas (WHK) ontvangen. Hierin staan de premiepercentages die u moet betalen voor de Ziektewet en WGA. Deze premiepercentages worden berekend door de Belastingdienst.

Vaststelling premiepercentages
De Belastingdienst maakt bij de vaststelling van de premiepercentages voornamelijk gebruik van de gegevens van twee jaar geleden. Bij de vaststelling van uw premiepercentages wordt gekeken naar de hoogte van uw gemiddelde premieplichtige loonsom (t-2), de instroom in de Ziektewet en/of WGA uit het verleden (t-2) én uw gemiddelde premieplichtige loonsommen van 6 tot 2 jaar geleden (t-6 t/m t-2). Op basis van deze informatie wordt een rekenkundige formule gevuld waarmee uw premiepercentage wordt berekend. De informatie die de Belastingdienst gebruikt is niet altijd (volledig) juist. Daarom kan het belangrijk zijn om uw beschikking te laten controleren. Veel gemaakte fouten zijn bijvoorbeeld een onjuiste toerekening van een medewerker aan uw organisatie of een overgang van onderneming die niet goed verwerkt is. 

Waarom is controle van de WHK-beschikking juist nu extra belangrijk? 
Met name op het gebied van de instroom worden er regelmatig fouten gemaakt. En juist dit jaar is het extra belangrijk om deze gegevens goed te controleren. De Belastingdienst maakt namelijk gebruik van de informatie die door het UWV wordt aangeleverd. Door de coronacrisis heeft het UWV het drukker dan ooit en is dus ook de kans op fouten groter geworden. Door uw instroomlijst te controleren op eventuele fouten kunt u dus snel geld besparen.

Daarnaast is het raadzaam om de instroomlijsten te gebruiken om grip te houden op uw schadelast. Laat een expert kijken naar uw dossiers om te zien of daar nog mogelijkheden zijn en bespaar op uw WHK-premie!

Eigenrisicodragerschap iets voor uw onderneming?
De controle van uw WHK-beschikking is ook het moment om in te schatten of een onderzoek naar de private financiering van uw ZW en WGA-lasten zinvol kan zijn. Per jaar kunt u maar op twee momenten eigenrisicodrager worden, per 1 januari en per 1 juli. U dient dan 13 weken van tevoren het eigenrisicodragerschap aangevraagd te hebben bij de Belastingdienst. Dit is respectievelijk voor 1 april of voor 1 oktober. 

Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.