Coronavirus: Hoe zit het met je geboekte reis?

Coronavirus: Hoe zit het met je geboekte reis?

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China in de stad Wuhan. Het is een besmettelijk virus dat verspreid wordt van mens tot mens en via de lucht. Doordat wij veel meer reizen, verspreidt het virus zich gemakkelijker waardoor het nu ook in andere landen in de wereld opduikt. Wij zetten belangrijke vragen en antwoorden met betrekking tot uw reis op een rij.

Bent u nog op reis?
Er is sprake van minimaal code oranje voor alle landen. Ga niet reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Als u in het buitenland zit en u probeert terug te komen, adviseren wij u altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Wij adviseren altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Meer informatie over genomen maatregelen tegen het coronavirus in verschillende landen leest u hier. Ook op de site van het RIVM vindt u uitgebreide informatie over het coronavirus.

 

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Ziektes en epidemieën vallen niet onder deze definitie en daarom kan geen beroep worden gedaan op dit fonds. Op de site van Het Calamiteitenfonds leest u hier meer over.

Dekking particuliere reisverzekering

Ik word ziek tijdens mijn reis. Biedt mijn particuliere reisverzekering dekking?
Er is dekking voor:

  • tijdens de reis gemaakte ziektekosten voor zover uw Nederlandse Zorgverzekering deze niet vergoedt en voor zover deze onder uw particuliere reisverzekering zijn meeverzekerd;
  • de kosten van medische evacuatie als u lokaal niet behandeld kunt worden. De Alarmcentrale zoekt uit waar u wel behandeld kunt worden en regelt hiervoor alle formaliteiten.

Biedt de particuliere reisverzekering extra dekking voor reis- en verblijfkosten?
Ja, de dekking geldt onder andere als u ernstig ziek bent. De exacte dekking hangt van het door u afgesloten product en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Heb ik dekking nu er een negatief reisadvies is (code oranje)?
Als u nu naar een besmet gebied reist, bent u niet verzekerd voor schade die verband houdt met het coronavirus. Ook het Calamiteitenfonds biedt hier geen dekking.

Was u op het moment dat code oranje werd afgegeven in besmet gebied?
Dan hebt u dekking tot het moment dat u het gebied kunt verlaten. Dit geldt ook als er in de toekomst een negatief reisadvies wordt gegeven voor een ander gebied.

Heb ik dekking als ik eerder terugkeer vanwege corona?
Voor de dekking geldt dat de particuliere reis- en annuleringsverzekering nog steeds geen dekking bieden voor de extra kosten en/of de niet genoten dagen door eerdere terugkeer. Corona is geen verzekerde gebeurtenis. Reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR zijn bezig een plan op te stellen alle reizigers die via hen hebben geboekt terug te halen. Voor mensen die alleen een ticket hebben geboekt is het advies om contact met de luchtvaartmaatschappij op te nemen.

De samengestelde reis komt hier niet in beeld omdat er geen vluchten worden geannuleerd als gevolg waarvan een volgend reisonderdeel geen doorgang kan vinden. Er kan dus worden volstaan met het benoemen van de dekking onder de reis- en annuleringsverzekering.

U bevindt zich in een gebied waarvoor code rood of oranje is afgegeven, Heeft u recht op medische evacuatie en wat vergoeden we?
Wij vergoeden de kostprijs voor noodzakelijke medische evacuatie inclusief de kosten voor een verpleger en/of arts die met u meereist. Moeten we u evacueren uit een gebied waarvoor de Rijksoverheid de code rood heeft afgegeven? Dan is deze vergoeding maximaal € 75.000,-.

Bent u in een risicogebied waarvoor de Rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven? En heeft u de mogelijkheid gehad om het gebied te verlaten?
Dan geldt de volgende beperking op de dekking:

  • De vergoeding voor geneeskundige kosten inclusief eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,- per persoon en € 100.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,- per persoon en € 20.000,- voor alle verzekerden samen.
  • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt.

De beperking geldt niet wanneer u onder begeleiding van een gids door een risicogebied reist met code oranje.

 

Annuleringsverzekering

Is de uitbraak van het coronavirus een geldige annuleringsreden?
Nee, dat is geen geldige annuleringsreden.

Wilt u niet reizen naar of eerder terugkeren uit een gebied waar het virus voorkomt?
Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Zij kunnen misschien een alternatief bieden of u informeren over andere mogelijkheden. Dit staat los van de reis- en annuleringsverzekering.

U heeft een reis geboekt en uw vlucht is geannuleerd

Hebt u zelf de reis samengesteld met losse onderdelen, zoals een vlucht en accommodatie en wordt de reis niet voortgezet/gaat niet van start?
Dan is er mogelijk dekking onder uw verzekering. Als de clausule ‘Dekking samengestelde reis’ op uw polisblad staat, bent u verzekerd voor de annuleringskosten.

Alle skigebieden in Tirol zijn gesloten alsook veel skigebieden in Frankrijk. Bent u hiervoor verzekerd?
Voor de Dekking samengestelde reis geldt dat, als u per vliegtuig gaat en de vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, u bent verzekerd voor de annuleringskosten van het verblijf. Voor de kosten van de uitgevallen vlucht zelf dient u zich tot de luchtvaartmaatschappij te wenden. Voor het sluiten van de skigebieden bestaat geen dekking onder de annuleringsverzekering. Als u zelf besluit te annuleren komen de hieraan verbonden kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

U hebt een medisch beroep en u krijgt een reisverbod. Bent u hiervoor verzekerd?
De particuliere annuleringsverzekering biedt helaas geen dekking als u uw reis annuleert vanwege het uitreisverbod.

Worden in dat geval alle kosten van een samengestelde reis vergoed?
Nee, alleen de kosten voor de onderdelen van de reis die niet zijn uitgevallen. Deze worden vergoed tot het maximum verzekerde bedrag op de polis. Kosten voor het uitgevallen onderdeel zelf zijn niet verzekerd.

Zet u uw reis voort?
Dan zijn de annuleringskosten van de gemiste aansluitende accommodatie(s) of aansluitend vervoer verzekerd tot maximaal € 500,- per persoon plus de extra kosten tot maximaal € 150,- per dag voor maximaal vijf dagen.

Wanneer ontvangt u onder de Dekking samengestelde reis een vergoeding?
Alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoeden en niet voor vervanging kunnen zorgen.

Hebt u een zakenreisverzekering?
Kijk dan in de polisvoorwaarden of neem contact op met u verzekeringsadviseur.

Besmetting tijdens uw reis

Bent u op reis en vermoedt u dat u besmet bent?
Neem dan contact op met de Alarmcentrale. Dit nummer is altijd bereikbaar en ze helpen u graag verder. U vindt dit nummer op uw polisblad. Klanten met een Summum reisverzekering kunnen bellen naar 070-314 54 64.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen over uw verzekering, risico’s en dekking daarvan? Neem dan contact op met uw adviseur bij VLC & Partners op 073 692 47 73.

Disclaimer
Deze informatie is opgesteld door VLC & Partners. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.