De RI&E en Corona

De RI&E en Corona

Als ondernemer ben je gewend om te gaan met risico’s. Het risico dat jouw grootste concurrent je voor is, het risico bij wijzigingen in wet- en regelgeving of het risico van bedrijfsonderbreking, je bent je er allemaal van bewust en probeert deze risico’s zo klein mogelijk te houden. Naast de bedrijfsmatige risico’s heb je ook goed nagedacht over de risico’s van je personeel, zoals de (financiële) gevolgen van verzuim en ongevallen, en hoe je deze verkleint. Maar is jouw personeel zich net zo bewust van het risico van ziekte of een ongeval?

Risico’s inventariseren en beschrijven

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is voor alle werkgevers verplicht om de werknemers te beschermen tegen de arbeidsrisico’s ten aanzien van hun gezondheid. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken wat deze arbeidsrisico's zijn en legt dit schriftelijk vast in de RI&E. Naast dat de RI&E een verplichting is, is het vooral een mooi document om jouw medewerkers te laten zien welke risico’s zij lopen en hoe je deze samen zo klein mogelijk houdt. Het inzichtelijk maken is de eerste stap.

Plan van aanpak ten aanzien van beheersen en voorkomen

Nadat je de risico’s in kaart hebt gebracht, stel je een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak leg je vast hoe je deze risico's gaat beheersen om zo ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. Zodra de arbeidsomstandigheden veranderen, dient de RI&E hierop te worden aangepast.

Risico’s van COVID-19 opnemen in de RI&E

De gevolgen van de Coronacrisis zijn zo'n wijziging in de arbeidsomstandigheden waardoor de RI&E moet worden aangepast. In de RI&E moet je beschrijven wat het risico op besmetting met COVID-19 is en welke maatregelen je neemt om dit risico te beheersen. Dit gaat van hygiëne protocollen en afstand houden tot thuiswerken. Dit doe je met een Corona-addendum.

5200