De uitbraak van het coronavirus versnelt liquiditeits- en faillissementsproblemen

De uitbraak van het coronavirus versnelt liquiditeits- en faillissementsproblemen

We zijn met ons allen via een stroomversnelling zowel maatschappelijk als economisch in een zeer lastige tijd beland. De oorzaak is het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt. In een tijdsbestek van enkele dagen is de gehele Nederlandse maatschappij en daarmee ook onze manier van leven ontwricht. Landen gaan deels of volledig op slot voor de bestrijding van het virus, wat een enorme impact heeft op het bedrijfsleven in alle sectoren. De economie wordt hierdoor zwaar geraakt en dit lijkt voorlopig nog niet voorbij. Hoewel de Chinese productie weer op gang lijkt te komen, komt het bedrijfsleven in andere landen juist tot stilstand.

Ingreep om verspreiding coronavirus te vertragen versnelt liquiditeitsproblemen

Maatregelen zoals de volledige afsluiting van landen zijn zeer ingrijpend en hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dit roept vragen op, zoals hoelang gaat deze situatie duren? En wat zijn de economische gevolgen op de lange termijn? Maar ook voor de kortere termijn, zoals bijvoorbeeld welke impact heeft deze crisis op het betalingsgedrag van mijn klanten?

Ongetwijfeld worden veel bedrijven geconfronteerd met liquiditeitskrapte en oplopende betalingstermijnen. Gevolg is dat het aantal faillissementen wereldwijd toeneemt. Het ingrijpen door de overheid in veel landen binnen de Eurozone heeft bedrijven in diverse sectoren – waaronder het toerisme, de luchtvaart en de horeca – nu al in liquiditeitsproblemen gebracht. En de stillegging van het maatschappelijk leven leidde in deze sectoren bijna direct tot een acute vraaguitval. Uiteindelijk zullen alle sectoren worden geraakt, omdat zij als een keten met elkaar zijn verbonden en dus uiteindelijk afhankelijk zijn van elkaar.

Sluiting van landen zorgt voor groeiende problemen in de supply chain

Eerder dit jaar al kwamen bedrijven die afhankelijk zijn van de aanvoer van producten door leveranciers in Azië en met name China in de problemen. Met de verdere uitbreiding van de pandemie verschuiven deze problemen ook naar toeleveranciers in andere landen in de wereld. Vanaf het moment dat in China ondernemingen werden stilgelegd is de keten verstoord. Productie en levering van goederen en onderdelen is niet mogelijk geweest en verstoort de complete keten. Bovendien is transport vanuit China doorgaans over zee, waardoor ook bij het herstellen van de productiviteit in China het nog weken duurt voordat de output daarvan Europa kan bereiken.

Veel bedrijven weten echter niet hoe de volledige leveringsketen is ingericht. Ze weten wie hun leverancier en klant is, en mogelijk ook nog wie de leverancier van de leverancier is. Maar waar hun producten nu daadwerkelijk geproduceerd worden, dat weten veel bedrijven niet. Daarom is het belangrijk om de gehele keten in kaart te brengen om de gevolgen van het coronavirus in te kunnen schatten.

Ook is het verstandig om te onderzoeken of producten tijdelijk elders ingekocht kunnen worden en om samen te werken met betrouwbare en kredietwaardige partners. Bovendien is het belangrijk om de risico’s binnen de supply chain in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld het concentratierisico. Dat speelt wanneer bedrijven te afhankelijk zijn van een enkele leverancier.

Wat kunt u zelf als ondernemer verder doen om deze zware tijd door te komen?

Geen afzet betekent geen omzet. Hoe gaat u dan uw lopende rekeningen betalen? En krijgt u uw uitstaande facturen betaald? Kunt u uw eigen medewerkers, leveranciers en geldverstrekkers over enkele maanden nog wel betalen? Heel begrijpelijke vragen die vooral nu voor veel stress kunnen zorgen. Gelukkig is de overheid druk bezig met allerlei financiële maatregelen om bedrijven tegemoet te komen. Daarnaast kunt u op korte termijn zelf natuurlijk ook maatregelen nemen, zoals:

  • een aanscherping van het interne creditmanagement;
  • het inzichtelijk maken van de betalingsrisico’s;
  • in gesprek gaan met debiteuren die in acute liquiditeitsproblemen zijn geraakt;
  • samenwerking zoeken met nieuwe leveranciers of afnemers; en
  • de expertise inschakelen van een derde partij, zoals een kredietverzekeraar of incassopartner.

Bovendien helpen wij u graag met al uw vragen op het gebied van creditmanagement

Het gespecialiseerde Credit Management Consultancy team kan u helpen met al uw vraagstukken op het gebied van debiteurenbeheer. Bovendien kunnen wij u adviseren over diverse oplossingen zoals kredietverzekering, incasso, garanties, supply chain finance en werkkapitaalfinanciering. Aarzel niet om te bellen of mailen als u vragen heeft.