Door corona meer behoefte aan financiële planning

Door corona meer behoefte aan financiële planning

Nu een dik jaar in Corona-tijd, zien en voelen we de misschien wel blijvende, impact van het virus en de lockdowns. We putten hoop uit de dalende cijfers, maar ook zijn we moe en zelfs soms wat murw. We zijn anders gaan kijken naar de wereld om ons heen en naar wat we belangrijk vinden in ons leven en onze omgeving. Gezondheid en zekerheid staan daarbij hoog op onze lijstjes. Over gezondheid heb ik al meer geschreven. Om die behoefte aan zekerheid te kunnen duiden, ben ik op onderzoek uitgegaan. Graag deel ik mijn bevindingen en geef ik aan waarom financiële planning zorgt voor rust en zekerheid.

Maslow geeft inzicht
Maslow geeft inzicht

Volgens mij is de piramide van Maslow nog nooit zo vaak real-time toegepast op hoe we ons voelen en wat we belangrijk vinden, als in de Corona-tijd. Maslow, die vijf hiërarchische niveaus onderscheidt in het antwoord op de vraag “wat motiveert en stimuleert mensen?”, heeft namelijk feilloos weergegeven dat COVID-19 (en de gevolgen ervan) ingrijpt op de basis van onze behoeften. Maslow stelt namelijk dat de mens altijd streeft naar bevrediging van zijn of haar behoeftes. Hierbij onderscheidt hij 5 niveaus, waarbij hij stelt dat het volgende niveau pas bereikt kan worden als het eerdere niveau bevredigd is. Je kunt dus geen niveau overslaan. 

Kijkend naar de verschillende niveaus zie je Lichamelijke Behoeften op 1 staan. Dit zijn de basisbehoeften van de mens. Bijvoorbeeld de behoefte aan water, voedsel, onderdak en lucht. Maar ook lichamelijke behoeften als slaap vallen onder niveau 1. Het volgende niveau is de behoefte waar COVID-19 al flink op ingrijpt: Veiligheid en Zekerheid. Door Corona zijn we ons onzekerder gaan voelen. Onzekerder over onze gezondheid en over ons werk nu, maar ook in de toekomst. Nu het beter lijkt te gaan met de besmettingen, lijkt de zekerheid voor nu iets toe te nemen. Maar uit onderzoek blijkt dat men de toekomst als onzekerder is gaan ervaren. Waren we eerst van mening dat de toekomst iets was wat vanzelf op ons pad komt, nu willen we meer houvast en planning.

Toekomst meer planmatig tegemoet

Aegon heeft recent een interessant onderzoek laten uitvoeren[1] naar hoe Nederlanders vooruitdenken. Hieruit blijkt ook dat veel Nederlanders niet hadden verwacht dat hun leven zo anders had kunnen lopen. Juist dit besef maakt dat 58% van de Nederlanders afgelopen jaar meer zijn gaan nadenken over de toekomst. Tel daarbij het feit op dat een kwart van de Nederlanders een onvoldoende geeft voor zijn/haar huidig financiële situatie en de toegenomen behoefte om een financieel plan te hebben voor later, is opeens heel actueel.

Financiële planning geeft rust en zekerheid

Met een goed financieel plan krijg je inzicht in het verloop van je inkomen en vermogen in verschillende situaties. Ook worden de financiële risico’s en kansen in beeld gebracht. Door inzicht en overzicht te creëren, schep je meer duidelijkheid over je onzekere toekomst. En met de berekening van verschillende situaties weet je precies of en waar er nog actie nodig is. Deze wetenschap geeft je houvast en daarmee rust. En ervaar je meer (economische) zekerheid, dan kan je dus hopelijk een stap hoger op de piramide van Maslow komen.

 

Behoefte aan een persoonlijk financieel plangesprek? Bel je adviseur
Wij brengen graag samen met jou in kaart wat je wensen en doelen zijn, of deze haalbaar zijn en aan welke aandachtspunten je moet denken. Wil je hier meer over weten? Bel je eigen VLC-adviseur of stuur dan een bericht naar hubert.vangulik@vlc-partners.nl.  

 

Ondersteun als werkgever je werknemers met financiële planning
Ook als werkgever heb je veel baat bij rust en zekerheid bij jouw werknemers. Hoe meer rust en zekerheid, hoe minder stress en daardoor minder kans op arbeidsverzuim. Daarom is het bieden van ondersteuning met bijvoorbeeld een financieel planningsgesprek interessant. En dat geldt voor alle werknemers, wel of geen Corona-tijd. Want hoe ouder de werknemer, hoe belangrijker het wordt om inzicht te hebben in de financiële toekomst en hoe jonger de werknemer hoe meer invloed hij/zij nog op zijn/haar financiële toekomst kan uitoefenen. Interesse in de mogelijkheden van werknemerscommunicatie, zowel individueel als in groepsverband? Bel je eigen VLC-adviseur of stuur dan een bericht naar myra.vanherwijnen@vlc-partners.nl