Het Pensioenakkoord. Wat betekent dit?

Het Pensioenakkoord. Wat betekent dit?

Het pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?

Het kabinet heeft na ruim negen jaar discussie met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER op 5 juni jl. een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel. Er is voldoende politiek draagvlak gebleken voor een herziening van het pensioenstelsel. Ook de achterban van FNV en CNV heeft inmiddels (op 15 juni) ingestemd.

Het Pensioenakkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Wat betekent het Pensioenakkoord voor u als werkgever en voor uw werknemers?

Op 6 juni jl. hebben we u al geïnformeerd over de inhoud van het Pensioenakkoord (of is het een Aow-akkoord?). Omdat we voorzien dat dit een lang traject gaat worden houden we u voortaan via vlc-partners.nl/pensioenakkoord op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten we uiteen wat dit principeakkoord voor u als werkgever betekent.