Hoe bent u verzekerd in de overgangsperiode van de brexit?

Hoe bent u verzekerd in de overgangsperiode van de brexit?

Sinds middernacht op 1-2-2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Na 47 jaar stapten de Britten uit de Europese samenwerking. Maar, het afronden van de scheiding is pas het begin. Graag informeren wij u over de mogelijke effecten hiervan op uw verzekeringen.

Officieel zijn de Britten geen lid meer van de EU. Toch verandert er nu verder nog niet zo veel. Dat komt omdat we tot 31 december 2020 in de zogenoemde overgangsperiode zitten Het is een overgangsfase waarin het Verenigd Koninkrijk zich nog blijft gedragen als een lidstaat: het betaalt mee aan het EU-budget, blijft lid van de interne markt en de douane-unie en houdt zich aan alle EU-regels. De overgangsperiode wordt gebruikt om te onderhandelen over handelsovereenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de landen van de EU, inclusief de implementatie daarvan.

Tijdens de overgangsperiode verandert er niets voor u

Gedurende de overgangsperiode blijft de Europese wetgeving van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Dit is in overeenstemming met de uittredingsovereenkomst en de bestaande passporting-rechten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de 28 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, zonder Zwitserland. Met deze passporting-rechten kunt u in de gehele EER financiële producten en diensten aanbieden, zonder dat u een lokale vestiging hoeft te openen. Hierdoor blijven alle contracten gedurende de overgangsperiode ongewijzigd.

Definitie van het dekkingsgebied EU en EER

In de polisvoorwaarden en/of op het polisblad leest u de definitie van het dekkingsgebied van uw verzekering. Staat hierin EU of EER als dekkingsgebied? Dan geldt gedurende de overgangsfase tot en met 31 december 2020 een aangepast dekkingsgebied:

  • EU: EU én het Verenigd Koninkrijk.
  • EER: EER (zonder Zwitserland) én het Verenigd Koninkrijk.

Mogelijke scenario's na 31 december 2020

De komende maanden krijgt de VK en EU het druk om handelsverdragen met elkaar uit te onderhandelen. En dat is voor beide partijen een hele grote uitdaging om dit eind van het jaar voor elkaar te krijgen. Of het gaat lukken of niet, zullen we toch rekening moeten houden met enkele scenario’s:

  • Verlenging van de overgangsperiode met waarschijnlijk twee jaar, die voor 1 juli 2020 moet worden besloten; of
  • Aan het einde van de overgangsperiode zijn er handelsovereenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de landen van de EU; of
  • Aan het einde van de overgangsperiode zijn er geen handelsovereenkomsten en stevenen we af op een no-deal brexit.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de verdere brexit-ontwikkelingen en hoe de verzekeringsmarkt hierop anticipeert. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw accountmanager.