Ingangsdatum pensioenakkoord wederom uitgesteld

Ingangsdatum pensioenakkoord wederom uitgesteld

Wat al weken boven de markt hing is nu waarheid geworden. De ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is voor de tweede maal uitgesteld, nu tot 1 juli 2023. Op 22 september jl. was het laatste overleg van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken, waarbij het al duidelijk werd dat Minister Carola Schouten te weinig tijd had om alle vragen te beantwoorden over de WTP. Hierdoor diende de commissie een extra overleg in te plannen.

Wij houden u op de hoogte

Wij houden u op de hoogte

Omdat na dit overleg er in elk geval nog twee dagen nodig zijn voor wetgevingsoverleg zal de WTP op zijn vroegst pas in november, mede veroorzaakt door het herfstreces, door de Tweede Kamer behandeld worden gevolgd door een stemming.

Het was dan ook onwaarschijnlijk dat de Eerste Kamer daarna voldoende tijd zou hebben om het wetsvoorstel voor de jaarwisseling te behandelen en erover te stemmen.

Onduidelijk is nog of het uitstel van de ingangsdatum ook gevolgen zal hebben voor de einddatum van het transitiemoment van 1 januari 2027.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Meer over het pensioenakkoord?