Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen
Publicatiedatum: 19 oktober 2018

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen. Doel van deze wijziging is ervoor te zorgen dat pensioengeld gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld.

Wat verandert er?

Op dit moment mogen pensioenuitvoerders alle kleinere pensioenen (minder dan € 474,11 per jaar) afkopen. Dit betekent dat zij de waarde in een keer uitbetalen aan iemand die nog niet met pensioen is. Na 1 januari 2019 is deze afkoop niet meer toegestaan.

Nieuwe regels

De regels die per 1 januari 2019 gelden zijn:

Kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders kunnen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen (meer dan € 2,- en minder dan € 474,11 per jaar) samenvoegen. Het pensioen wordt dan overgedragen naar de huidige pensioenuitvoerder.

Pensioenuitvoerders mogen het kleine pensioen ook laten staan. Hierin is niets gewijzigd. Maar afkopen van het pensioen mag in ieder geval niet meer.

Heel kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Heel kleine pensioenen (maximaal € 2,- per jaar) komen vanaf 1 januari 2019 te vervallen. Dit betekent dat pensioenuitvoerders deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te keren.

Heeft u een heel klein pensioenpotje? Wij adviseren iedereen om dit te checken op mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt tot 1 januari 2019 de betreffende pensioenuitvoerder verzoeken om het geld naar u over te maken of over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.