Past uw beleggingsverzekering nog bij u?

Past uw beleggingsverzekering nog bij u?

Heeft u een beleggingsverzekering, dan is het belangrijk om goed in de gaten te houden of deze nog aansluit bij uw actuele situatie. Van Lanschot Chabot helpt u daar graag bij.

Als u een beleggingsverzekering heeft, dan bekijken wij graag samen met u of deze nog past bij u. Daarbij komt onder meer aan de orde welk doel u met deze verzekering heeft en hoe uw financiële privésituatie eruit ziet. Zijn uw financiële omstandigheden gewijzigd? Dan is dat altijd een belangrijke reden om uw beleggingsverzekering en de door u gekozen fondsverdeling te (laten) controleren. 

Hoe helpen wij u?
Wij kunnen en mogen u geen rechtstreekse beleggingsadviezen geven, maar kunnen u wel helpen om goed gefundeerde keuzes te maken. Zo gaan we op basis van uw beleggingsprofiel graag voor u na of beleggen (nog) bij u past en of uw huidige beleggingskeuzes nog passend zijn. Desgewenst helpen we u graag bij het invullen van het formulier waarmee uw beleggingsrisicoprofiel bepaald wordt.

Uw beleggingsrisicoprofiel
Bij het vaststellen van uw beleggingsrisicoprofiel wordt geïnventariseerd welke risico’s bij u en uw situatie passen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal specifieke vragen. Het beleggingsrisicoprofiel is puur een hulpmiddel om te komen tot een bij u passende fondsverdeling over de verschillende beleggingscategorieën.

Risico afbouwen naarmate einddatum nadert
Op basis van uw risicoprofiel geven wij u een aanbeveling om voor een bepaald gedeelte in obligaties en/of defensieve aandelen te beleggen en voor een ander deel in minder defensieve beleggingen. Naarmate uw beleggingsverzekering de einddatum nadert, is het verstandig uw risicoprofiel opnieuw vast te stellen. De resterende looptijd wordt korter, waardoor het raadzaam is om uw beleggingen defensiever in te richten.

Invullen beleggingsrisicoprofiel
Heeft u een beleggingsverzekering en in de afgelopen vijf jaar geen beleggingsrisicoprofiel meer ingevuld? Of is er iets gewijzigd in uw situatie? Vult u dan een beleggingsrisicoprofielin. Wilt u het beleggingsrisicoprofiel samen met ons invullen of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons per e-mail via particulieren@vlc-partners.nl of bel met (073) 692 47 73.