Pensioenfranchise

Pensioenfranchise

Het nieuwe jaar is vaak aanleiding voor het opstarten van een aantal jaarlijks terugkerende acties, zo ook voor uw pensioenregeling. We zetten dit graag voor u op een rij.

Jaarsalaris wijzigen

Bij veel bedrijven wijzigt per 1 januari het salaris. Deze wijziging dient u door te geven aan uw pensioenuitvoerder. Dat kan vaak via de online portal. Ook als er geen salarisaanpassing plaatsvindt, moeten de (ongewijzigde) salarissen worden opgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Wij adviseren u om de salariswijzigingen door te geven zodra de nieuwe gegevens bekend zijn. Op deze manier worden de pensioentoezeggingen voor uw medewerkers zo snel mogelijk aangepast aan hun nieuwe salaris en ontvangt u voor uw financiële administratie de definitieve nota.

Franchise wijzigen

In de pensioenregeling wordt rekening gehouden met de zogenaamde franchise. De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Hiervoor geldt een fiscale grens, de franchise in uw pensioenregeling moet een minimale waarde aanhouden. De franchisewijziging werkt door in uw pensioenregeling, uw pensioenuitvoerder zal dit muteren.

In onderstaande tabel worden de meest gangbare franchises genoemd. Deze bedragen zijn indicatief, de pensioenuitvoerder stelt de definitieve bedragen vast aan de hand van de formulering in uw pensioenregeling.
In sommige pensioenregelingen wordt een afwijkende franchisedefinitie gebruikt. Informatie over deze afwijkende franchise verstrekken wij op uw verzoek.

Wij hebben deze gegevens met zorg samengesteld, aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.