Prinsjesdag: wat verandert er in 2022?

Prinsjesdag: wat verandert er in 2022?

Wat verandert er in 2022? De kabinetsplannen zijn bekend gemaakt. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u samengevat.

 

Koopkracht 

De koopkracht blijft grotendeels gelijk voor alle groepen. Het gemiddelde voor alle huishoudens is een kleine plus met 0,1%. Per groep ziet het er als volgt uit:

• Werkenden: +0,1 %

• Uitkeringsgerechtigden: +0,1 %

• Gepensioneerden: 0,0 %

• Tweeverdieners: 0,0 %

• Alleenstaanden: +0,1 %

• Alleenverdieners: -0,2 %

• Gezinnen met kinderen: 0,0 %

• Gezinnen zonder kinderen +0,1 %

 

Zorg

Al een aantal jaren op rij is de premie voor uw zorgpremie gestegen. Ook voor 2022 verwacht het kabinet een stijging van ongeveer € 2,75 per maand. De definitieve premie wordt door de verzekeraars bepaald. Deze wordt uiterlijk 12 november 2021 bekendgemaakt door de verzekeraars. Het eigen risico blijft ook in 2022 € 385,-

 

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 worden de verlofregelingen verder uitgebreid. Van de 26 verlofweken waar werkende ouders recht op hebben, krijgen ouders recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is.

 

Wonen

De woningmarkt is een zorg. Door de stijgende huizenprijzen hebben starters weinig kans. En het aanbod van nieuwbouwwoningen is beperkt. Het kabinet wil daarom 100 miljoen per jaar extra investeren om de woningbouw aan te jagen.

Starters op de woningmarkt betalen ook in 2022 geen overdrachtsbelasting. U komt in aanmerking als u jonger dan 35 jaar bent, het de aankoop van de eerste woning betreft en het voor eigen gebruik is. Het aankoopbedrag van de woning is maximaal €400.000,-.

 

Werken

Thuiswerkvergoeding: werkgevers mogen hun werknemers die thuiswerken een kleine vergoeding geven zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Het gaat om een maximale vergoeding van € 2,- per dag.

 

Klimaat en duurzaamheid

• Elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt aantrekkelijker gemaakt. Elektrisch rijden wordt verder gesubsidieerd met 90 miljoen per jaar de komende 3 jaar. Het kabinet wil nu vooral de verkoop van goedkopere elektrische auto’s op de particuliere markt stimuleren. 

Het fiscale voordeel van zakelijke elektrische leaseauto’s wordt beperkt. De korting van 6% gaat gelden tot een grens van € 35.000,- in 2022 en € 30.000,- in 2023. Nu is deze grens € 40.000,-.

Ondernemers wordt gestimuleerd om een schone bestelbus te kopen (elektrisch of op waterstof). Hiervoor heeft het kabinet 28 miljoen euro uitgetrokken.

 

• CV-ketel

Het kabinet stimuleert de alternatieven voor de cv-ketel. Er komt 288 miljoen beschikbaar voor hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp is een cv-installatie die zowel via gas als via elektriciteit warmte kan produceren. Zo’n warmtepomp is nu nog een stuk duurder dan een gewone cv-ketel.

 

Wat verandert er niet?

• Vermogensrendementsheffing

Ondanks dat vanuit de maatschappij het dringende verzoek is gekomen om gezien de lage rente het fictieve rendement om te zetten naar werkelijk behaalde rendement is hieraan niet tegemoet gekomen door het kabinet. De belastingdienst blijft ook in 2022 uitgaan van een fictief hoger rendement dan dat u in werkelijkheid maakt voor uw spaargeld.

• Belastingvrije schenking voor aankoop van eigen woning

De verwachting was dat het kabinet de regeling zou afschaffen of in ieder geval inperken om tweedeling op de huizenmarkt te verminderen. Vooralsnog wordt aan deze regeling niet getoornd.