Restauratie van monumentale panden: Tips voor restauratie en financiering

Restauratie van monumentale panden: Tips voor restauratie en financiering
Restauratie van monumentale panden: Tips voor restauratie en financiering

Restauratie van monumentale panden: Tips voor restauratie en financiering

Publicatiedatum: 1 juli 2024

Een monumentaal pand restaureren is een kostbare aangelegenheid. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid te werk te gaan. Hieronder vindt u enkele tips voor een succesvolle restauratie van uw monument.

Tips voor een succesvolle restauratie

Neem de tijd voor oriëntatie en vooronderzoek

Bepaal welk type monument u heeft, bijvoorbeeld een rijksmonument, een gemeentelijk monument, of een pand binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Elk type monument kent zijn eigen regelgeving en financieringsmogelijkheden. 

Het is ook essentieel om te bepalen wat u precies wilt restaureren. Is het een kleine ingreep of een grootschalige renovatie? Stel ten slotte ook vast wat de monumentale waarde van het pand is.

 

Kies een gespecialiseerde architect

Een restauratiearchitect heeft specifieke expertise, bijvoorbeeld in 17e-eeuwse gebouwen. Kies dus een architect die kennis heeft van uw specifieke monument. Vergelijk offertes van verschillende architecten en kies iemand met wie u een goede klik heeft.

 

Ga na of er vergunningen nodig zijn en plan een gesprek met uw gemeente

De aanvraag van een omgevingsvergunning kan de planning en complexiteit van uw project beïnvloeden. Het is verstandig om vooraf te weten of u een vergunning nodig heeft. Vaak is een omgevingsvergunning zelfs voor kleine verbouwingen noodzakelijk. Vraag deze tijdig aan, want het kan tot zes maanden duren voordat deze verleend wordt.

Tijdens een gesprek met uw gemeente kunt u uw plannen toelichten en informeren naar de mogelijkheden. Vraag ook of een bouwhistorisch onderzoek verplicht is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De gemeente kan tevens advies geven over financiering en financiële regelingen. Gemeenten kennen namelijk hun eigen regelingen voor subsidie. 

 

Werk toe naar een definitief ontwerp

Na de gesprekken maakt de architect een voorlopig ontwerp op basis van uw wensen. Dit ontwerp wordt soms nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Vervolgens wordt het ontwerp aangepast en uitgewerkt tot een definitief plan.

 

Kies een geschikte aannemer

Afhankelijk van de omvang van de restauratie kunt u kiezen voor een hoofdaannemer die contact opneemt met gespecialiseerde onderaannemers, of direct samenwerken met een gespecialiseerde aannemer voor kleinere restauraties. Zoek een gespecialiseerd bedrijf en vergelijk wederom offertes.

 

Blijf actief betrokken bij de uitvoering

Hoewel u misschien denkt alles uit handen te kunnen geven, raden wij aan om actief betrokken te blijven tijdens het hele proces van de uitvoering. Houd het budget goed in de gaten en wees voorbereid op mogelijke hogere kosten.

Na het doorlopen van al deze stappen heeft u hopelijk weer een prachtig gerestaureerd pand. Monumentale panden vereisen regelmatig onderhoud, gemiddeld eens in de 6 tot 10 jaar. 

 

Verzekeren

Gelukkig dekt de monumentenverzekering van VLC & Partners de kosten voor schadeherstel met behulp van traditionele methoden en materialen. Wilt u meer weten over onze monumentenverzekering? 

Meer over de monumentenverzekering