Rookmelders verplicht in 2022

Rookmelders verplicht in 2022
Publicatiedatum: 30 maart 2022

Vanaf 1 juli 2022 moet in elke woning in Nederland op iedere verdieping een rookmelder hangen. De verplichting van rookmelders op elke verdieping bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat nu ook voor bestaande bouw gelden. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, voorzien zijn van een rookmelder. Met deze maatregel probeert de overheid het aantal (dodelijke) slachtoffers van brand tegen te gaan.

Hoeveel rookmelders zijn nodig en waar moeten deze komen? 

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat u een rookmelder dient te installeren op elke woonverdieping in het huis én in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Met name in een wat groter huis kan het vereiste aantal rookmelders dus flink oplopen. 

Wat wordt er precies verstaan onder de vluchtroute?
“Een vluchtroute is de loopafstand van een verblijfsruimte tot aan een uitgang van de woning.”

Deze route mag niet meer dan 20 meter bedragen en moet rookvrij zijn. Met andere woorden: het is de kortste weg (minimaal 0,85 meter breed) om veilig naar buiten te gaan. Een vereiste aan de uitgang is wel dat het leidt naar open terrein. Een balkon of een afgesloten achtertuin wordt hier dus niet toe gerekend. 

De overloop, de gang en de hal maken in de meeste woningen deel uit van de vluchtroute. Moet u ook door de bijkeuken heen om buiten te komen? Dan moet u hier ook een rookmelder ophangen. In grotere woningen bedraagt de vluchtroute vaak meer dan 20 meter. Dit maakt het verplicht om op deze route meerdere rookmelders aan te brengen.

Meer lezen?

Doe de test op Brandveilig Nederland

Het Bouwbesluit vindt u hier

Ook voor huurwoningen en studentenhuizen

Ook voor huurwoningen is het straks verplicht om rookmelders te installeren. De verplichting om de huurwoning te voorzien van de nodige rookmelders ligt bij de verhuurder. Heeft u een studentenhuis in beheer? Dan geldt dat iedere studentenkamer een eigen rookmelder moet hebben. 

Wat betekent dit voor uw woonhuisverzekering?

Verzekeraars hebben de polisvoorwaarden er niet op aangepast. Maar voorkomen is beter dan genezen en het advies is dan ook om de rookmelders te installeren en goed te onderhouden. Uitgesloten blijft nalatigheid. Een verzekeraar kan zich beroepen als rookmelders na 1 juli niet zijn geïnstalleerd of na deze datum niet goed worden onderhouden. 

Let op: voldoet u niet aan de verplichting van de rookmelder, dan kunt u  een boete krijgen van de gemeente.