Uitspraak hof maakt enorme verlaging WHK-premie mogelijk

Uitspraak hof maakt enorme verlaging WHK-premie mogelijk

Mogelijk heeft u onterecht teveel premie betaald voor ziekte van ex-werknemers. Onlangs stelde het gerechtshof Amsterdam namelijk een werkgever in het gelijk die de hoogte van de WHK-premie aanvocht.

Werkgever niet verantwoordelijk voor Ziektewetlasten 2012
Sinds 1 januari 2014 betalen werkgevers een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en WGA-uitkeringen van flexwerkers. Het doel van de wetgeving is om re-integratie van de (ex-)werknemers te bevorderen. De werkgever die in het gelijk is gesteld, stapte naar de rechter omdat volgens hem in de gedifferentieerde WHK-premie voor 2014 onrechtmatig de Ziektewetlasten uit 2012 zijn meegerekend. Omdat de wet met terugwerkende kracht van toepassing is, bent u mogelijk niet verantwoordelijk voor de beoogde re-integratieverplichting.

Middelgrote en grote werkgevers opgelet: meer kans op verhoogde premie
Een werkgever kan tot wel 12 jaar na de eerste ziektedag een verhoogde premie betalen voor zijn ex-werknemers. Dit geldt voor middelgrote en grote werkgevers vanaf ongeveer € 300.000 loonsom. Vooral grotere bedrijven vanaf ongeveer € 2,5 miljoen loonsom hebben meer kans op een verhoogde premie.

Wat betekent dit voor u? 
De WHK-premie van de betreffende werkgever werd bijgesteld van 2,11% naar 1,41% van de loonsom. Ga maar na wat uw voordeel kan zijn! Is er bij de vaststelling van de premie in 2014 of 2015 een schadelast toegerekend voor de Ziektewet en WGA-uitkeringen van flexwerkers uit 2012 of 2013? Dan kan de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam ook voor u van belang zijn. Het loont om te onderzoeken of u mogelijk onterecht teveel heeft betaald. Aangezien dit complexe materie is, raden wij u aan om specialistische hulp in te schakelen.

Contact
Neem daarom contact met ons op via uw risicomanager of via: zorgcollectief@vlc-partners.nl