Wat verandert op het gebied van hypotheken in 2022?

Wat verandert op het gebied van hypotheken in 2022?

Ieder jaar veranderen de regels rondom hypotheken. Ook in 2022 zijn er weer wijzigingen. We hebben de zes belangrijkste punten voor u samengevat.

 

1. Private lease

Private lease zorgt nu al voor een lagere maximale hypotheek. Een private lease contract zoals bijvoorbeeld een auto wordt nu voor 65% van de cataloguswaarde meegenomen bij de maximale hypotheekberekening. Vanaf 1 april 2022 wordt dit verhoogd naar 100%. Dit heeft een groot effect op de maximale hypotheek die verkregen kan worden.

2. Hypotheekrenteaftrek

Er is opnieuw een daling in de hypotheekrente aftrek. Dit geldt voor inkomens boven € 69.398,-. Hiervoor wordt de aftrek verlaagd van 43% naar 40%.

3. Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Grensbedrag en kosten

De NHG grens stijgt naar € 355.000,-. Bij het meefinancieren van energie besparende middelen wordt dit bedrag € 376.300,-. In 2021 betaalt de woningkoper 0,7% aan kosten over de hoogte van  de hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 neemt dit af naar 0,6%.

Taxatie bij NHG

Sinds 1 juli 2021 staat NHG naast fysieke taxaties ook desktoptaxaties toe. Dit kon echter maar tot een maximale loan to value van 90%. Vanaf 2022 wordt de mogelijkheid tot desktoptaxaties uitgebreid naar het afkopen van erfpacht, verbouwingen, energie besparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. 

4. Studieleningen

Studieleningen hebben invloed op de maximale hypotheek die verkregen kan worden. Hoewel er een voorstel lag om de wegingsfactor van studieleningen verder te verlagen in 2022, heeft dit toch geen doorgang gevonden. De wegingsfactor blijft 0,35%. 

Heeft een starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypothecaire lening en dus niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening.

5. Overdrachtsbelasting 

Kopers onder de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, zijn ook in 2022 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat het huis niet meer dan € 400.000,- kost én dat er niet eerder gebruik gemaakt is van deze vrijstelling. Kopers ouder dan 35 die het huis zelf gaan bewonen, betalen 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. 

6. Energiezuinige woning kopen

Koopt u in 2022 een energiezuinige woning, dan mag u meer lenen op basis van uw inkomen. 

• Voor de aankoop van een woning met energielabel A++ of hoger mag u € 9.000,- bij uw maximale hypotheek optellen.

• Gaat het om een woning met een energie-index, een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul of met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2, dan mag u € 15.000,- meer lenen.

• Koopt u een nul-op-de-meter woning, dan is uw leencapaciteit € 25.000,- hoger.

Wilt u weten wat uw maximale hypotheek is in 2022?

Hoeveel hypotheek kunt u krijgen? Met name voor hoge inkomens daalt in 2022 de maximale hypotheek. Dit wordt duidelijk uit de financieringslastpercentages die recent zijn gepubliceerd door het Nibud. Daarin wordt bepaald welk deel van het inkomen gebruikt mag worden voor de hypotheek.

Vraag een berekening aan bij onze hypotheekadviseurs.