Zorgseizoen 2022 van start

Zorgseizoen 2022 van start

Per 1 januari 2023 wordt de korting vanuit wetgeving op de basisverzekering afgeschaft. De korting werd ooit in het leven geroepen om voor specifieke groepen gezondheid bevorderende afspraken te maken. De kostenbesparing die hieruit voortkwam, zou vervolgens gebruikt kunnen worden in de vorm van een korting op de premie. Volgens de overheid is deze kostenbesparing onvoldoende gerealiseerd. Korting op de aanvullende verzekering(en) blijft overigens wel gewoon mogelijk.

Aanbieden collectieve zorgverzekering nog zinvol?

Met regelmaat krijgen we door het vervallen van de korting op de basisverzekering vanuit werkgevers de vraag of ze de collectieve zorgverzekering nog wel moeten aanbieden. Dit is zeker nog zinvol!  Bij veel zorgverzekeraars biedt de collectieve aanvullende verzekering namelijk meer dekking dan de individuele verzekering. Daarnaast komen verzekeraars binnen de collectieve lijn met steeds meer met maatwerk voor bepaalde sectoren. Kortom steeds meer collectiviteiten gaan zich onderscheiden van de individuele lijn ten aanzien van de premie en voorwaarden.

Selecteer een bij de onderneming passende zorgverzekeraar

Een werknemer kijkt bij de keuze van een zorgverzekeraar vooral naar de prijs en specifieke dekking(en) van de verschillende zorgverzekeraars. Een werkgever daarentegen kijkt vooral naar hoe een zorgverzekeraar een actieve bijdrage kan leveren aan het gezondheidsbeleid van de onderneming. Selecteer samen met je adviseur een verzekeraar die je toegang geeft tot passende preventieprogramma’s en die gerichte ondersteuning biedt. Als werkgever ben je immers op zoek naar een verzekeraar die samen met jou de werknemers vitaal wenst te houden. 

 

Hoge deelnamegraad is essentieel voor succes

De verwachting is dat door de stijgende zorguitgaven de zorgpremie de komende jaren ook gaat stijgen. Werknemers gaan daardoor steeds kritischer kijken naar de zorgverzekering waarbij de kans aanwezig is dat werknemers gaan overstappen naar andere -goedkopere- verzekeraars én dat ze aanvullende dekkingen laten vervallen. Dit zou haaks staan op het gezondheidsbeleid van veel ondernemingen. Want vanuit het oogpunt van de werkgever mag de prijs van de zorgverzekering geen reden zijn voor werknemers om zich minder goed te verzekeren. Om werknemers te stimuleren om deel te -blijven- nemen aan de collectieve zorgverzekering overwegen werkgevers steeds vaker een financiële tegemoetkoming in de kosten voor de aanvullende dekkingen.

Eenvoudige communicatie naar de werknemers

Het is tot slot ook belangrijk dat werknemers op een juiste wijze geïnformeerd worden over de collectieve zorgverzekering. Vanuit VLC & Partners ondersteunen wij werkgevers met een communicatiepakket, dit pakket is ook in het Engels verkrijgbaar. Het pakket bestaat onder andere uit een kant en klare e-mail voor de werknemer, een banner voor op de website en een flyer. Verder is er voor de werknemers een webpagina beschikbaar waarop op een overzichtelijke manier is aangegeven welke voordelen de collectiviteit te bieden heeft. Ook bestaat de mogelijkheid een zorgvergelijker aan te bieden. De werknemer kan hiermee zijn of haar eigen zorgverzekering vergelijken met het collectieve aanbod van de werkgever.

 

Heeft u interesse in het communicatiepakket van VLC & Partners en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of stuur een e-mail naar zorgcollectief@vlc-partners.nl