René Wentink

Risicomanagement

René Wentink

Bij het opzetten en onderhouden van een internationaal verzekeringspakket zijn kennis, ervaring, coördinatie en communicatie van groot belang. Dit neem ik u graag uit handen, zodat uniformiteit in de groepsverzekeringsprogramma’s is gewaarborgd. En u het overzicht heeft van de lokale verzekeringsportefeuilles. Als accountmanager onderhoud ik dagelijks contacten met onze internationale partnermakelaars, zodat de lijnen kort zijn en een wereldwijde service voor u beschikbaar is. Let’s do business!

070 302 3543 E-mail

Mijn favorieten

Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den Haag

Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den HaagVan Lanschot Chabot/Mandema & Partners en de organisatie van de Volvo Ocean Race Finish in Den Haag gaan samenwerken. Van La...

Lees meer

AVG en de zieke werknemer

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij merken op dat het voor veel werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom een zieke werknemer. In dit artikel vindt u ...

Lees meer

Stichting Salvage helpt u uit de brand

Stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, water- of stormschade met aandacht, actie en advies. Zij doet dit namens alle brandverzekeraars in Nederland. Stichting Salvage is na de oproep van de brandweer binnen een uur ter pl...

Lees meer

Brexit: de gevolgen voor de ondernemer

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Hoe de Brexit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De onderhandelingen over de uittredingsovereenkomst zijn nog in volle gang. De Brexit kan e...

Lees meer

Onderverzekering door aantrekkende economie

De economie trekt aan en hierdoor is de Nederlandse markt flink in beweging. Groeit uw onderneming ook mee? Denk aan groei door overnames, fusies of oprichting van bedrijven en bedrijfsonderdelen, maar ook aan een wijziging, uitbr...

Lees meer

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Lees meer

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij CZ en Avero. Zorgverzekeraars wachten dus niet het najaar af om de zorgverzekering onder de aandacht te brengen. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering...

Lees meer

Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

De nieuwe privacywet kan leiden tot ongewenst a-sociaal gedrag. Een vraag als “wat kan je nog wel” mag u als werkgever niet meer aan uw zieke werknemer stellen. Maar ondertussen betaalt u het loon van uw zieke werknemers gewoon do...

Lees meer

Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den Haag

Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den HaagVan Lanschot Chabot/Mandema & Partners en de organisatie van de Volvo Ocean Race Finish in Den Haag gaan samenwerken. Van La...

Lees meer

Wij houden u graag op de hoogte

Vanaf 25 mei a.s. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet gaat over het gebruik van persoonsgegevens. Wij informeren u graag dat u – zoals u gewend bent – periodiek nieuwsbrieven en ...

Lees meer

AVG en de zieke werknemer

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij merken op dat het voor veel werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom een zieke werknemer. In dit artikel vindt u ...

Lees meer

Scherpere cyberwetgeving voor Nederlandse infrastructuur

Per 4 december 2017 is het Besluit Meldplicht cybersecurity (Besluit) van kracht. Dit Besluit komt in navolging van de Wet gegevensverwerking en Meldplicht Cybersecurity (Wgmc) en bepaalt voor welke aanbieders, producten en d...

Lees meer

Pensioen en scheiding

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet vi...

Lees meer

Loonkostenvoordelen (LKV)

Per 1 januari 2018 kunnen werkgevers korting krijgen op de loonkosten van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Deze loonkostenvoordelen (LKV) zijn in plaats gekomen van de premiekortingen voor de genoemde doelgroepen. LKV moe...

Lees meer

Verhoogd risico bij leegstand en buiten gebruik zijn van pand

Eigenaren van panden die leeg staan of buiten gebruik zijn, moeten zich beter bewust zijn en worden van de risico’s. Denk hierbij aan een (sterk) verhoogde kans op schade door brand, vandalisme, inbraak en water. Leegstaande pande...

Lees meer

Verkoopt u verzekeringen als bijproduct? Strengere diplomaplicht

Per 23 februari 2018 dienen EU-landen de richtlijn Europese Insurance Distribution Directive (IDD) om te zetten in nationaal recht. Door de richtlijn krijgt iedereen die verzekeringen aanbiedt te maken met de diplomaplicht uit de ...

Lees meer

Finish (of start?) nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De internationale naam van deze wetgeving is General Data Protection Re...

Lees meer

Cyberrisico: ondernemen doe je zo!

In de uitzending van 7 januari van ‘Ondernemen doen we Zo’ spraken Astrid van Helvoort van Van Lanschot Chabot en Eric de Jong van Fox-IT over cyberrisico’s. Bekijkt u hier het fragment.

Lees meer

Pensioenfranchise

Het nieuwe jaar is vaak aanleiding voor het opstarten van een aantal jaarlijks terugkerende acties, zo ook voor uw pensioenregeling. We zetten dit graag voor u op een rij.

Lees meer

30 januari: BNR Cyber Knights

Hoe goed is uw bedrijf voorbereid op cybercrime? Weet u wat u moet doen wanneer hackers het op uw organisatie gemunt hebben?

Lees meer

Uitspraak hof maakt enorme verlaging WHK-premie mogelijk

Mogelijk heeft u onterecht teveel premie betaald voor ziekte van ex-werknemers. Onlangs stelde het gerechtshof Amsterdam namelijk een werkgever in het gelijk die de hoogte van de WHK-premie aanvocht.

Lees meer

Uw personeelsregelingen en verzekeringen up-to-date

Het is belangrijk om uw verzekeringen (jaarlijks) te controleren en indien nodig aan te passen. Veranderingen in uw jaarcijfers, omzet, loonsom en het aantal werknemers kunnen ervoor zorgen dat u het risico loopt dat een schade ni...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u een werknemer die langdurig ziek was een transitievergoeding verstrekt na het ontslag? Dan hebben wij belangrijk nieuws: u heeft mogelijk recht op compensatie. De ingangsdatum van deze regeling wordt waarschijnlijk 1 ...

Lees meer

Scheiding en pensioen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet vi...

Lees meer

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen. Doel van deze wijziging is er...

Lees meer

Nieuwe naam: VLC & Partners

Van Lanschot Chabot en Mandema & Partners, twee toonaangevende Nederlandse merken op het gebied van risicomanagement, employee benefits en private insurance bundelden in 2017 hun krachten. Zij gaan nu samen verder als VLC &...

Lees meer

Overname ENgage

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies B.V. over. De overname sluit naadloos aan op de strategie van Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners om verder te groeien als stra...

Lees meer

Geen pensioenakkoord

Ik hoor u al denken oké, wat betekent dat?Het goede nieuws is dat dit betekent dat alles voorlopig bij het oude blijft en dat u als werkgever gevrijwaard bent van een eventuele ingewikkelde omzetting van uw huidige pensioen...

Lees meer

Kerncijfers 2019

De kerncijfers voor uw werknemersverzekeringen zijn bekend: kerncijfers 2019Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. 

Lees meer

Harde Brexit of toch douane-unie?

Afgelopen week overleefde premier May de stemming van haar eigen conservatieve partij. Ze blijft aan en de Brexit-deal staat (voorlopig) nog overeind. Als de Brexit-deal door het Britse kabinet en parlement komt, blijven de Britte...

Lees meer

Nieuw service: rekeningoverzicht van uw openstaande facturen

Wij hebben onze dienstverlening uitgebreid. Voortaan ontvangt u van ons een handig rekeningoverzicht als u openstaande facturen heeft. 

Lees meer

Opnieuw kiezen voor eigenrisicodragerschap of UWV

Eind 2016 stonden veel werkgevers voor de keuze om de Ziektewet- en WGA-financiering in eigen beheer te nemen of over te dragen aan het UWV. De kans is groot dat u ook tot deze groep behoort. Dit betekent dat u in 2019 opnieuw kun...

Lees meer

Bedrijfswijziging beïnvloedt uw pensioenregeling en -toezegging

De wereld staat niet stil. Uw bedrijf ook niet. Groei van uw onderneming kan zich op verschillende manieren voordoen: meer handel, meer klanten, meer omzet. Maar natuurlijk ook door een bedrijfswijziging zoals een overname, fusie ...

Lees meer

Toenemend aantal onverzekerbare risico’s

Manager Broking & Claims René Nieuwland constateert dat onverzekerbaarheid een toenemend maatschappelijk probleem wordt. Samenwerking tussen adviseurs, verzekeraars en het verzekerde bedrijf is noodzakelijk om dit groei...

Lees meer

Goed (ex-)werkgeverschap levert u geld op

Consultant Zorg & Verzuim Daniël Rijnbeek heeft lef. Hij durft te stellen dat goed (ex) werkgeverschap u geld oplevert. Werknemers kunnen ziek worden. En soms raken werknemers zo ziek dat terugkeren in het arbeidsproces g...

Lees meer

Nieuwe fase Van Lanschot Chabot Mandema & Partners

Dinsdag 19 februari 2019 is er een persbericht uitgestuurd over de nieuwe fase van Van Lanschot Chabot Mandema & Partners.Lees hier het hele persbericht.

Lees meer

Persbericht: Martin Weltje nieuwe Risk directeur

Per 1 juni 2019 a.s. wordt Martin Weltje de nieuwe directeur Risk bij VLC & Partners. Martin is sinds 2015 directeur bij Concordia de Keijzer. Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar gewerkt in verschillende management- en direct...

Lees meer

Eerste Kamer nog steeds kritisch over WAB, maar zegt toe voor te stemmen

Gisteren, 21 mei 2019,  is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) besproken in de Eerste Kamer. Met de WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. De eerste kamer was kritisch, maa...

Lees meer

WAB

Wist u het al? Uitzenden zal duurder worden, meer werknemers krijgen een vast contract en tijdelijke contracten worden 5% duurder. Nog niet mee bekend? De WAB is 28 mei jl door de eerste kamer aangenomen en heeft veel impact ...

Lees meer

Pensioenakkoord?

Het kabinet heeft na ruim negen jaar discussie met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel. De plannen in het kort:•  De AOW-leeftijd sti...

Lees meer

Personeelsproblemen? Hoezo?

Personeelsproblemen? Hoezo?Het is eindelijk zover, vijf generaties tegelijk werkzaam in bedrijven: babyboomers, de patatgeneratie en generaties X,Y en Z. Nu blijkt uit onderzoek dat mijn generatie ( X ) het beste uit de bus komt. ...

Lees meer

Verlaging collectiviteitskorting op de zorgverzekering

Op 14 juni is door Minister Bruins via een Algemene Maatregel van Bestuur de wet aangepast waardoor de maximale korting op de basisverzekering nu definitief verlaagd wordt van 10% naar maximaal 5%. In het besluit wordt ook aangege...

Lees meer

Bent u al een bevlogen werkgever of werknemer?

Het is voor iedereen belangrijk duurzaam inzetbaar en daarmee blijvend productief te zijn. We mogen van Den Haag langer dan voorheen doorwerken en de vraag is hoe wij dat gaan realiseren? Werkgevers vragen zich steeds vaker a...

Lees meer

Vroegpensioen

Ik hoor u al denken: vroegpensioen, we gaan toch juist later met pensioen? Nou nee hoor, dat bepaalt u nog altijd helemaal zelf. Natuurlijk moet het financieel gezien wel kunnen maar voor de huidige 55+’er kan dat best ...

Lees meer

Hoog verzuim: tijd voor een recessie!

Een grote werkgever gaf ons onlangs aan “iedereen die kan lopen” aan te nemen. Een interessante uitspraak! Het is een mooi voorbeeld van de positieve ontwikkeling op het gebied van de werkgelegenheid in Nederland. Van een krapte a...

Lees meer

Affectieschade

Bent u al op de hoogte van de Wet Vergoeding Affectieschade? Wij geven toelichting op deze nieuwe wetgeving die invloed heeft op het bedrijfsleven, de verzekeringsbranche en specifiek op de aansprakelijkheid voor schade. 

Lees meer

Het Pensioenakkoord. Wat betekent dit?

Het pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?Het kabinet heeft na ruim negen jaar discussie met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER op 5 juni jl. een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het...

Lees meer

Wateraccumulatie: schade en maatregelen

Door een toegenomen regenintensiteit in ons veranderende klimaat, is het belangrijk dat u voor uw gebouwen preventiemaatregelen treft rondom uw daken en afvoeren. Zo kunt u schade voorkomen of uw risico’s verkleinen.&nb...

Lees meer

Uitdaging voor brandverzekeringen in 2019 en 2020

In de vakmedia heeft u er mogelijk al een en ander over gelezen. Het verlengen van uw brandverzekering voor 2019 en 2020 zal meer uitdaging geven dan voorgaande jaren. Afgelopen jaren is er veel schade geweest in Nederland, maar o...

Lees meer

De MKB Verzuim ontzorgverzekering

Voor MKB ondernemers is verzuim vaak een grote zorg. Naast dat het financieel een groot risico is, weet deze groep ondernemers vaak niet exact wat hun verplichtingen zijn als ze zieke werknemers hebben. Daarom heeft het ministerie...

Lees meer

Nieuwe merkcampagne voor VLC & Partners

"Wat als …” is het leidende thema voor de nieuwe merkcampagne van VLC & Partners, die op 14 oktober van start is gegaan. Een campagne om de nieuwe naam van ons bedrijf en de dienstverlening die wij bieden bekend te maken ...

Lees meer

Apenkooien voor volwassenen

Onlangs was ik op de Dutch Design Week. Daar werd ik geconfronteerd met de zogenoemde ‘office jungle’. Het idee: Door het plaatsen van speeltoestellen op het kantoor mensen stimuleren om meer te bewegen. Het leek ...

Lees meer

Kerncijfers 2020

 De kerncijfers voor uw werknemersverzekeringen zijn bekend: kerncijfers 2020.Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Lees meer

Extra waardestijging van bedrijfsgebouwen

Per 1 november worden de verzekerde sommen voor de verzekering van een aantal gebouwen geïndexeerd. Hiermee blijft de verzekerde waarde gelijk opgaan met de waardestijging. Naast de gebruikelijke indexatie passen we dit ...

Lees meer

Hoe bent u verzekerd in de overgangsperiode van de brexit?

Sinds middernacht op 1-2-2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Na 47 jaar stapten de Britten uit de Europese samenwerking. Maar, het afronden van de scheiding is pas het begin. Graag informeren wij u ...

Lees meer

Martin Weltje van VLC & Partners in bestuur Euribron

Per 1 maart treedt Martin Weltje, Directeur Risk van VLC & Partners toe tot het bestuur van Euribron. Euribron werd in 1994 opgericht als een netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars om de leden te helpen hun internati...

Lees meer

Commissie Borstlap: Arbeidsmarkt in disbalans, tijd voor modernisering

Op 23 januari 2020 heeft de commissie Borstlap het eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ opgeleverd. Dit rapport geeft een visie op werken, arbeidsrelaties en sociale zekerheid in de toekomst. De huidige wet- en regelg...

Lees meer

Onze medewerkers van VLC & Partners zijn goed bereikbaar

Het kabinet heeft naar aanleiding van het coronavirus opgeroepen om de komende dagen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is erop gericht om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Veel medew...

Lees meer

De uitbraak van het coronavirus versnelt liquiditeits- en faillissementsproblemen

We zijn met ons allen via een stroomversnelling zowel maatschappelijk als economisch in een zeer lastige tijd beland. De oorzaak is het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt. In een tijdsbestek van enkele dagen is de gehel...

Lees meer

De Amersfoortse beste inkomens- en cz beste zorgverzekeraar van 2019

De winnaars van het tevredenheidsonderzoek 2019 van VLC & Partners zijn bekend. Graag feliciteren we De Amersfoortse als best beoordeelde inkomensverzekeraar, Matthijs de Korte van De Goudse als best beoordeelde interne accoun...

Lees meer

VLC & Partners neemt per 1 mei 2020 de portefeuille over van Kramer Assurantiën.

Lees meer

Nieuwe kansen, nieuwe behoeftes en een nieuw businessmodel

De Coronacrisis raakt hoe we werken en onze sociale interactie. Hoewel iedereen het liefst weer zo snel mogelijk terug wil naar de normaal zoals we die kenden voor de pandemie, zullen er toch een aantal zaken wezenlijk veranderen....

Lees meer

Ben jij ook al gewend aan de versnelde digitalisering?

De Coronacrisis raakt hoe we werken en onze sociale interactie. Hoewel iedereen het liefst weer zo snel mogelijk terug wil naar de normaal zoals we die kenden voor de pandemie, zullen er toch een aantal zaken wezenlijk veranderen....

Lees meer

Stand van zaken met betrekking tot uitwerking van het pensioenakkoord

In februari 2020 is een stuurgroep, bestaande uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, gestart met het opstellen van een nieuw pensioencontract. Uit doorberekening bleek namelijk dat het eerder opgestelde pensioenco...

Lees meer

Uitwerking pensioenakkoord: Meer vragen dan antwoorden

In het pensioenakkoord van afgelopen vrijdag 12 juni hebben de sociale partners afspraken gemaakt over het pensioenakkoord. Het meest in het oog springend is dat de pensioenkortingen voor komend jaar van de baan zijn. Komende weke...

Lees meer

Kickstarten na de lockdown doe je samen!

Myra van Herwijnen heeft je afgelopen weken meegenomen langs een aantal veranderingen die zij ziet. Eerder besprak ze de nieuwe kansen die de Corona-crisis biedt en de versnelde digitaliseringsslag. Deze week de laatste van 3 tren...

Lees meer

Sociale partners gaan akkoord met nieuwe pensioenstelsel

In juni 2019 heeft het kabinet, na negen jaar overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, een principeakkoord gepresenteerd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit weekend hebben de sociale partners hun akkoord geg...

Lees meer

Brandrisico's in parkeergarages

Onlangs was er weer een brand in het nieuws in een parkeergarage, waarbij een elektrische auto betrokken was. Brandweer Nederland maakt zich terecht zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de ...

Lees meer

VLC & Partners internationaal actief

Ook internationaal is VLC & Partners zeer actief. Via de netwerken Euribron: Insurance Broker Network, unisonSteadfast AG en IBN - International Benefits Network, helpen wij klanten wereldwijd met hun internationale verzekerin...

Lees meer

Perfect storm: Massale burn-out ligt op de loer

Komende vrijdag is het de laatste schooldag voor Midden-Nederland. Dan hebben alle schoolkinderen vakantie. Met z’n allen keken we al weken uit naar dit moment. Meer dan in andere jaren hebben we behoefte aan ontspanning. CO...

Lees meer

Weerstandsvermogen en risicobeleving in tijden van corona

Afgelopen weken heb ik (Myra van Herwijnen)  jullie meegenomen langs mijn visie op de verschillende trends die ik zie tijdens deze coronacrisis. Zo hebben we het gehad over het (moeten) aanpassen van je werkzaamheden en diens...

Lees meer

Dat klinkt als een open deur....

Soms krijgen we een vraag die heel simpel lijkt maar waaraan meer consequenties zitten dan vooraf bedacht. Vanwege corona is het vaak wenselijk om ruimtes extra te ventileren. In combinatie met de zomermaanden kan er gedachten wor...

Lees meer

Thuiswerken: In 4,5 maand tien jaar ervaring rijker. Wat willen we houden en wat willen we terug?

Thuiswerken, we hebben het de afgelopen maanden veel moeten doen. Nu we weer langzaamaan meer terug naar kantoor kunnen, is het tijd voor reflectie. Hoe gaan we het nieuwe normaal inrichten qua werk en werkplek? Mijn persoonlijke ...

Lees meer

Prinsjesdag 2020: Dit zijn de aandachtspunten voor HR managers

Prinsjesdag zag er dit jaar anders uit dan gebruikelijk. Geen auto, andere lokatie maar wel het bekende koffertje. Zoals verwacht ging er in de Troonrede veel aandacht uit naar de coronacrisis en de steunmaatregelen die op korte e...

Lees meer

Eigenrisicodragerschap: Aandachtspunten voor uw keuze

Het is bijna 1 oktober en dat is een belangrijke datum op de hrm kalender. Voor deze datum moeten bedrijven de keuze maken of zij eigenrisicodrager (ERD) worden of blijven of dit onder brengen bij het UWV. VLC & Partners zet e...

Lees meer

Schrijf uw organisatie in in het UBO-register.

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Deze wet is een wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ...

Lees meer

Zo blijf je interessant voor oudere werknemers!

Mijn hele werkzame leven weet ik niet beter dan dat vroeg met pensioen gaan een soort heilige graal is. Liefst tijdig want je wilt nog kunnen genieten van het leven. En voor de werkgever is het dan ook nog fijn om het personeelsbe...

Lees meer

PERSBERICHT: VLC & Partners en Van Luin bundelen de krachten

Per 1 januari 2021 wordt Van Luin onderdeel van VLC & Partners. Het bedrijf met vestigingen in Den Haag, Den Bosch en Apeldoorn heeft een meerderheidsbelang verworven in het kantoor Van Luin uit De Bilt. Voor VLC & Partner...

Lees meer

Marktscan zakelijke schadeverzekeringen beschikbaar

Jaarlijks worden de zakelijke schadeverzekeringen geprolongeerd. Daarom wordt bij veel bedrijven in deze tijd van het jaar een voorstel tot verlenging van de verzekeringen gedaan. Voor deze verlenging gelden dan -meestal- nieuwe v...

Lees meer

Wat kan een deelnemer met zijn levensloopregeling doen?

Afgelopen Prinsjesdag zijn er een aantal onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Zo is er gesproken over een deels betaald ouderschapsverlof, verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten...

Lees meer

De RI&E en Corona

Het belang van een goede gezondheid van werknemers is door de corona-crisis bij iedereen op het netvlies komen te staan. Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te ...

Lees meer

Heb jij je van genoeg buffer verzekerd?

Woensdag 4 november 22.00 uur, het moment dat de musea, bioscopen, bibliotheken, theaters, pretparken, dierentuinen en buurthuizen dicht gaan voor 2 weken. We werken al zo veel mogelijk thuis en de restaurants en cafés...

Lees meer

PERSBERICHT: Mariken Tannemaat versterkt Raad van Commissarissen VLC & Partners

Per 1 september is Mariken Tannemaat (48) toegetreden tot de Raad van Commissarissen van VLC & Partners.Mariken heeft veel ervaring met innovatie en digitaliseringstrajecten, zoals de toepassing van kunstmatige intelligentie e...

Lees meer

Kerncijfers 2021

 De kerncijfers voor de werknemersverzekeringen zijn bekend: Kerncijfers 2021Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Lees meer

Concept wetgeving Pensioenakkoord

Als alles volgens planning verloopt wordt de -concept- wetgeving Pensioenakkoord nog aan het einde van dit jaar gepubliceerd. Vanaf begin volgend jaar informeert VLC & Partners u over de gevolgen voor uw pensioenregeling. Als ...

Lees meer

De beschikbare premieregeling met een vlakke staffel

Het pensioenakkoord raakt vrijwel iedereen. Een belangrijke wijziging is dat er voortaan nog maar één pensioenregeling is, nl. de beschikbare premieregeling met een gelijkblijvend premiepercentage (vlakke staffel). Onze pensioenco...

Lees meer

Check uw WHK-beschikking

Ieder jaar in november verstuurt de Belastingdienst de WerkHervattingsKas(WHK)-beschikking. In deze beschikking staan de premies die u komend jaar moet betalen voor de WGA en de Ziektewet. In meer dan 40% van de beschikk...

Lees meer

Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 geldt de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen. Ook moeten MMBS-en/mobiele machines (motorrijtuig met beperkte snelheid), zoals bepaalde veegmachines, geregistreerd worden. Tot ...

Lees meer

Verbod op gebruik werkbak heftruck

Door een aanpassing in het Arbobesluit is het gebruik van een werkbak op een heftruck niet langer toegestaan. Alleen als een hijs- of hefwerktuig voldoet aan de veiligheidseisen voor het vervoer van personen mag deze nog worden ge...

Lees meer

Aandachtspunten voor uw internationale verzekeringen na Brexit

Op het nippertje presenteerde het Verenigd Koninkrijk en de EU op Kerstavond het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-lidstaten. De overeenkomst gaat vooral over handel in goederen waar geen invoerheffingen of vo...

Lees meer

Avondklok en kinderen langer thuis onderwijs geven: zorg nog een beetje meer voor elkaar

Ik heb collega’s in tranen aan de telefoon gehad omdat ze het werk niet gedaan kregen in combinatie met het lesgeven van hun kinderen en zich daar heel erg schuldig over voelden. Ook sprak ik collega’s die tegen de mur...

Lees meer

Waarom een pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is na ruim negen jaar onderhandelen tussen het kabinet en de sociale partners tot stand gekomen. Er is overeenstemming bereikt over een vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Begin juli heeft minister...

Lees meer

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het pensioenakkoord?

In het principe pensioenakkoord is over een aantal punten een akkoord bereikt. De belangrijkste worden hieronder nader behandeld. Deze punten kunnen vooralsnog niet afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingevoerd. Er moet dus over...

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

De afspraken in het pensioenakkoord hebben geleid tot nieuwe mogelijkheden voor werknemers om eerder te stoppen met werken. Graag vertellen wij u hier meer over. Hoe is het geregeld tot en met 2020Vijftien jaar geleden werden...

Lees meer

Corona en uw brandprogramma

De in 2020 ingezette Coronamaatregelen zijn inmiddels weer verlengd, waarbij er zelfs nieuwe aanscherpingen (zoals de omstreden avondklok) zijn doorgevoerd. De economische effecten hiervan kunnen enorm, al dan niet desastreus zijn...

Lees meer

Controle WHK-beschikking belangrijker dan ooit!

Eind vorig jaar heeft u de beschikking voor de WerkHervattingsKas (WHK) ontvangen. Hierin staan de premiepercentages die u moet betalen voor de Ziektewet en WGA. Deze premiepercentages worden berekend door de Belastingdienst.Vasts...

Lees meer

VLC & Partners versterkt positie in de Nederlandse markt met Westenburg Assurantiën

  Per 16 februari is Westenburg Assurantiën onderdeel van VLC & Partners. Het bedrijf uit Den Bosch bouwt met Westenburg Assurantiën haar positie in de Nederlandse markt op het gebied van risicomanagement, pensioen- ...

Lees meer

Het pensioenakkoord: dé kans om je arbeidsvoorwaardenbeleid te updaten

Collega Myra van Herwijnen, manager Kenniscentrum Employee Benefits, heeft een interessant artikel geschreven op pwnet.nl. In het artikel beschrijft Myra de mogelijkheid om juist nu het gehele arbeidsvoorwaardenpakket tegen h...

Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen 2021 - Arbeidsvoorwaarden en HR-beleid

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. In een aantal gemeenten gaan er al stembureaus open op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Ook mogen 70-plussers vanwege corona per brief hun stem uitbrengen. In aanloop naar zo&...

Lees meer

Nieuwe pensioenregeling? Stel jezelf eerst deze vragen

Lees meer

Zo verzekert u een drone voor zakelijk gebruik

Het gebruik van drones neemt steeds meer toe. Waar ze in het begin voornamelijk recreatief werden gebruikt, worden drones tegenwoordig ook steeds vaker voor zakelijke doeleinden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsmogelijk...

Lees meer

Winnaars jaarlijks performance onderzoek

Elk jaar beoordeelt VLC & Partners aan de hand van ruim 20 criteria de dienstverlening van verzekeraars van inkomens- en verzuimverzekeringen. Hierbij wordt gekeken naar innovatie, ICT platformen, klantenservice, doorloop...

Lees meer

Terugblik webinar: De gevolgen van het pensioenakkoord

Op 25 maart jl. heeft VLC & Partners het webinar 'De gevolgen van het pensioenakkoord' georganiseerd. Tijdens het webinar hebben wij aangegeven dat we alle informatie beschikbaar zouden stellen. Op deze pagina kunt u de b...

Lees meer

Waarom je juist nu moet bijdragen aan werkgeluk

Elke werkgever wil vitale werknemers, vitale werknemers presteren namelijk beter, zijn creatiever en loyaler. Bedrijven met gelukkige werknemers zijn succesvoller en aantrekkelijker. Kortom heel veel redenen om juist nu bij te dra...

Lees meer

Invoering nieuw pensioenstelsel met een jaar vertraagd

Proces rondom conceptwetsvoorstel kost meer tijd dan gedachtSinds het najaar van 2020 worden de afspraken over pensioen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen. Vlak voor het kerstreces is...

Lees meer

Heeft u een vertrouwenspersoon aangesteld in uw onderneming?

Als u werknemers in dienst heeft, heeft u te maken met verplichtingen vanuit de Arbowet. Werkgevers, klein of groot, zijn namelijk vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u ...

Lees meer

Akkoord over cao transport en logistiek

Goed Nieuws!  Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De belangrijkste punten zijn:De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022Medewerkers in d...

Lees meer

Arjan Bos treedt toe tot de Raad van Commissarissen van VLC & Partners

Per 1 juni is Arjan Bos (52) toegetreden tot de Raad van Commissarissen van VLC & Partners. Arjan Bos versterkt met zijn grote ervaring in de verzekeringswereld en de transportsector de Raad van Commissarissen van VLC & Pa...

Lees meer

Door corona meer behoefte aan financiële planning

Nu een dik jaar in Corona-tijd, zien en voelen we de misschien wel blijvende, impact van het virus en de lockdowns. We putten hoop uit de dalende cijfers, maar ook zijn we moe en zelfs soms wat murw. We zijn anders gaan kijken naa...

Lees meer

Sociaal-economisch beleid 2021-2025

Algemeen bezien gaat het best goed met ons Nederlanders. Zo kennen we een hoge welvaart en zijn we gemiddeld best gelukkig. Toch staan we met elkaar voor een grote uitdaging: die hoge welvaart eerlijk verdelen en zorgen voor gelij...

Lees meer

VLC & Partners en Mutsaerts tekenen fusieovereenkomst

Op 15 juli kondigen VLC & Partners en Mutsaerts aan samen verder te gaan. Beide bedrijven versterken hiermee de positie op de Nederlandse markt op het gebied van risicomanagement, zorg- en verzuim, pensioen en private insuranc...

Lees meer

Samen verder voor VLC & Partners en Mutsaerts

Vandaag, 15 juli 2021, is bekend gemaakt dat we kiezen voor een gezamenlijke toekomst. VLC & Partners en Mutsaerts gaan verder als één bedrijf. Samen gaan we met meer dan 400 collega’s vormgeven aan onze groeiambitie de komend...

Lees meer

Actueel: schade door wateroverlast - wat moet u doen?

Door de zware regenval in België, Duitsland en Limburg van afgelopen dagen is veel schade ontstaan. Schade aan panden, inventaris, goederen en in sommige gevallen heeft dit ook bedrijfsstilstand tot gevolg. Daarnaast veroorza...

Lees meer

Zijn opruimingskosten van zonnepanelen na brand verzekerd?

Na een schade zijn de opruimingskosten vaak niet het eerste waar u aan denkt. Terwijl deze toch flink op kunnen lopen. Zeker bij bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat wordt er vergoed vanuit uw gebouwenverzekering? En hoe zit het met de ...

Lees meer

E-bikes zakelijk gebruik

Gebruiken u of uw medewerkers tijdens het werk een e-bike? Weet u of u goed verzekerd bent? Vooral de aansprakelijkheid van e-bikes tijdens zakelijk gebruik is vaak niet goed geregeld. 

Lees meer

Terugblik Webinar Riskmanagement 9 september – Zo ga je om met de wilde risico’s in je bedrijf

Donderdag 9 september sprak Myra van Herwijnen met Martin Weltje en Martin van Staveren over Risicomanagement. Hoe zit dat nou met wilde risico’s in deze snel veranderende wereld? En wat betekent dat voor de praktijk? Een ko...

Lees meer

Prinsjesdag: wat betekenen de plannen voor werkgevers?

De Koning sprak in de troonrede uit dat Nederland een goed land om in te leven is en blijft. Veel belangrijke uitdagingen, denk aan klimaatverandering, hervorming van de arbeidsmarkt, personeelstekorten in zorg en onderwijs, zijn ...

Lees meer

Nu al aan de slag met het pensioenakkoord

Zoals inmiddels wel bekend is er een pensioenakkoord gesloten waarvan de inhoud op termijn impact zal hebben op alle ondernemingen in Nederland met een pensioenregeling. Er komt steeds meer duidelijkheid over de gevolgen van ...

Lees meer

Zorgseizoen 2022 van start

Per 1 januari 2023 wordt de korting vanuit wetgeving op de basisverzekering afgeschaft. De korting werd ooit in het leven geroepen om voor specifieke groepen gezondheid bevorderende afspraken te maken. De kostenbesparing die hieru...

Lees meer

Cybercrime als bedreiging nummer één!

Cybercrime is voor elk bedrijf in Nederland een grote bedreiging. Ook afgelopen maand waren er weer verschillende bedrijven in het nieuws, die slachtoffer werden van cybercrime en daar veel schade door op liepen. Voor veel or...

Lees meer

Kerncijfers 2022

De kerncijfers voor de werknemersverzekeringen zijn bekend.U kunt deze hier downloaden: Kerncijfers 2022Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Lees meer

VLC & Partners versterkt dominante positie in de markt voor business professionals met overname Koekenberg Van Vuuren

Per januari 2022 is Koekenberg Van Vuuren onderdeel van VLC & Partners. Hiermee versterkt de Nederlandse Risicomanager haar positie binnen de vrije beroepsbeoefenaren en zakelijke dienstverleners. Samen met Buro Merks en Mutsa...

Lees meer

Roze verzuim: zo pak je het aan

Onze collega Daniël Rijnbeek is onlangs door PW. geinterviewd voor een heel interessant artikel over het ziekteverzuim. In het artikel geeft Daniël inzicht in de verschillende soorten van verzuim. Ook geeft Daniël een aantal midde...

Lees meer

Een verzekering op de Nederlandse Assurantiebeurs verlengen

Een verzekering op de Nederlandse Assurantiebeurs is maatwerk en dat zien wij dan ook terug in de administratieve handelingen bij het verlengen. We vertellen u graag meer over de stappen in dit proces zodat u op de hoogte bent waa...

Lees meer

Bescherm uzelf als bestuurder tegen cyberrisico’s

Cyberveiligheid staat tegenwoordig hoog op de bedrijfsagenda. Naast preventieve maatregelen en een goede cyberverzekering, doen bestuurders er goed aan om ook hun bestuurdersaansprakelijkheid te beschermen. Als bestuurder kunt u a...

Lees meer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer | uw rol als werkgever

Ongewenste omgangsvormen komen vaker voor dan je denkt, ook in je werkomgeving. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld. Het komt voor tussen collega’s en leidinggevenden, maar ook in relatie tot klan...

Lees meer

Oekraïne en verzekeringen

De situatie in de Oekraïne is sinds de Russische inval sterk veranderd en daarmee ook het risicoprofiel. Wij hebben speciaal voor u een Q&A per verzekering ingericht. Klik hier om direct naar de informatiepagina te gaan.D...

Lees meer

VLC & Partners versterkt haar directieteam met Directeur Operations Anneke Veldink

VLC & Partners, een van de grootste zakelijke risicomanagers van Nederland, heeft per 1 april 2022 Anneke Veldink aangesteld als Directeur Operations. De benoeming past bij de groeiambities en de koers die de organisatie heeft...

Lees meer

Stijgende prijzen en uw verzekerde voorraad

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in maart 11,9 procent, meldt het CBS. De oorlog in Oekraïne, de schaarste op de grondstoffenmarkt en de hoge energieprijzen zijn een aan...

Lees meer

Waarom je moet investeren in strategische pensioenplanning

Lees meer

VLC & Partners gaat partnership aan met Bielderman Koetsier

Bielderman Koetsier en VLC & Partners slaan de handen ineen. Met de samenwerking bouwt VLC & Partners verder als De Nederlandse Risicomanager. Voor Bielderman Koetsier is VLC & Partners een succesvolle samenwerkingspar...

Lees meer

Stoplichtmodel is goede leidraad

Lees meer

Gelukkige werknemers presteren beter

In een recent artikel beschrijft collega Daniël Rijnbeek waarom investeren in medewerkersgeluk rendabel is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat werkgevers voor iedere € 1,- die zij in medewerkersgeluk investeren er € 5,- terugk...

Lees meer

ESG: wat is het en wat wordt er verwacht van bestuurders?

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven. De maatschappelijke en politieke druk neemt toe om rekening te houden met ESG-factoren. De verwachting is dat binnen enkele jaren duurzaamheidswetgeving gaat g...

Lees meer

Update pensioenakkoord

Recent is het Pensioenakkoord als wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” naar de Tweede Kamer gestuurd. Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer, gelden de regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De ni...

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof en pensioenopbouw

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Er is hier sprake va...

Lees meer

CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO Verpleeg- enverzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao gaat in per 1 oktober 2022. 

Lees meer

Prinsjesdag 2022: wat kunt u als ondernemer verwachten het aankomende jaar?

Er komt als ondernemer zijnde ieder jaar nogal wat op u af na Prinsjesdag. VLC & Partners heeft de tien belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet. Let wel, dit is het voorstel van het kabinet en moet nog worden goedgekeu...

Lees meer

Ingangsdatum pensioenakkoord wederom uitgesteld

Wat al weken boven de markt hing is nu waarheid geworden. De ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is voor de tweede maal uitgesteld, nu tot 1 juli 2023. Op 22 september jl. was het laatste overleg van de vaste Kamerco...

Lees meer

AOW-uitkering stijgt fors in 2023

Omdat het minimumloon wordt verhoogd, stijgt ook de AOW-uitkering. De AOW-uitkering stijgt in 2023 zelfs met 10,15%. En dat is veel meer dan werd verwacht. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor alle AOW’ers. Maar door de relatief...

Lees meer

Controleer uw Whk-beschikking goed

Ook dit jaar ontvangt u eind november / begin december de beschikking voor de WerkHervattingsKas (Whk). Hierin worden de premiepercentages vermeld die u het komende jaar moet betalen voor de Ziektewet en WGA. Deze premiepercentage...

Lees meer

Informeer uw werknemers over uw collectieve zorgverzekering

Naar verwachting stijgt de premie voor de zorgverzekering en de aanvullende verzekeringen hard. Deze stijging is met name het gevolg van de stijgende inflatie en de toenemende zorgkosten, mede als gevolg van de verdergaande vergri...

Lees meer

De gevolgen voor transportverzekeringen door de oorlog in Oekraïne

Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog altijd niet in zicht en de gevolgen hiervan zijn steeds zichtbaarder en omvangrijker. Duidelijk is dat deze oorlog ons allemaal in meer of mindere mate raakt en dat het nemen van maa...

Lees meer

Vrachtwagenchauffeurs in Spanje mogen niet langer hun goederen zelf laden en lossen

Sinds 2 september is het ook in Spanje verboden voor vrachtwagenchauffeurs om goederen zelf te laden en lossen. [1] Spanje volgt hierin Portugal waar een dergelijke wetgeving al eerder is ingegaan. Deze wetgeving geldt voor alle c...

Lees meer

Voorkom onderverzekering als gevolg van inflatie

Indexatie herbouwwaarde en bedrijfsuitrusting/inventaris op uw brandverzekering Momenteel worden we in Nederland geconfronteerd met een zeer hoge inflatie. Redenen hiervoor zijn met name de stijgende energie- en brandstofprij...

Lees meer

Kerncijfers 2023

Lees meer

Collega's van Arie-Frank