Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek

Lees nu alle inzichten in ons rapport

Download het rapport

Het rapport in het kort

Door een wetswijziging gaan alle pensioenregelingen in Nederland veranderen. Doel is dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2023 ingaat, met een overgangsperiode tot 1 januari 2027. De ingrijpende wijzigingen hebben grote invloed op drie belangrijke HR-thema’s bij bedrijven: 

• Strategisch pensioenbeleid 
• Concurrentiepositie 
• Pensioencommunicatie VLC & Partners heeft een onderzoek uitgevoerd onder 221 werkgevers, met deze drie thema’s als uitgangspunt. Bedoeld om inzicht te krijgen in hoe werkgevers aankijken tegen het pensioen en wat op dit vlak hun plannen en wensen zijn. 

Visie op de pensioenregeling 
Alle respondenten bieden een basispensioenregeling aan. Van de ondernemingen die verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds biedt 24% aanvullende modules aan, dus bovenop de modules die via de cao verplicht zijn. Van de ondernemingen die hun pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI opbouwen biedt 78% één of meer aanvullende modules aan. 

81% van de ondernemingen geeft aan dat de verzorgingsgedachte de belangrijkste beweegreden is aanvullende modules aan te bieden. Onze conclusie is dat er relatief veel ruimte voor ondernemingen is om met een uitgekiend strategisch pensioenbeleid hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Voorbereiding op nieuw pensioenakkoord 
Ruim de helft van de werkgevers vindt van zichzelf dat ze (nog) niet goed zijn voorbereid. Bij twee van de drie ondernemingen is de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging nog niet geïnformeerd. Acht op de tien bedrijven heeft nog geen inschatting laten maken van wat de gevolgen voor de pensioenlasten zijn. En tot slot hebben ook acht op de tien onderneming nog geen scenario’s uitgewerkt waarbij de pensioenuitkering van de werknemers zijn doorgerekend. 

Keuzes in pensioencommunicatie 
Zo’n 80% van de bedrijven ziet pensioencommunicatie als verplichting. Voldoen aan zorgplicht is hierbij de grootste drijfveer. Communicatie vindt voornamelijk plaats bij indiensttreding, bij wettelijke en productaanpassingen en in mindere mate ook bij pensionering. Communicatie afgestemd op persoonlijke situatie rondom life-events van de deelnemer blijft achter.

 

Manager Employee Benefits - Pensioen

Hugo van Kuijeren

Wilt u meer weten?
Hugo van Kuijeren staat voor u klaar.

Persoonlijk, toekomstgericht en betrokken, dat ben ik! Met meer dan 15 jaar pensioenervaring help ik graag bij het oplossen van strategische pensioenvraagstukken met aandacht voor de betrokkenheid van werknemers. Met een team van pensioenspecialisten gaan we voor gezamenlijk succes en continuïteit!