Verzuimaanpak

Verzuimaanpak

De complete verzuimoplossing met onze Verzuimaanpak

Als ondernemer hoopt u natuurlijk dat u zich niet of nauwelijks hoeft bezig te houden met ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Wanneer er toch sprake is van verzuim, kan een slagvaardige aanpak u veel tijd en geld besparen. Daarom hebben wij de Verzuimaanpak geïntroduceerd. De verzuimaanpak is een combinatie van een verzuimverzekering, een verzuimportaal en arbodienstverlening speciaal voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Wanneer een medewerker (langdurig) ziek wordt, komt er veel op u af. De eerste twee ziektejaren bent u verplicht om tenminste 70% van het salaris door te betalen. Veel cao’s bevatten de verplichting tot aanvulling van het inkomen in het eerste verzuimjaar tot 100%. Mogelijk heeft u te maken met vervangingskosten en moet u voldoen aan wettelijke eisen voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Voordelen verzuimaanpak

  • Eén loket en snel inzicht in de schade-uitkering
  • Maandelijkse uitbetaling van de verzuimschade
  • Poortwachtergarantie van onze arbodiensten voor sancties van het UWV als u gebruik maakt van de door ons geselecteerde arbodiensten
  • Arbo- en re-integratiediensten door gerenommeerde arbodiensten inclusief financiële bijdragen voor re-integratiemaatregelen
  • Eén meldpunt via ‘VerzuimSignaal’ (het verzuimportal) voor de arbodienstverlening en de verzekering
  • U heeft de Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s van het (ex) personeel in vaste- en tijdelijke dienst helder in beeld
  • U voorkomt dat risico’s onbekend zijn en er onverwacht een forse aanslag op de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en WIA optreden
  • Scherp actietarief arbodienstverlening

Exclusieve samenwerking met Vitaal Ondernemen

Vitaliteit van uw werknemers helpt u bij het realiseren van uw doelen. Om u op dit vlak volledige ondersteuning te bieden, werken wij exclusief samen met Vitaal Ondernemen. Naast arbodienstverlening neemt Vitaal Ondernemen de regie in het re-integratietraject van u over en bewaakt de deadlines. Wij geloven dat de totaalaanpak van Vitaal Ondernemen de vitaliteit van uw werknemers ondersteunt, zowel preventief als tijdens het re-integreren. Meer informatie


VerzuimSignaal

Inloggen