Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Het complete Vereniging van Eigenaren-pakket (VvE) met uitgebreide dekking

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wilt u graag advies over zaken waar u niet dagelijks mee bezig bent. Welke risico’s lopen de VvE, de leden en u als bestuurder? Moet u de risico’s verzekeren of durft u bepaalde risico’s zelf te dragen?

Wij helpen u met het verkennen, voorkomen en eventueel verzekeren van uw risico’s. Voor het verzekeren daarvan hebben wij een verzekeringspakket ontwikkeld speciaal voor VvE’s dat een uitgebreide dekking geeft voor alle zaken die u wilt verzekeren, verdeeld over zeven modules. De gebouwen en het aansprakelijkheidsrisico van de Vereniging zijn verplicht, de andere vijf modules zijn optioneel.

Gebouwen

Deze module dekt onder andere directe materiële schade aan gebouwen, maar ook zaken als opruimingskosten, tuinaanleg, fundamenten, eigendommen van de VvE in gemeenschappelijke ruimtes (tot € 25.000,-) en eigendommen van derden, zoals geisers, boilers en warmtebronnen (tot € 25.000,-).

Aansprakelijkheid

Per gebeurtenis dekt deze module de aansprakelijkheid tot € 1.250.000,-

  • Van de Vereniging tegenover de individuele bewoners (met uitzondering van schade aan eigen onroerende zaken)
  • Van de leden onderling
  • Van de leden tegenover de Vereniging
  • Van de huismeester (in zijn uitoefening van zijn werkzaamheden voor de VvE)

Ongevallenverzekering voor bewoners

Zonder extra kosten is voor leden van de VvE en hun inwonende gezinsleden een ongevallendekking meeverzekerd. Deze is altijd van toepassing. Ook als de vereniging niet aansprakelijk is voor het ongeval. De verzekering keert uit wanneer het ongeval plaatsvond binnen de gemeenschappelijke ruimten, waaronder het dak en de open galerijen. De dekking bedraag € 2.500,- bij overlijden en € 5.000,- bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Optioneel

  • Individuele verbeteringen aan gebouwen

Deze verzekering dekt individuele verbeteringen die niet gedekt zijn door de gebouwenverzekering. Dit zijn, voor rekening van de huurder/eigenaar, aangebrachte verbeteringen en betimmeringen zoals een luxe keuken, badkamer of vaste vloeren.

  • Glas

Glas dat tot het gebouw (woonappartementen en gemeenschappelijke ruimten behoort, inclusief isolatieglas, kunststof koepels en dakramen met als doel lichtdoorlating. Glasherstel in natura: in plaats van een schade-uitkering wordt de schade hersteld en gaat de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar.

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van VvE’s lopen een steeds groter risico om aansprakelijk gesteld te worden door derden, de VvE of de leden van de VvE. Deze verzekering voorziet in de bescherming van privévermogens wanneer bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De dekking bevat zowel de kosten van verweer als de uiteindelijke schadevergoeding. Deze kosten worden niet gedekt door een rechtsbijstandverzekering.

Een voorbeeld:

Een bestuurslid van een VvE heeft een aannemer opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in kas waardoor de VvE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade en spreekt de bestuursleden in hun privévermogen aan.

  • Rechtsbijstand

Ruime juridische dienstverlening met een telefonische adviesservice en een onbeperkte dekkingssom.

  • Milieuschade

De schade als gevolg van verontreiniging van bodem of oppervlaktewater door schadelijke stoffen valt onder deze verzekering. Denk hierbij aan bluswater of verontreiniging door asbest.

Meer informatie of een afspraak?

Wilt u er zeker van zijn dat u alle risico’s onder controle heeft? En dat u in uw rol als bestuurder niet aansprakelijk bent met uw privévermogen? Neem dan contact met ons op.

Bel onze adviseurs (073) 692 48 80 of mail info@vlc-partners.nl