Webinar - De toekomst van pensioen

Kijk het Webinar terug
Webinar - De toekomst van pensioen

Antwoorden op de gestelde vragen na het Webinar

Openstaande vragen

Aan het einde van het webinar wilden wij nog enkele door u gestelde vragen behandelen. Helaas liet de techniek ons even in de steek en lukte het niet om de vragen in beeld te krijgen. Hieronder treft u de door gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden alsnog aan:

 

Q:        Graag indicatie nieuwe premiepercentage

A:        Bent u verplicht verzekerd bij een pensioenfonds, dan wordt het nieuwe premiepercentage in de cao geregeld. Het is dan aan de Sociale Partners om een nieuw premiepercentage af te spreken. Bent u echter verzekerd bij een verzekeraar of PPI dan staat u zelf aan het roer. Het is verstandig het nieuwe percentage af te stemmen met de ondernemingsraad of de medewerkersvertegenwoordiging en om rekening te houden met uw strategische pensioenbeleid én het pensioenperspectief van uw medewerkers en zal mede afhankelijk zijn van uw huidige pensioentoezegging. Het absolute maximum premiepercentage volgens de nieuwe wetteksten bedraagt op dit moment 30% van de pensioengrondslag. Ten behoeve van mogelijke compensatie wordt de premiegrens van 30% gedurende de compensatiefase tot uiterlijk 2037 verhoogd met 3%.

 

Q:        Misschien heb ik het gemist: Wanneer zal de uiteindelijke wetstekst worden vastgesteld?

A:        Het wetsvoorstel is op 30 maart 2022 ingediend en het wordt na het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld. Daarna moet het voorstel ook nog door de Eerste Kamer. De Minister heeft als doelstelling de nieuwe wetgeving op 1 januari 2023 in te laten gaan.

 

Q:        Raden jullie het aan om een adviseur in te schakelen hiervoor?

A:        Het samenstellen van een nieuwe -verzekerde- pensioenregeling is typisch een activiteit die u door een gespecialiseerde pensioenadviseur laat begeleiden. VLC & Partners is pensioenadviseur en wij ontlenen ons bestaansrecht onder meer uit pensioenadvisering en pensioencommunicatie. Wat echter veel belangrijker is, is dat iedere onderneming voor moeilijke en impactvolle keuzes staat en lang niet iedere onderneming voldoende kennis in huis heeft om de transitie geheel zelfstandig te doorlopen. De adviseurs van VLC & partners kunnen u bij ieder deelaspect helpen en ondersteunen. Het stappenplan kan u daarbij helpen.

 

Q:        Wij zitten bij een pensioenfonds. Kunt u mij uitleggen wat ik nu al zou moeten communiceren en waarom ik niet moet wachten op het fonds?

A:        Het is heel verstandig om medewerkers te informeren en hen te betrekken bij de aanstaande wijzigingen. De aanstaande wetswijziging zingt wellicht al rond in uw onderneming en niemand weet precies wat er nu wel/niet staat te gebeuren. Zo’n onzekerheid is niet fijn en kan zomaar een eigen leven gaan leiden. Ook leidt het af van uw bedrijfsvoering. Het is daarom zaak om uw medewerkers mee te nemen door met hen te communiceren. Daarnaast is het raadzaam om nu al te kijken op de site van uw pensioenfonds. Zij delen namelijk informatie over het hoe en waarom van het pensioenakkoord en de meest recente ontwikkelingen. Start met een communicatieplan zodat u vooraf precies weet wat u wanneer wilt vertellen. Het wordt zeker gewaardeerd door uw medewerkers.

 

Q:        Kunt u mij nog tips geven?

A:        In zijn algemeenheid hebben wij voor ondernemingen een aantal tips:

  • Neem zelf het initiatief en wacht niet af.
  • Communiceer met uw medewerkers over de aanstaande wijzigingen en over hoe u hen betrekt in het besluitvormingsproces
  • Zowel de pensioenregeling als ook de pensioencommunicatie bij verschillende (life-)events kunnen u een voorsprong geven in uw concurrentiepositie. Maak hier bewuste keuzes in. Goede arbeidsvoorwaarden worden pas als goed ervaren als u hierover communiceert
  • Reserveer een vast bedrag/percentage voor pensioencommunicatie als onderdeel van uw pensioenbudget.

 

Q:        Jullie hadden het over het maken van een tijdsplan, kan je dat nog eens toelichten?

A:        Het aanpassen aan de nieuwe wetgeving moet zorgvuldig gebeuren. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zal er ook afstemming met de OR/personeelsvertegenwoordiging moeten plaatsvinden. Doorgaans zijn dit trajecten met een lange doorlooptijd. Om te voorkomen dat je aan het einde van het traject in tijdsnood komt is het verstandig om te starten met een tijdsplan. Je weet dan precies wanneer je welke beslissing moet nemen en kunt daarnaartoe werken. Het stelt je daardoor ook in staat het gehele traject zorgvuldig te doorlopen.

 

Q:       Ik dacht dat de vlakke premie inhield dat iedereen altijd hetzelfde percentage van het salaris aan pensioenpremie moest afdragen. Maar jullie zeiden dat daar toch een extra (bijsparing) bedrag of korting (vergoed door meer loon) t.o.v. deze vlakke premie mogelijk was. Hoe verhoud zich dit tot de wettelijke bepaling van de vaste vlakke premie? 

A:        Indien er voor het bestaande personeel op dit moment een beschikbare premiestaffel is en de werkgever kiest ervoor om een vlakke premie neer te zetten voor al het personeel, dus zowel oud en nieuw, dan zal het zo zijn dat oudere bestaande werknemers minder aan vlakke premie gaan krijgen dan zij in de staffel zouden hebben. Zij dienen hiervoor gecompenseerd te worden. Deze compensatie kan zowel in het loon of in pensioen gegeven te worden. Echter indien de werkgever ervoor kiest om het in pensioen te doen dan zal ook nieuw personeel deze compensatie dienen te krijgen, terwijl bij looncompensatie alleen het oude personeel hier recht op heeft. Tevens zal het pensioenverlies over de gehele diensttijd tot aan pensioendatum berekend moeten worden en in een periode van maximaal 14 jaar, afhankelijk van het moment dat de vlakke premie wordt geïntroduceerd, tot 2037 gecompenseerd te worden. Dit zal tot een hogere premielast voor de werkgevers leiden. Werkgevers kunnen voor het huidige personeel met een beschikbare premiestaffel er ook voor kiezen om gebruik te maken van het overgangsrecht. Dit houdt in dat de staffel ook na 2027 voor deze medewerkers gehanteerd mag blijven worden, binnen de fiscale kaders, zolang de laatste medewerker nog in dienst is. Voor nieuw personeel zal dan alleen een regeling met een vlakke premie neergezet moeten worden. Hierdoor zal er geen compensatie vraagstuk zijn. 

Gebruik menti.com

Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat een aantal deelnemers moeite hadden om enerzijds het webinar te volgen en anderzijds interactief mee te doen d.m.v. de mentimeter. Dank voor uw feedback op dit punt, we zorgen ervoor dat dit tijdens een volgende webinar beter is geregeld