Wet Toekomst Pensioenen
Wet Toekomst Pensioenen

Wet Toekomst Pensioenen

De grootste herziening van het Nederlandse pensioenstelsel

Download e-paper 'Wet Toekomst Pensioenen'

Wet Toekomst Pensioenen eindelijk aangenomen

Het door Minister Carola Schouten ingediende wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. In de laatste maanden van 2022 is er nog stevig gedebatteerd en zijn er enkele wijzigingsvoorstellen ingediend. Nadat de laatste wijzigingen in de wet waren doorgevoerd is deze aangenomen. Op 17 januari 2023 heeft de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de procedure besproken die verder wordt gevolgd. Pas als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen is het wetsvoorstel van kracht. Het nieuwe pensioenstelsel gaat -vooralsnog- in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027. 

Wat is de rol van HR bij de Wet Toekomst Pensioenen 

Als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel gaan werknemers vaker vragen stellen over hun pensioen, zo is de verwachting. De primaire rol van HR is dat zij de werknemers inhoudelijk informeren over de pensioenregeling. Maar is de regeling ondergebracht bij een verzekeraar/PPI dan blijft het hier niet bij. In dat geval mag men van HR verwachten dat zij op beleidsniveau meedenken met de het tot stand komen en wijzigen van de pensioenregeling en beleidsbeslissingen voorbereiden.  

Voorbereiding HR op Wet Toekomst Pensioenen

Zodra het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen en het wettelijke kader van het nieuwe pensioenstelsel definitief is, starten de pensioenfondsen, verzekeraars en sociale partners met hun communicatie. Wij adviseren werkgevers om zelf een tijds-en communicatieplan op te stellen en dit te delen met de werknemers. Open en duidelijke communicatie vanuit de werkgever wordt namelijk zeer gewaardeerd. 

Ontdek meer

Bijkomend voordeel is dat u met uw communicatieplan ook inzicht creëert in het benodigde budget. U kunt tijdig voldoende budget aanvragen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Natuurlijk kan uw persoonlijke adviseur u helpen bij het opstellen van het tijds- en communicatieplan. 

Verder kunt u uw HR-medewerkers ook voorbereiden door bijvoorbeeld een pensioenworkshop voor hen te faciliteren. De VLC-Academy kan de pensioenkennis van uw HR-collega’s op een zodanig niveau brengen dat zij de meeste vragen van uw werknemers direct kunnen beantwoorden.  

Gevolgen voor de werknemers 

Het is bekend dat werknemers op dit moment nauwelijks inzicht hebben in de hoogte van hun pensioeninkomen. Laat staan hoe de situatie is als alle wijzigingen zijn verwerkt. U kunt dan ook -veel- vragen van uw werknemers verwachten. Vaak heel praktische vragen als: Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel of de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn pensioen? De meeste vragen kunt u pas na verloop van tijd beantwoorden. Eerst moet namelijk duidelijk zijn hoe de nieuwe pensioenregeling wordt vormgegeven.

De belangrijkste afspraken uit de Wet Toekomst Pensioenen zijn:

 • Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter.
 • Er komt een beter nabestaandenpensioen.
 • Extra keuzerecht, 10% opname ineens bij pensioeningang.
 • De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel.
 • Betere afspraken voor werknemers met zware beroepen.
 • Zelfstandigen krijgen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar.
 • Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw. 


Gevolgen voor werkgevers

Iedere werkgever wordt door de WTP geconfronteerd met een aanpassing van de pensioenregeling. Heeft uw onderneming een verzekerde regeling? Dan mag de werkgever de nieuwe pensioenregeling zelf samenstellen, uiteraard in samenspraak met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt). Is de pensioenregeling bij één van de vele pensioenfondsen ondergebracht? Dan wordt bij cao-onderhandelingen door de sociale partners bepaald hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. 

Voorbereiding werkgevers 
Als de pensioenregeling bij een verzekeraar/PPI is ondergebracht dan zijn de voorbereiding voor HR anders dan wanneer de pensioenregeling bij één van de ruim 200 pensioenfondsen is ondergebracht. De te nemen stappen en de doorlooptijd zijn nl. afhankelijk van de feitelijke omstandigheden waarin de onderneming zich bevindt. Meer hierover leest u in onze e-paper Wet Toekomst Pensioenen. 
 

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Stappen die u nu kunt zetten

De beoogde ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2023. Desondanks adviseren wij bedrijven om nu al in actie te komen: 

 • Maak een tijds- en communicatieplan.
 • Stel een pensioen-/arbeidsvoorwaardencommissie samen.
 • Faciliteer een pensioenworkshop voor al uw HR-collega's.

Door nu al te starten heeft u nu nog voldoende tijd om uw collega’s voor te bereiden op de grootste herziening van het Nederlandse pensioenstelsel ooit. 

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
 • Pensioen
 • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet Toekomst Pensioen (WTP)
 • Pensioen
 • Perspectief

Wet Toekomst Pensioen (WTP)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertise Centrum Pensioen, wat werkgevers nu kunnen doen om zich voor te bereiden en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Laad meer artikelen

Veelgestelde vragen

Hoe kan HR zich voorbereiden op de Wet Toekomst Pensioenen

Nog geen antwoord geformuleerd 

Wat betekent de Wet Toekomst pensioenen voor werknemers?

Nog geen antwoord geformuleerd 

Hoe kan HR zich voorbereiden?

Het pensioen wordt door één van de ruim 200 pensioenfondsen uitgevoerd. Hierdoor moet HR afwachten op wat sociale partners besluiten. Maar HR kan zich wel voorbereiden, bijvoorbeeld door een pensioenworkshop voor de HR-medewerkers  te organiseren zodat de meeste vragen van de collega's inhoudelijk beantwoord kunnen worden.  

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Hugo van Kuijeren

Hugo van Kuijeren

Directie & Management