Inzicht inkomen voor nu en later
Inzicht inkomen voor nu en later

Inzicht inkomen voor nu en later

Inzicht inkomen voor nu en later

De voordelen op een rij

Heldere uitleg gekoppeld aan persoonlijke situatie werknemer

Ondersteuning in uw communicatie

Werknemers krijgen inzicht op een begrijpelijke manier

Heldere communicatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid richting uw werknemers

 

Goede werknemers wilt u graag binden aan uw bedrijf. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Hoe beter u communiceert over uw arbeidsvoorwaarden, hoe beter uw werknemers deze kunnen waarderen. Goede communicatie motiveert werknemers. Wij ondersteunen u graag met onze dienstverlening op het gebied van communicatie waarbij wij uw pensioenregeling en inkomensvoorzieningen helder en positief overbrengen naar uw werknemers. 

 

Werknemers waarderen uw communicatie over de arbeidsvoorwaarden

Ook voor de HR-afdeling is communicatie van groot belang. Het tijdig en volledig informeren over de arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, vrije dagen, inkomensverzekeringen en overige arbeidsvoorwaarden) en over de gevolgen van bepaalde life-events als deze zich voordoen (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid) dragen bij aan de financiële fitheid van de werknemer. Wij zien dat steeds meer bedrijven investeren in de financiële fitheid van de werknemer, onder andere door een goed doordacht verzuimbeleid, en dat biedt deze bedrijven belangrijke voordelen. Financieel fitte werknemers hebben nl. een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Welke werkgever wil dat nou niet?

 

HR-communicatiescan

In de Wet Pensioencommunicatie staat de pensioendeelnemer centraal. Communicatie over pensioen en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden is complex. De deelnemer, uw werknemer, dient goed geïnformeerd te worden over de pensioenregeling en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden, e.e.a. afgestemd op diens persoonlijke situatie.

Het is dus niet alleen zaak dat u volledig communiceert met uw werknemer(s) maar ook op de juiste momenten. Met de HR-communicatiescan weet u binnen enkele minuten of uw communicatie richting uw werknemers op orde is en waar mogelijk verbeterpunten zijn. Wij helpen u om een communicatieplan op te stellen en uit te voeren.

Start de HR-communicatiescan

 

Pensioencommunicatie

Communicatie over het pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden is heel belangrijk en wordt steeds belangrijker. Goede, heldere communicatie activeert mensen en levert betrokken werknemers op. Betrokken werknemers worden productiever, het verzuimcijfer daalt en het werkplezier neemt toe. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om de pensioencommunicatie vorm te geven? 

Ga naar Pensioencommunicatie

Guido van Veen

Wilt u meer weten?
Guido van Veen staat voor u klaar.

Meer dan 20 jaar adviseer ik bedrijven over de complexe vraagstukken rondom Sociale Zekerheid. Met veel plezier help ik bij het analyseren van de risico’s en het vinden van passende oplossingen. De gezondheid en het welzijn van uw medewerkers staat daarbij voorop. Uw personeel is immers het belangrijkste kapitaal binnen uw organisatie.