Werknemersvoorzieningen
Werknemersvoorzieningen
Werknemersvoorzieningen

Geef invulling aan goed werkgeverschap

Werknemersvoorzieningen

De voordelen op een rij

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

U geeft invulling aan goed werkgeverschap

Gezonde werknemers

De gezondheid van uw werknemers kunt u vergroten door te investeren in extra voorzieningen zoals scholing, sportfaciliteiten en gezonde voeding. Dit helpt verzuim voorkomen en beperken. Raakt een van uw werknemers toch arbeidsongeschikt? Dan betekent dit voor uw werknemer vaak een inkomstenderving. U kunt deze inkomensterugval voor uw werknemers beperken door voorzieningen te treffen die het inkomen aanvullen. Onze adviseurs helpen u graag bij het samenstellen van een pakket aan werknemersvoorzieningen op basis van uw wensen, behoeften en (bedrijfs)omstandigheden. 

Inkomensachteruitgang geheel of gedeeltelijk opvangen voor uw werknemers

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt dan is de kans groot dat deze werknemer te maken krijgt met een inkomensterugval van ongeveer 30%. Er kunnen mogelijk ook allerlei extra financiële gaten ontstaan, omdat er onvoldoende gebruik kan worden gemaakt van de nog aanwezige arbeidscapaciteit of omdat het inkomen boven het maximum salaris lag.  

U kunt de inkomensachteruitgang van uw werknemers gedeeltelijk opvangen door voor uw werknemers een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering te verzekeren. Er zijn meerdere varianten van de WIA-aanvullingsverzekeringen. Op basis van uw wensen, behoeften en omstandigheden helpen onze adviseurs u bij het kiezen van een mix van werknemersvoorzieningen.

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Guido van Veen

Guido van Veen

Employee Benefits