HR-ondersteuning
HR-ondersteuning
HR-ondersteuning

Uw strategisch partner voor zorg & verzuim

HR-ondersteuning

De voordelen op een rij

Uw kennis verhogen door workshops of trainingen

Handig HR-handboek

Wij nemen u werk uit handen waardoor u meer tijd heeft voor andere zaken

Zorg voor de arbeidsvoorwaardenmix

U werkt in een dynamische omgeving waar vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels gelden die regelmatig wijzigen. Daarnaast heeft u te maken met een zeer flexibele arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving. En u bent binnen uw bedrijf degene die (mede)verantwoordelijk is voor de mix van arbeidsvoorwaarden van de werknemers. U bepaalt welke zaken er toe doen en welke in mindere mate. Denk hierbij aan zaken als een goede pensioenregeling, inkomensvoorzieningen bij ziekte, maar ook aan het inregelen van het ouderenbeleid binnen uw organisatie. Als uw strategisch partner voor zorg & verzuim maar ook ter ondersteuning van uw HR-afdeling zijn wij er voor u. Wij helpen u op verschillen fronten. Aan de ene kant door kennis te verhogen en aan de andere kant door u werk uit handen te nemen.

HR-communicatiescan

In de Wet Pensioencommunicatie staat de pensioendeelnemer centraal. Communicatie over pensioen en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden is complex. De deelnemer, uw werknemer, dient goed geïnformeerd te worden over de pensioenregeling en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden, e.e.a. afgestemd op diens persoonlijke situatie.

Het is dus niet alleen zaak dat u volledig communiceert met uw werknemer(s) maar ook op de juiste momenten. Met de HR-communicatiescan weet u binnen enkele minuten of uw communicatie richting uw werknemers op orde is en waar mogelijk verbeterpunten zijn. Wij helpen u om een communicatieplan op te stellen en uit te voeren.

Start de HR-communicatiescan

Uw kennis verhogen

Verhoog uw kennis door het volgen van op maat gemaakte workshops of trainingen. Bijvoorbeeld over thema’s als de werking van ons pensioenstelstel of recente ontwikkelingen en de invloed daarvan op uw regeling. Ook kunnen wij u bijstaan bij een overname of integratie van bedrijfsonderdelen of wellicht bij het harmoniseren van pensioenregelingen.

Om u te ondersteunen in uw werkzaamheden bieden wij u aan om een handboek samen te stellen. Hierin staat helder geformuleerd wat u wanneer dient te doen in situaties als het in- en uitdiensttreden van een werknemer, een wijziging in de burgerlijke staat, ziekte,  arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een werknemer of zijn/haar partner.

Wij kunnen u ook werk uit handen nemen. Denk hierbij aan het doorgeven van wijzigingen (van deelnemers) in uw pensioenregeling. Daarnaast controleren wij graag voor u de verwerkingen van de pensioenuitvoerder. 

Veelgestelde vragen

Wanneer is er sprake van verzuim?

Als een werknemer niet op het werk verschijnt, kan er sprake zijn van verzuim. Als de werknemer 'ziekte' als reden van het verzuim opgeeft is er sprake van ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan kort duren, bijvoorbeeld ingeval van griep of migraine maar ook langer, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een operatie. Een bedrijfsarts stelt vast of en in welke mate een medewerker niet in staat is om te werken. Met de beperkingen van een ziekte kan een werknemer soms nog geheel/ gedeeltelijk arbeid of aangepast werk verrichten. 

Is corona-quarantaine ook verzuim?

Nee, als uw medewerker in quarantaine moet is uw medewerker zelf niet ziek. Als uw medewerker zelf corona heeft is hij wel ziek. Dit is bijvoorbeeld een belangrijk verschil voor de dekking op een verzuimverzekering.

Hoe lang moet ik als werkgever het loon doorbetalen van een zieke werknemer?

In Nederland is dit maximaal 104 weken tenzij u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan om de werknemer te ondersteunen bij het re-integreren. Het UWV kan dan een sanctie opleggen van maximaal 52 weken extra. Een zieke medewerker heeft ontslagbescherming. Voor medewerkers met een tijdelijk contract is een uitzondering van toepassing en kunt u hiervan afwijken.

Moet ik een arbodienst hebben?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een contract met een arbodienst te hebben. Het ministerie van SZW voert hier controles op uit. U riskeert een boete als u geen contract heeft. Daarnaast kan het problemen opleveren met de verzekeraar van bijvoorbeeld uw verzuimverzekering. Deze verleent geen dekking als er geen arbodienst is. VLC & Partners werkt samen met Vitaal Ondernemen en Arboned.

Moet ik een verzuimverzekering hebben?

Nee, dit is niet verplicht! Wij adviseren werkgevers met maximaal 75 werknemers wel om goed naar de risico’s en mogelijkheden te kijken. Er zijn meerdere vormen van een verzuimverzekering het is belangrijk je goed te laten informeren en adviseren over welke verzekering en welke dekkingen het best passend zijn. Grotere werkgevers, met minimaal 75 werknemers of een loonsom van € 2 mln euro of meer, kunnen het risico vaak zelf dragen. Voor deze werkgevers is het interessant om te kijken of het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet tot de mogelijkheden behoort.