HR-ondersteuning
HR-ondersteuning
HR-ondersteuning

Uw strategisch partner voor zorg & verzuim

HR-ondersteuning

De voordelen op een rij

Uw kennis verhogen door workshops of trainingen

Handig HR-handboek

Wij nemen u werk uit handen waardoor u meer tijd heeft voor andere zaken

Zorg voor de arbeidsvoorwaardenmix

U werkt in een dynamische omgeving waar vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels gelden die regelmatig wijzigen. Daarnaast heeft u te maken met een zeer flexibele arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving. En u bent binnen uw bedrijf degene die (mede)verantwoordelijk is voor de mix van arbeidsvoorwaarden van de werknemers. U bepaalt welke zaken er toe doen en welke in mindere mate. Denk hierbij aan zaken als een goede pensioenregeling, inkomensvoorzieningen bij ziekte, maar ook aan het inregelen van het ouderenbeleid binnen uw organisatie. Als uw strategisch partner voor zorg & verzuim maar ook ter ondersteuning van uw HR-afdeling zijn wij er voor u. Wij helpen u op verschillen fronten. Aan de ene kant door kennis te verhogen en aan de andere kant door u werk uit handen te nemen.

HR-communicatiescan

In de Wet Pensioencommunicatie staat de pensioendeelnemer centraal. Communicatie over pensioen en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden is complex. De deelnemer, uw werknemer, dient goed geïnformeerd te worden over de pensioenregeling en de overige verzekerbare arbeidsvoorwaarden, e.e.a. afgestemd op diens persoonlijke situatie.

Het is dus niet alleen zaak dat u volledig communiceert met uw werknemer(s) maar ook op de juiste momenten. Met de HR-communicatiescan weet u binnen enkele minuten of uw communicatie richting uw werknemers op orde is en waar mogelijk verbeterpunten zijn. Wij helpen u om een communicatieplan op te stellen en uit te voeren.

Start de HR-communicatiescan

Uw kennis verhogen

Verhoog uw kennis door het volgen van op maat gemaakte workshops of trainingen. Bijvoorbeeld over thema’s als de werking van ons pensioenstelstel of recente ontwikkelingen en de invloed daarvan op uw regeling. Ook kunnen wij u bijstaan bij een overname of integratie van bedrijfsonderdelen of wellicht bij het harmoniseren van pensioenregelingen.

Om u te ondersteunen in uw werkzaamheden bieden wij u aan om een handboek samen te stellen. Hierin staat helder geformuleerd wat u wanneer dient te doen in situaties als het in- en uitdiensttreden van een werknemer, een wijziging in de burgerlijke staat, ziekte,  arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een werknemer of zijn/haar partner.

Wij kunnen u ook werk uit handen nemen. Denk hierbij aan het doorgeven van wijzigingen (van deelnemers) in uw pensioenregeling. Daarnaast controleren wij graag voor u de verwerkingen van de pensioenuitvoerder.