Aan de slag met vitaliteitsbeleid

 Aan de slag met vitaliteitsbeleid

De maatschappij verandert snel en er komt veel informatie op ons af. Werknemers worden hierdoor mentaal flink belast. Tegelijkertijd vergrijst de beroepsbevolking en neemt de lichamelijke conditie bij veel mensen af door een ongezonde leefstijl.

Aan de andere kant zien we dat organisaties uitgedaagd worden om flexibel aan te sluiten op behoeftes en kostenefficiënt te werken. En dit vraagt om topprestaties van alle medewerkers. Het is dan ook geen verrassing dat duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bij vrijwel alle organisaties hoog op de agenda staan.

Maar hoe zorgt u voor wendbare en fitte menskracht? Is het organiseren van het wettelijk verplichte periodieke medisch onderzoek (PMO) voldoende? Helpt het als u een jaarlijkse vitaliteitsdag of vitaliteitsweek organiseert? Of heeft u liever dat vitaliteit en werkplezier goed worden ingebed in alles wat de organisatie doet? Dat laatste klinkt het beste, maar dat vraagt een stevige betrokkenheid van directie en management. En die is er niet vanzelf.

Het effectief oppakken van het onderwerp duurzame inzetbaarheid is een uitdaging voor HR-professionals, maar vooral een kans. Wie een wezenlijke bijdrage weet te leveren aan het potentieel van de mensen in een organisatie, draagt voelbaar bij aan het bereiken van missie en doelen. In deze workshop krijgen de deelnemers inspiratie hiervoor, maar ook handreikingen om concrete slagen te maken.

Praktische informatie

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Hoe kan een plan voor duurzame inzetbaarheid/vitaliteit eruitzien? Met voorbeelden uit andere organisaties.

• Begint u klein om daarna uit te bouwen, of begint u meteen integraal?

• Waar moet u op letten bij plannen voor duurzame inzetbaarheid?

• Werksessie met een eerste aanzet of verbeterslag voor uw eigen organisatie

• Welke ondersteuning heeft u nodig en waar wilt u die halen?

Data en tijden workshop

Wij verwelkomen u graag op onze workshop 'Aan de slag met vitaliteitsbeleid’. Deze workshop organiseren wij twee keer, namelijk op 1 oktober in Den Haag en op 3 oktober in Den Bosch.

Op 1 oktober ontvangen wij u graag tussen 09.00 en 09.30 uur in ons pand Monument 700 te Den Haag. De workshop start om 09.30 uur. Na afloop staat er een heerlijke gezonde lunch klaar. 

Op 3 oktober ontvangen wij u graag vanaf 12.15 uur met een heerlijke gezonde lunch in ons pand Riva te Den Bosch. De workshop start om 13.00 uur. 

Aanmelden kan via onderstaand formulier.