Schade melden

Geef uw schade aan ons door

Particulier

Online uw schade melden

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. Het is belangrijk om het formulier volledig en secuur in te vullen zodat wij uw schade snel kunnen behandelen.  

Telefonisch uw schade melden

U kunt uw schade ook telefonisch aan ons doorgeven. Wij staan u graag te woord om de schade in behandeling te nemen. Ook wanneer u vragen heeft over de afhandeling van de schade.

Mijn VLC

Als u een MijnVLC-account heeft kunt u uw schade snel, veilig en gebruikersvriendeliijk via MijnVLC aan ons doorgeven. 

Schade melden met de VLC app

Heeft u de VLC app op uw telefoon? Dan kunt u ook met deze handige app uw schade aan ons doorgeven. 

Zakelijk

Online uw schade melden

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. Het is belangrijk om het formulier volledig en secuur in te vullen zodat wij uw schade snel kunnen behandelen.

Telefonisch uw schade melden

Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw schade aan ons doorgeven. Wij staan u graag te woord. Ook wanneer u vragen heeft over de afhandeling van de schade. Gaat het om een autoschade? Bel dan met +31 (0) 70 302 35 98. 

Verzuim doorgeven

Een werknemer ziekmelden of een uitkering goedkeuren doet u met behulp van het VLC EB Werkgeversportaal. Het portaal is niet alleen gebruikersvriendelijk, u voldoet hiermee ook aan uw (wettelijke) verplichtingen voor de uitvoering van uw verzekering.

Veelgestelde vragen

  • Toon alles
  • Contact
  • Cybersafe
  • Pensioenakkoord
  • Schade melden
Hoe meld ik een schade?

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. U kunt uw schade ook telefonisch aan ons doorgeven. 

Bel bij particuliere schade: 073 - 692 46 47
Bel bij zakelijke schade:     073 - 692 47 57

Wie moet ik bellen bij als ik slachtoffer ben van cybercrime?

Als u het slachtoffer bent van cybercrime of u vermoedt dat, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.

Melding doen bij het CMI | Centraal Meldpunt Identiteitsfraude | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)

 

Wat is het laatste nieuws over het pensioenakkoord?

Het nieuwe pensioenstelsel zou oorspronkelijk ingaan op 1 januari 2022. Inmiddels is dit uitgesteld en staat de voorgenomen ingangsdatum gepland op 1 juli 2023. Er is een overgangsperiode voorzien tot 1 januari 2027. Dit betekent dat alle partijen maximaal 3 ½ jaar de tijd krijgen om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. 

Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel na enkele last-minute wijzigingen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is op 17 januari 2023 gestart met de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Meer informatie vindt u op onze website.

Hoe weet ik of mijn schade in behandeling is?

Als u vragen heeft over de voortgang van uw schadebehandeling dan kunt u contact opnemen met onze schadeafdeling. Particuliere klanten bellen met 073 - 692 46 47, zakelijke klanten bellen met 073 - 692 47 57. 

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat -vooralsnog- in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027. Meer over het nieuwe pensioenstelsel leest u op onze website.

Kantoor Den Haag Zakelijk

Risicomanagement: 070 - 302 35 92

Pensioen: 070 - 302 35 94

Zorg, Verzuim & Inkomen: 070 - 302 35 94

Schade melden: 073 - 692 47 57

 

Kantoor Breda

Risicomanagement: xxxxxx

Pensioen: xxxxxx

Zorg, Verzuim & Inkomen: xxxxxxx

Schade melden (transport): 0xx - xxxxxx

Kantoor Den Bosch Zakelijk

Risicomanagement: 073 - 692 46 57

Pensioen: 073 - 692 48 64

Zorg, verzuim & Inkomen: 073 - 692 48 63

Schadebehandeling: 073 - 692 47 57

 

Adresgegevens

Bezoekadres:

Kantoorgebouw Riva, Statenlaan 8, 5223 LA ‘s-Hertogenbosch

 

Postadres:

Postbus 1999, 5200 BZ  ‘s-Hertogenbosch

Wat staat er in het pensioenakkoord?

In het pensioenakkoord hebben sociale partners afspraken gemaakt over een hervorming van het gehele Nederlandse pensioenstelsel. Deze afspraken moeten het pensioen onder meer persoonlijker maken. Het gevolg is dat bijna alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Meer hierover leest u in ons e-paper.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor HR?

Keuzestress voor de HR-afdeling. Vanuit HR-beleid lijkt het aantrekkelijk om geen gebruik te maken van het overgangsrecht. Voor iedere werknemer geldt dan dezelfde pensioenregeling met een gelijk premiepercentage. De vraag is echter of dit voordeel opweegt tegen de nadelen. Maak je namelijk geen gebruik van de overgangsregeling dan zit je vast aan een transitieplan met bijbehorende compensatiemaatregelen. Lees meer over de mogelijkheden en de voor- en nadelen in onze E-paper. 

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor pensioenfondsen?

Iedere werkgever waarvan de pensioenregeling is ondergebracht bij één van de 200 pensioenfondsen (Bpf, Opf of Apf), wordt door het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met een aanpassing van die pensioenregeling. Tijdens de cao-onderhandelingen wordt door de sociale partners bepaald hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Het staat de werkgever vrij om hier bovenop vrijwillige modules of bijspaarmodules aan te bieden.

Hoe kan HR zich voorbereiden?

Het pensioen wordt door één van de ruim 200 pensioenfondsen uitgevoerd. Hierdoor moet HR afwachten op wat sociale partners besluiten. Maar HR kan zich wel voorbereiden, bijvoorbeeld door een pensioenworkshop voor de HR-medewerkers  te organiseren zodat de meeste vragen van de collega's inhoudelijk beantwoord kunnen worden.  

Wat betekent de Wet Toekomst pensioenen voor werknemers?

Nog geen antwoord geformuleerd 

Hoe kan HR zich voorbereiden op de Wet Toekomst Pensioenen

Nog geen antwoord geformuleerd 

Rol ondernemingsraad bij de komst nieuw pensioenstelsel

Vanwege de komst van een nieuw pensioenstelsel moeten alle bestaande regelingen worden aangepast. De beoogde ingangsdatum van nieuwe wetgeving is 1 juli 2023 met een overgangstermijn tot 1 januari 2027. De ondernemingsraad (or) heeft een belangrijke stem bij een wijziging in de pensioenregeling: het instemmingsrecht. Ondernemingsraden doen er goed aan zich op de komende wijziging van de pensioenregeling voor te bereiden. 

Hoe bereid de OR zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

Het is belangrijk dat een ondernemingsraad goed op de hoogte is van de arbeidsvoorwaarden in zijn algemeenheid en van de pensioenregeling in het bijzonder. De VLC-Academy organiseert workshops en opleidingen zodat zij zich gedegen kunnen voorbereiden op het besluitvormingsproces. 

Hoe is het instemmingsrecht voor pensioen geregeld

De Wet op de Ondernemingsraden regelt het instemmingsrecht op het gebied van onder meer pensioen. Dit instemmingsrecht geldt niet als de pensioenregeling wordt geregeld in een cao of als sprake is van verplichte deelneming in een pensioenfonds (Bpf, Opf of Apf). Heeft de onderneming één of meer vrijwillige regelingen, dan geldt het instemmingerecht voor deze regelingen wel.

Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Omdat bijna alle pensioenregelingen in Nederland door het pensioenakkoord worden geraakt, wijzigt er ook het een en ander voor werkgevers die een pensioenregeling aanbieden. Bouwt u pensioen op bij een pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of Metaal en Techniek)? Dan nemen de sociale partners het voortouw en wordt er voor u beslist. Wordt uw pensioen door een verzekeraar/PPI (bijvoorbeeld Aegon of Nationale-Nederlanden) uitgevoerd? Dan kunt u, in overleg met uw OR of werknemersvertegenwoordiging, zelf bepalen hoe u de pensioenregeling gaat wijzigen. 

Wat is verzuimbeleid?

Verzuimbeleid is het totaal aan maatregelen gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. Het verzuimbeleid beschrijft niet alleen wat werkgever en werknemer moeten doen ingeval van een ziekmelding, het vermeld ook de maatregelen gericht op preventie (o.a. de collectieve zorgverzekering) en curatieve zorg (re-integratie).

Een werknemer wordt ziek tijdens vakantie, wat nu?

Een werknemer kan tijdens diens vakantie ziek worden. De werknemer behoudt daarbij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Dit zijn namelijk ziektedagen. De werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw op te nemen. Natuurlijk moet de werknemer zich wel houden aan het verzuim­protocol en moet hij zich op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Hoe creëer je betrokken medewerkers?

Vertrouw je medewerkers en laat dat blijken door ze verantwoordelijkheid te geven. Blijf met je medewerkers in gesprek en coach ze zodat ze optimaal kunnen presteren. Geef ze vervolgens erkenning en waardering. Geef je medewerkers het perspectief dat ze kunnen doorgroeien, bijvoorbeeld door loopbaanontwikkeling. Tot slot laat je de medewerkers meehelpen om de visie van het bedrijf op te schrijven. 

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor mij?

Iedere werkgever krijgt te maken met de gevolgen van een nieuw pensioenstelsel. Heeft u een verzekerde regeling? Dan mag u in samenspraak met de OR de nieuwe regeling zelf samenstellen. Heeft u een regeling bij één van de ruim 200 pensioenfondsen? Dan bent u afhankelijk van de besluiten die sociale partners nemen die worden vastgelegd in een cao. 

Wat kunt u nu al doen om u voor te bereiden op het pensioenakkoord?

Als eerste stap is het belangrijk om u uitgebreid te laten informeren door uw pensioenadviseur. Gezamenlijk kan dan worden vastgesteld welke vervolgstappen u in aanloop naar de definitieve implementatie kunt nemen. De pensioenadviseurs van VLC & Partners ondersteunen met bijvoorbeeld pensioen- en premieberekeningen zodat werkgevers weloverwogen keuzes kunnen maken. Het pensioenakkoord is namelijk een unieke mogelijkheid om uw arbeidsvoorwaarden te herzien en om uw onderneming opnieuw te positioneren. Lees meer in het e-paper.

Moet ik een verzuimverzekering hebben?

Nee, dit is niet verplicht! Wij adviseren werkgevers met maximaal 75 werknemers wel om goed naar de risico’s en mogelijkheden te kijken. Er zijn meerdere vormen van een verzuimverzekering het is belangrijk je goed te laten informeren en adviseren over welke verzekering en welke dekkingen het best passend zijn. Grotere werkgevers, met minimaal 75 werknemers of een loonsom van € 2 mln euro of meer, kunnen het risico vaak zelf dragen. Voor deze werkgevers is het interessant om te kijken of het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet tot de mogelijkheden behoort. 

Stel onderstaand uw vraag

Vul hieronder uw gegevens en uw vraag in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*
*
*