Schade melden

Geef online uw schade aan ons door
Schade melden

Schade is altijd vervelend. Om de schade snel te kunnen afwikkelen is het belangrijk dat u ons zo snel en volledig mogelijk informeert.

Geef uw schade bij voorkeur online aan ons door, beantwoord alle vragen zo volledig mogelijk en maak foto's van de schade. We nemen uw schade zo snel mogelijk in behandeling.

In geval van een ongeval (in NL) of pech of ongeval (in het buitenland) met uw motorrijtuig: raadpleeg indien mogelijk altijd eerst uw groene kaart. Daarop wordt het juiste telefoonnummer van uw alarmcentrale vermeld.

Particulier

Online uw schade melden

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. Het is belangrijk om het formulier volledig en secuur in te vullen zodat wij uw schade snel kunnen behandelen.  

Telefonisch uw schade melden

U kunt uw schade ook telefonisch aan ons doorgeven. Wij staan u graag te woord om de schade in behandeling te nemen. Ook wanneer u vragen heeft over de afhandeling van de schade.

Mijn VLC

Als u een MijnVLC-account heeft kunt u uw schade snel, veilig en gebruikersvriendeliijk via MijnVLC aan ons doorgeven. 

Schade melden met de VLC app

Heeft u de VLC app op uw telefoon? Dan kunt u ook met deze handige app uw schade aan ons doorgeven. 

Zakelijk

Online uw schade melden

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. Het is belangrijk om het formulier volledig en secuur in te vullen zodat wij uw schade snel kunnen behandelen.

Telefonisch uw schade melden

Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw schade aan ons doorgeven. Wij staan u graag te woord. Ook wanneer u vragen heeft over de afhandeling van de schade. Gaat het om een autoschade? Bel dan met +31 (0) 70 302 35 98. 

Verzuim doorgeven

Een werknemer ziekmelden of een uitkering goedkeuren doet u met behulp van het VLC EB Werkgeversportaal. Het portaal is niet alleen gebruikersvriendelijk, u voldoet hiermee ook aan uw (wettelijke) verplichtingen voor de uitvoering van uw verzekering.

Veelgestelde vragen

  • Toon alles
  • Schade melden
Hoe meld ik een schade?

Geef bij voorkeur uw schade online aan ons door. U kunt uw schade ook telefonisch aan ons doorgeven. 

Bel bij particuliere schade: 073 - 692 46 47
Bel bij zakelijke schade:     073 - 692 47 57

Hoe weet ik of mijn schade in behandeling is?

Als u vragen heeft over de voortgang van uw schadebehandeling dan kunt u contact opnemen met onze schadeafdeling. Particuliere klanten bellen met 073 - 692 46 47, zakelijke klanten bellen met 073 - 692 47 57. 

Wat is pensioen?

Pensioen vervangt het salaris als dat wegvalt door het bereiken van de pensioenleeftijd, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daardoor één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zowel een pensioenfonds als een pensioenverzekeraar kunnen een pensioenregeling uitvoeren. Meer leest u op onze website

Is een werkgever verplicht een pensioenregeling aan te bieden?

In Nederland kennen we geen pensioenplicht. Maar als er op uw onderneming een cao van toepassing is waarin een pensioenregeling is opgenomen, dan bent u verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. Als er geen verplichting vanuit een cao is en een werkgever besluit vrijwillig een pensioenregeling op te tuigen, dan gelden er ter bescherming van de rechten van de werknemers, allerlei regels waaraan de werkgever moet voldoen.

Wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling?

Er staat nergens omschreven wat een goede of minder goede pensioenregeling is. Wel is bij de vaststelling van diverse rekenregels in het verleden steeds als uitgangspunt gehanteerd dat een werknemer maximaal 70% van zijn laatstgenoten salaris, incl. Aow, aan pensioen mag opbouwen. Zo geredeneerd zou je kunnen stellen dat een goed pensioen 70% van het laatst genoten salaris bedraagt. 

Wanneer is instemming vereist?

Een ondernemingsraad heeft instemming over alles dat gevolgen kan hebben voor de toekenning, aanspraak en opbouw van het pensioen. Als er geen ondernemingsraad is dan moeten alle werknemers individueel instemming verlenen. Instemming is niet vereist wanneer een vakbond betrokken is geweest bij de cao-onderhandelingen.

Wat is werkgeluk

Werkgeluk laat zich moeilijk definiëren. Het is namelijk voor iedere medewerker anders. Werkgeluk is een vaak combinatie van geluk en plezier die de medewerker in zijn/haar werk ervaart. Werkgeluk is actueel, het wordt gezien als een belangrijke factor om medewerkers aan jouw onderneming te binden en om hen optimaal te laten presteren

Hoe verhoog ik het werkgeluk van de medewerkers?

Het belangrijkste is om medewerkers bewust te maken van welke rol werkgeluk inneemt. Benoem waarom je investeert in het werkgeluk en laat ook zien waarin je specifiek investeert. Je krijgt er gemotiveerde medewerkers met een professionele instelling voor terug. De voordelen voor de werkgever? Minder verzuim, betere resultaten en een betere  binding met je medewerkers. 

Een werknemer wordt ziek tijdens vakantie, wat nu?

Een werknemer kan tijdens diens vakantie ziek worden. De werknemer behoudt daarbij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Dit zijn namelijk ziektedagen. De werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw op te nemen. Natuurlijk moet de werknemer zich wel houden aan het verzuim­protocol en moet hij zich op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Hoe creëer je betrokken medewerkers?

Vertrouw je medewerkers en laat dat blijken door ze verantwoordelijkheid te geven. Blijf met je medewerkers in gesprek en coach ze zodat ze optimaal kunnen presteren. Geef ze vervolgens erkenning en waardering. Geef je medewerkers het perspectief dat ze kunnen doorgroeien, bijvoorbeeld door loopbaanontwikkeling. Tot slot laat je de medewerkers meehelpen om de visie van het bedrijf op te schrijven. 

Stel onderstaand uw vraag

Vul hieronder uw gegevens en uw vraag in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*
*
*