Overlijdensrisicoverzekering voor architecten

Bescherm uw nabestaanden en zorg voor financiële zekerheid
Overlijdensrisicoverzekering voor architecten
Overlijdensrisicoverzekering voor architecten

Overlijdensrisicoverzekering voor architecten

Bescherm uw nabestaanden en zorg voor financiële zekerheid

 

Overlijdensrisicoverzekering voor architecten


Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor architecten kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. De begunstigde nabestaande kan zelf kiezen waar hij of zij dit geld voor gebruikt. 

Een collectieve ORV kan voor verschillende doeleinden worden ingericht: als compagnonsdekking, als keymandekking of als een voorziening voor de nabestaanden van de partner.

Wanneer is een collectieve ORV geschikt voor u als architect?

  • U wilt ervoor zorgdragen dat er voor alle partners een bepaalde dekking bij overlijden geregeld is.
  • U wilt geen zorgen hebben over de medische acceptatie zoals een individuele keuring of uitsluitingen.
     

 

De voordelen van de M-ORV voor architecten

De M-ORV is een overlijdensrisicoverzekering passend voor architecten. De eenmalige uitkering is maximaal € 4.000.000,- bij overlijden, op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. De M-ORV is een unieke oplossing voor advocaten en kan individueel of collectief gesloten worden vanaf tien partners. De uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Bij collectiviteiten zijn ook oplossingen zonder medische waarborgen mogelijk.

✔ Hoge verzekerde bedragen mogelijk 
✔  Maximale eindleeftijd 70 jaar 
✔  Geen vaste looptijd 
✔  Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

Bereken uw premie

 

De compagnonsverzekering voor architecten

Bij overlijden van één van de compagnons van een architectenburo kan er een financieel risico ontstaan. Als een van de compagnons komt te overlijden, betekent dat vaak dat diens aandelen naar zijn/haar nabestaanden gaan. Het terugkopen van deze aandelen door de achterblijvende compagnon(s) kan een kostbare aangelegenheid zijn. Met een compagnonverzekering verzekert u zich tegen dit financiële risico. Als een van de compagnons komt te overlijden, wordt er een bedrag uitgekeerd, waarmee de aandelen teruggekocht kunnen worden.  
 

Een compagnonsverzekering is een uitstekende oplossing om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen bij het onverhoopt overlijden van één van de compagnons. Deze kan zowel op naam van de compagnons, als de onderneming worden afgesloten.

Meer weten?

 

Aandachtpunten bij het afsluiten van een ORV voor architecten
 

1. De hoogte van het verzekerde bedrag  

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag voor een compagnonsverzekering is belangrijk. Dit bedrag dient periodiek bekeken te worden zodat de uitkering bij overlijden toereikend is om de erfgenamen uit te kopen. De waarde van uw bedrijf kan namelijk behoorlijk veranderen. Een vaste formule kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.   
 

2. Flexibiliteit van de polis  

Om tussentijds het verzekerde bedrag aan te passen aan de actuele waarde van de organisatie is flexibiliteit van de verzekering essentieel. Is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de compagnonsverzekering aan te passen naar een nieuwe waarde zonder medische waarborgen?   
 

3. Polisredactie  

Het onjuist opstellen van de rollen op het aanvraagformulier van de overlijdensrisicoverzekering kan belastinggevolgen hebben. Een juiste polisredactie is dus noodzakelijk. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunt u voorkomen dat er successierecht over de uitkering betaald moet worden.   

Waarom een ORV voor ondernemers?

Een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers keert bij overlijden een bedrag uit aan de partner, compagnon of onderneming. Dit bedrag is vooraf bepaald en staat vast. De uitkering van deze verzekering kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een zakelijke lening af te lossen. Maar ook om het voortbestaan van het bedrijf te beschermen, een keyman te vervangen of een hypotheekschuld terug te betalen. 

Wat is een keyman verzekering?

Een keyman verzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Binnen een bedrijf zijn sommige mensen onvervangbaar door bijvoorbeeld zeer specialistische kennis of jarenlange ervaring. Zij zijn sleutelfiguren (keymen) binnen uw bedrijf. Als deze keyman wegvallen door een overlijden brengt dit hoge kosten met zich mee. Denk aan kosten van een vervanger, het inhuren van een interim-manager of opleiden van andere medewerkers. U kunt dit verzekeren door een ‘keymanverzekering’ af te sluiten. 
 

Wat is een compagnonsverzekering?

Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Wanneer er afspraken zijn gemaakt over het terugkopen van de aandelen op het moment dat één van de compagnons overlijdt, kan dit risico worden afgedekt met een (collectieve) overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert dan bij overlijden van één van de compagnons een bedrag uit aan het bedrijf of aan de overblijvende compagnons, zodat ze de aandelen van de nabestaanden van de overleden partner terug kunnen kopen.

Wat kost een ORV voor ondernemers?

Voor de verzekering betaalt u jaarlijks een premie. De hoogte van deze premie wordt bepaald op basis van de volgende gegevens: de leeftijd van de verzekerde partners of zij al dan niet roken en de hoogte van het verzekerd bedrag. Speciaal voor business professionals zoals advocaten, accountants, notarissen en architecten is de M- ORV ontwikkeld. Bereken zelf de premie online.

Wat is polisredactie?

Bij een overlijdensrisicoverzekering staan er verschillende rollen op de polis. Wie de verzekeringnemer is, wie de verzekerde en wie de begunstigde is. Dit kunnen verschillende personen zijn. De verdeling van deze rollen wordt ook wel de 'polisredactie' genoemd. Om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen is het belangrijk dat de verzekering op de juiste wijze wordt ingericht.
 

Neem contact op met de verzekeringsspecialisten voor architecten

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.