Download

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)


Als HR-manager weet u dat het behouden van een evenwicht tussen ervaren personeel en de instroom van nieuw talent een delicate taak is. Ontdek hoe de RVU hier een rol in kan spelen.

Download perspectief

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)