Download

Excedent pensioenregeling


De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Soms is dit via een cao zelfs verplicht. De pensioenregeling voorziet een werknemer in inkomen na de pensioendatum, na diens overlijden én bij arbeidsongeschiktheid. Met een goede pensioenregeling geeft een werkgever invulling aan goed werkgeverschap. Maar let op! Bij veel pensioenfondsen geldt een maximum pensioengevend salaris en bouwt u wellicht niet over uw volledige salaris pensioen op.a

Lees in deze E-paper wat we voor u kunnen betekenen.

Excedent pensioenregeling