Download

Marktscan Beroepsverzekeringen Notariaat


Het notariaat is in aantallen al jaren een stabiele markt. We zien een aantal trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de verzekeringen en verzekerbaarheid. In dit marktperspectief bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen en geven hierop onze visie in het kader van risico’s en verzekeren.

Lees meer in onze E-paper

Marktscan Beroepsverzekeringen Notariaat