Download

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen

Door een wetswijziging gaan alle pensioenregelingen in Nederland veranderen. Doel is dat de nieuwe wetgeving op 1 juli 2023 ingaat, met een overgangsperiode tot 1 januari 2027. 

De ingrijpende wijzigingen hebben grote invloed op drie belangrijke HR-thema’s bij bedrijven:
• Strategisch pensioenbeleid
• Concurrentiepositie
• Pensioencommunicatie

VLC & Partners heeft een onderzoek uitgevoerd onder 221 werkgevers, met deze drie thema’s als uitgangspunt. Dit rapport geeft interessante inzichten in hoe werkgevers aankijken tegen het pensioen en hoe u met de veranderingen om kunt gaan.

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen