Download

WTP: Communicatie

Bijna het gehele Nederlandse pensioenstelsel wordt gewijzigd door het pensioenakkoord. Veel werknemers hebben dan niet alleen te maken met pensioenpotjes die op leeftijd 65, 67 en/of 68 beschikbaar kunnen komen. Ze hebben ook te maken met onzekerheid omtrent de hoogte van het pensioen. Bij een beschikbare premieregeling  is namelijk alleen de inleg bekend.

De hoogte van het pensioen is grotendeels afhankelijk van de beleggingsresultaten tijdens de looptijd en de rentestand op de pensioendatum. Pensioencommunicatie is voor iedereen wenselijk maar voor bepaalde groepen werknemers pure noodzaak.

WTP: Communicatie