Download

WTP: Wijzigingen in het nabestaandenpensioen

Bijna het gehele Nederlandse pensioenstelsel wordt gewijzigd door het pensioenakkoord. Tegelijk met het pensioenakkoord zullen ook betere en eenduidigere regels voor het nabestaandenpensioen ingaan.

In deze Perspectief leest u op welke punten het nabetaandenpensioen wordt gewijzigd én verbeterd.  

WTP: Wijzigingen in het nabestaandenpensioen